Jaarlijkse Huurverhoging

jaarlijkse

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan 50Plus, het CDA, de CU en de SGP (18 april 2015, kamerlid Krol, kamerlid Knops, kamerlid Schouten en kamerlid Bisschop)
Wanneer gaat u vragen stellen over de 4% huurverhoging die besloten is. Het moet toch veel minder kunnen nu de inflatie bijna 0 is en intussen de maffe Draghi besloten heeft tot QE van 1.100 miljard en is de rente gezakt tot bijna 0 %. Graag zou ik een appartement willen kopen maar ben daar financieel niet toe in staat. Ik ben gepensioneerd maar mijn pensioenfonds heeft al te kennen gegeven mijn pensioen niet te indexeren voor een aantal jaren. Sinds 2009 ben ik er al 10% op achteruit gegaan. De winsten van de pensioenfondsen zijn vorig jaar en dit jaar gigantisch. Kunt u als Kamerleden verzoeken de rekenrente te laten verhogen, want daar verschuilen de directies van de fondsen zich achter zodat ze niet hoeven te indexeren?

Antwoord van de SGP (18/5/15, kamerlid Bisschop)
De huurverhoging bestaat uit twee onderdelen, de inflatie plus een vaste opslag. In het uiteindelijke percentage van de maximale huurverhoging wordt dus wel rekenschap gegeven van de economische situatie. De inflatie is daarbij een vast uitgangspunt, niet de rente.

Geen antwoord van 50Plus (18/7/15, kamerlid Krol)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van het CDA (18/7/15, kamerlid Knops)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de CU (18/7/15, kamerlid Schouten)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan D66, de PvdA, de SP en de VVD (15 april 2014, kamerlid Verhoeven, kamerlid Monasch, kamerlid Karabulut en kamerlid van der Linde)
Via deze weg schrijf ik u omdat ik bezwaar heb tegen de jaarlijkse huurverhoging voor mensen met minimum inkomen. Met zijn tweeën, man 73 jaar en vrouw 72 jaar, hebben we samen alleen AOW en 100 euro pensioen. Op dit moment krijgt iedereen met een inkomen tot de 34.678 euro een minimale huurverhoging van 4 procent. Wij wonen zelf in een woning met dienstverlening. Deze woning heb ik met een indicatie gekregen i.v.m. mijn gezondheidssituatie. Het huurbedrag is inmiddels 611 euro en daarbij zijn de servicekosten 40 euro. Ik ben bang dat wij met de jaarlijkse huurverhoging steeds meer moeite krijgen om de vaste lasten te kunnen betalen. Mijn wens zou zijn dat mensen met een minimuminkomen een lagere percentage huurverhoging krijgen. Waarom is niet gekeken naar mensen met alleen AOW en met een klein pensioentje? Met de huurtoeslag wordt de huurverhoging niet geheel vergoed.

Antwoord van D66 (24/4/14, kamerlid Verhoeven)
Het is belangrijk voor ons om te weten met welke ideeën, problemen en vragen mensen in Nederland te maken hebben. Wat vervelend dat u zich zorgen maakt. Wij zijn blij met het vertrouwen dat u in D66 stelt door ons hierover te benaderen. Sociale huurwoningen zijn gesubsidieerd, waardoor mensen niet de werkelijke prijs betalen voor hun woning. Dit betekent bijvoorbeeld dat een sociale huurwoning in het gewilde centrum van Amsterdam net zo duur is als een zelfde woning in de buitenwijken van de stad. Er bestaat in Nederland nauwelijks een huurmarkt voor huizen in de vrije markt; of er zijn sociale huurwoningen of er zijn heel dure huurwoningen. Het middensegment ontbreekt in Nederland. De gevolgen zijn bekend: stagnatie op de woningmarkt, lange wachtlijsten, illegale onderverhuur (mensen die hun goedkope sociale huurwoning onderverhuren voor een marktconforme prijs) en tegelijkertijd het achterblijven van de bouw van nieuwe en goede (sociale) huurwoningen. Voor de starters op de huurmarkt (de outsiders) is het heel lastig om een goede woning te vinden. Maar ook de mensen die al huren, kunnen hun positie maar moeilijk verbeteren en stromen niet door naar betere woonruimte. Scheefwonen wordt aangepakt door invoering van een jaarlijkse inkomenstoets. Op het moment dat mensen in staat zijn om een hogere huur daadwerkelijk te betalen, dan kan ook de subsidie op de woning worden verlaagd. Deze aanpassing moet geleidelijk ingevoerd worden. Zo komen we uiteindelijk tot een meer rechtvaardige situatie, die bovendien meer stimulansen geeft om nieuwe betaalbare huurwoningen te bouwen. Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Antwoord van de VVD (15/5/14, kamerlid van der Linde)
Antwoord op vraag over ‘Huur liberalisatie’ (15 mei 2014):
Het kabinet wil de liberalisatiegrens vanaf 1 januari 2015 voor 3 jaar bevriezen op € 699,48. Dit is een grens waarboven de verhuurder meer vrijheid heeft om de huurprijs te bepalen. Het puntenstelsel, de maximale huurprijzen en de maximale huurverhoging gelden namelijk niet voor geliberaliseerde huurwoningen. In de volksmond worden dit wel vrije sectorwoningen genoemd. Woningen onder de liberalisatiegrens zitten in de sociale huursector. Dit bedrag is ook de grens voor de huurtoeslag in 2014. Huurprijzen kunnen als gevolg van de jaarlijkse verhogingen en als het puntenaantal het toestaat boven deze grens stijgen. U geeft aan dat u een huurverhoging heeft van 4% op € 689, waardoor u dus boven de liberalisatiegrens komt.

Geen antwoord van de PvdA (15/7/14, kamerlid Monasch)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (15/7/14, kamerlid Karabulut)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.


Huur liberalisatie

15 mei 2014: Ik heb een inkomen van minder dan 34.000. Mijn huur is nu 698 euro per maand. Met ingang van 1 juli a.s. wordt mijn huur met 4 procent verhoogd. Val ik nu buiten de boot wat betreft drie jaar stilstand in de huur? Of ben ik gewoon de klos omdat per 1 juli mijn huur boven de 699 euro grens komt?

Alleenstaande moeder

28 april 2014: Als alleenstaande werkende moeder ga ik er dankzij de huurverhoging weer 24 euro per maand op achteruit. Mijn huur begon 2 jaar geleden met 622 euro en wordt per 1 juli 2014 668 euro. Natuurlijk krijg ik huurtoeslag, maar desondanks ga ik er weer op achteruit. Ga ik meer werken, dan word ik gigantisch gekort op mijn toeslagen, dus dat loont ook niet. Waarom dit systeem? Meer werken als alleenstaande moeder loont totaal niet. In wat voor omgekeerde wereld leef ik? Bedankt voor weer een extraatje voor mijn kind minder!

Wat voor soort woning heb ik nu eigenlijk

27 april 2014: In 1984 ben ik een huis gaan huren, toendertijd heette het de vrije sector. Huurprijs toen 600 gulden. Nu heet de woning geen vrije sector meer en ook geen sociale huurwoning, maar een puntenwoning. Vorig jaar was ik zogenaamd een scheefwoner, betaalde inmiddels 680 euro per maand. Ging in juli 6,5% omhoog naar 730 euro. Nu komt er weer een huursverhoging aan van 6,5% en ga ik 781,25 euro betalen. De media riep in 2013 dat de verhoging dit jaar nog niet doorgaat, omdat de belastingdienst niet alle gegevens klaar heeft en toegestuurd aan de verhuurders. De media liet onlangs weten dat de sociale huurlasten niet boven de 700 euro zouden komen. Wanneer houdt dit op? In 13 maanden tijd 100 euro per maand verhoogd. De scheefwoners zijn die mensen die in de tachtiger jaren een premie A en B woning gekocht hebben van 120.000 gulden met een premie van 40.000 gulden (ook mijn geld) en die nu een woning bezitten van 240.000 euro en een hypotheeklast van 200 euro. Wat voor soort woning heb ik nu eigenlijk en onder welk regime val ik? Mocht de belastingsdienst mijn inkomen doorgeven aan de verhuurder?

Alleenstaande moeder met 14.000 euro inkomen

19 april 2014: Zojuist het bericht ontvangen van de huurverhoging. Ik als alleenstaande moeder met een inkomen van 14.000 euro per jaar mag 25 euro per maand meer gaan betalen. We hebben het hier over scheefwoners, maar is de inkomensgrens tot 34.085 euro niet ook heel scheef? Mijn inkomen van 14.000 euro is nog niet eens de helft hiervan en toch moet ik zoveel meer gaan betalen net als eenieder die meer dan de helft te besteden heeft per jaar. Ik ben een paar maanden geleden in deze woning getrokken en betaal 200 euro meer per maand dan mijn buurvrouw. Ik zit daarnaast ook nog met een restschuld van mijn verkochte woning na scheiding. Ik kan een verhoging van 25 euro per maand niet betalen, en nu? Is er rekening gehouden bij het bepalen van de grenzen en percentages met mensen zoals ik?

2 reacties


  1. ·

    In duidelijk Nederlands, alle huurverhogingen gaan gewoon door. Alleen de grens wanneer een woning onder de liberalisatie grens valt houden we drie jaar op 699 euro. De huurders zijn dus blij gemaakt met een dode mus. De huren blijven gewoon stijgen. Kom je boven de 699 euro dan heb je opeens geen bescherming meer en ben je in de vrije sector terecht gekomen. Alle huurders met een huur van 640 euro zijn dus de klos.

    Beantwoorden

  2. ·

    Ik huur momenteel een sociale huurwoning en wil verhuizen. Volgens woningnet heb ik geen recht op sociale huurwoning. Reageer ik op vrije sector woningen, krijg ik een mail (van meerdere woningbouwverenigingen): U heeft geen recht op een vrije sector woning omdat u te weinig verdient. Bij beide heb ik geen recht op. Waar heb ik wel recht op??? Wat is de oplossing hiervoor? Ik vind dit niet kunnen bij beide blijk ik geen recht te hebben. Ik wil verhuizen vanwege mijn baan.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *