Recht op Kopen Huurwoning

recht

foto: Starfotograf

Vraag aan het CDA, de PVV, de SP en de VVD (30 augustus 2015, kamerlid Ronnes, kamerlid Madlener, kamerlid Karabulut en kamerlid van der Linde)
Is er een recht dat mijn wooncorporatie verplicht is mijn huurhuis aan mij op mijn verzoek te verkopen? Telefonisch is 16 jaar geleden en de daarop volgende jaren mij toegezegd dat ons huurhuis op termijn te koop aangeboden zou worden. Daarop hebben wij diverse woonverbeteringen aangebracht. Helaas is het zo dat er inmiddels in mijn blok en omliggende straten, huizen te koop aangeboden zijn aan de huurders. Maar niet onze woning omdat mijn straat er niet voor in aanmerking komt, omdat er maar 1 koopwoning in mij rij is en de overige huur zijn. Er zijn al diverse aanvragen die goed onderbouwd zijn aan de woningbouw verzonden, waaronder dat wat ons 16 jaar geleden telefonisch is toegezegd, dat naar aanleiding daarvan flink geinvesteerd is en gezien de gezondheidsomstandigheden van mijn echtgenoot, het niet meer aan de orde is om elders te gaan kopen. Helaas krijgen we steeds een afwijzend antwoord. Wel wordt ons aangeboden dat we een andere woning mogen kopen. Maar dat willen we juist niet omdat het door de medische omstandigheden van mijn man niet kan en we daarbij alle investeringen kwijt zijn. Graag horen we of er rechten zijn wat de woningbouw verplicht aan ons te verkopen.

Antwoord van de VVD (30/8/15, kamerlid van der Linde)
Helaas is dat recht er niet. De VVD heeft in het verleden gepleit voor een algemeen kooprecht voor huurders, maar voor corporaties bleek dat onwerkbaar. Het is heel lastig als enkele koopwoningen in een groot blok niet mee willen of kunnen doen aan een nieuw dak, grootschalige isolatie of ander groot onderhoud. We willen wel stimuleren dat woningcorporaties veel meer woningen vrijwillig verkopen, en dan vooral de duurdere woningen in hun bestand. Mensen wonen daar vaak al heel lang, zijn gehecht aan het huis en de straat, en hebben geïnvesteerd om hun huis mooi te maken. Logisch dat ze zo’n huis willen houden. De corporatie kan de opbrengst mooi gebruiken voor goedkope huurwoningen voor mensen met een kleine portemonnee. Dat gebeurt steeds vaker, blijkbaar ook bij uw corporatie, en ik hoop van harte dat uw woning uiteindelijk ook aan u wordt aangeboden.

Geen antwoord van het CDA (30/11/15, kamerlid Ronnes)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (30/11/15, kamerlid Madlener)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (30/11/15, kamerlid Karabulut)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Starfotograf

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (24 okt 2011, kamerlid van Bochove, kamerlid Monasch, kamerlid Lucassen en kamerlid de Boer)
Mijn woningbouwvereniging deelde mij mede dat dit najaar een wetswijziging voor het recht op kopen van je huurhuis zal worden goedgekeurd. Klopt dit? En zo nee, wanneer is de wetswijziging dan wel van kracht?

Antwoord van het CDA (25/10/11, kamerlid van Bochove)
In het regeerakkoord staat: ‘Huurders van corporatiewoningen krijgen het recht hun woning tegen een redelijke prijs te kopen’. Om dit mogelijk te maken zal het kabinet met een sluitende regeling moeten komen. Het betreft hier het aantasten van het eigendomsrecht. Het is niet uitgesloten dat corporaties zich hiertegen gaan verzetten. Het voorstel is nog niet bij het Parlement ingediend. Zodra dit wel het geval is, start de behandeling in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer volgt daarna. Op dit moment is niet te zeggen hoe lang het nog gaat duren.

Antwoord van de VVD (25/10/11, kamerlid de Boer)
Dat klopt, het najaar komt er nog een voorstel van de minister t.a.v. het recht op koop van een woningcorporatiewoning. Met dat het voorstel er is, is de wet nog niet van kracht. Dit wordt volgend jaar. Laat onverlet dat corporaties best op de wetswijziging vooruit mogen lopen.

Antwoord van de PVV (25/11/11, kamerlid Lucassen)
De uitwerking van het kooprecht voor huurders van corporatiewoningen moet nog door de regering worden uitgewerkt in een wetsvoorstel. Het is heel moeilijk te voorspellen wanneer de wet van kracht wordt, aangezien de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel nog moeten gaan behandelen.

Geen antwoord van de PvdA (24/1/11, kamerlid Monasch)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Starfotograf

Vraag aan het CDA, de PVV en de VVD (10 januari 2011, kamerlid van Bochove, kamerlid Lucassen en kamerlid de Boer)
Huurders dienen volgens het regeerakkoord het recht te krijgen hun huurwoning te kopen. Nu heb ik vandaag (10-1-2011) contact gehad met mijn woningbouwvereniging Zeeuwland. Deze deelde mij mede dat het nog niet goedgekeurd is. Klopt dit? En zo ja, wanneer is het akkoord dan wel van kracht?

Antwoord van de PVV (12/1/11, kamerlid Lucassen)
In het regeerakkoord staat dat huurders van een corporatiewoning het recht krijgen hun huurhuis tegen een redelijke prijs te kopen. Om dit mogelijk te maken zal het kabinet komen met voorstellen voor wetten waarin dit wordt geregeld. De voorstellen moeten daarna eerst het wetgevingstraject doorlopen, waarbij ze onder andere worden voorgelegd aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Na het doorlopen van het traject worden de wetten van kracht. Het is niet met zekerheid te zeggen wanneer dat zal zijn. Het hangt ervan af wanneer de voorstellen worden aangeboden door het kabinet en hoe snel ze het wetgevingstraject doorlopen.

Antwoord van het CDA (13/1/11, kamerlid van Bochove)
In het regeerakkoord staat: “huurders van corporatiewoningen krijgen het recht hun woning tegen een redelijke prijs te kopen”. Woningen zijn het eigendom van de corporaties. Om huurders dit recht te geven is wijziging/aanvulling van wet- en regelgeving nodig. Het kabinet werkt daar nu aan. Het is niet precies bekend wanneer die voorstellen in de Kamer kunnen worden behandeld. De behandeling zal zeker de nodige publiciteit met zich meebrengen.

Antwoord van de VVD (14/1/11, kamerlid de Boer)
In het regeerakkoord is het recht op koop van een corporatiewoning opgenomen. Het is de intentie van de ondertekenaars om dit uit te voeren. Minister Donner is hiervoor verantwoordelijk. Het is namelijk de bedoeling dat bewoners van corporatiewoningen, en ook starters op deze wijze aan een woning kunnen komen. Immers, het corporatiebestand zijn niet de duurste woningen, maar daarentegen kwalitatief goed en betaalbare woningen. Het mes snijdt bovendien aan twee kanten omdat corporaties hiermee inkomsten kunnen genereren.

17 reacties


 1. ·

  Geachte heer Lucassen, Vriendelijk bedankt voor uw snelle reactie. Met vriendelijke groet, Amw van Dongen

  Beantwoorden

 2. ·

  Nu de plannen van minister Donner een jaar lang bevroren zijn (ik doel op de extra 5 procent huurverhoging voor zij die meer dan 43.000 euro gezinsinkomen hebben) lees ik helemaal niets meer over het hierboven genoemde voornemen. Voor de duidelijkheid nog even waar het om gaat… Het recht van huurders om hun corporatiewoning tegen een redelijke prijs te kunnen kopen. Leeft dit onderwerp nog steeds binnen de politiek? Het is voor veel mensen dè enige mogelijkheid om onder een idioot hoge huur uit te komen namelijk…

  Beantwoorden

  1. ·

   Wanneer gaan de woningcorporaties de huur woning aanbieden aan huidige huurders! Wordt nu wel tijd. Krijgen ze weer geld in het laatje voor nieuwe woningen en onderhoud.

   Beantwoorden

 3. ·

  Leeft dit nog steeds. Ik wil graag mijn huurwoning kopen, maar wordt erg tegengewerkt door Staedion. Mijn huisje moet nodig opgeknapt worden en ik heb tot nu toe al zelf een nieuwe badkamer moeten plaatsen en de keuken is nu aan de beurt. Ik wil het dus graag kopen, zodat ik zelf wat aan deze investering heb. Alleen de eigenaar heeft er niet al te veel zin in. Ik hoor graag snel van u. gr Dennis.

  Beantwoorden

 4. ·

  Ik heb met mijn woningmaatschappij gebeld en gevraagd of het mogelijk is onze huurwoning te kopen. Deze deelde mij mee dat de regering met een nieuwe wet bezig is en dat alle huurders het recht krijgen om hun woning te kopen, maar zolang dit niet rond is, heeft mijn woningbouw een koopstop. Is deze nieuwe wet al van toepassing en anders hoelang gaat dit nog duren?

  Beantwoorden

 5. ·

  In hoeverre is er al een wetsvoorstel voor het kopen van de huurwoning die je bewoont? De huren voor personen met een inkomen van _ 43.000 gaan volgend jaar met (maximaal) 5% omhoog. Waarom is deze wet er al wel door en het kooprecht nog niet? Personen zoals wij, die _ 43.000 verdienen maar door echtscheidingen ook een schuld hebben, kunnen geen huis kopen, behalve ons eigen huurhuis. Maar hier werkt de woningcorporatie niet aan mee. Wij mogen dus wel heel veel huur betalen, maar niet kopen (hypotheek op inkomen lukt niet). Het zou heel fijn zijn als deze wet er snel doorheen komt en ik zou graag willen weten hoe het hiermee staat. Alvast bedankt voor uw antwoorden.

  Beantwoorden

 6. ·

  Ik woon ook in een sociale huurwoning van corporatie Eigen Haard in Amsterdam. Al vaak heb ik gevraagd of ik deze woning kan kopen, maar daar wordt steeds negatief op geantwoord. Aangezien ik net iets meer verdien dan 43.000 kan ik vanaf volgend jaar ook extra huurverhogingen van 5% tegemoet zien. Mijn partner is zzp-er en heeft geen vast inkomen. Een huis kopen in Amsterdam ligt buiten ons financiele bereik. Ook ik wil graag weten hoe het met de wetgeving staat.

  Beantwoorden

 7. ·

  Ik heb begrepen dat de maximaal 5% huurverhoging vanaf volgend jaar ingaat. Waarom het recht op het kopen van je huurwoning niet?

  Beantwoorden

 8. ·

  Het is frappant dat de extra huursverhoging praktisch al goedgekeurd is, maar dat het recht op kopen tegen een redelijke prijs nog maar alleen in de planning zit! Het zou in mijn optiek eerlijker zijn om beide gelijktijdig te introduceren, zodat zittende huurders in ieder geval een keuze krijgen! Mijn woningbouwvereniging heeft al 3 X gezegd dat ze de woning niet aan mij willen verkopen (Kennemer Wonen). Het is nog maar de vraag of dit zowieso gerealiseerd wordt en de bestaande huurders niet stomweg opgescheept worden met idiote huursverhoging alleen al vanwege het feit dat ze hard werken (gewerkt hebben) om een redelijk salaris te genereren. Ook wordt er geen rekening gehouden met die mensen of ze zowieso een hypotheek kunnen krijgen a.g.v. het hebben van een bepaalde leeftijd en/of schulden. Dan is het tevens nog maar de vraag of het eerlijk is dat als je meer verdient je ook meer moet betalen voor je huurwoning; geldt dit ook voor koopwoningen? Nee, daar krijg je juist meer hypotheekrente aftrek naar mate je meer verdient en er wordt ook niet gekeken naar het feit dat je een minimale koopprijs moet neerleggen met een bepaald inkomen. Ze betalen ook meer belasting zekers, maar dat doe ik ook als ik meer als 43.000 Euro bruto verdien, echter ik moet meer huur betalen. Zucht! Hoe eerlijk is dit weer allemaal?

  Beantwoorden

 9. ·

  Wij wonen reeds 22 jaar in een huurwoning van woningcorporatie ‘Maasvallei’ te Maastricht. Wij hebben reeds diverse malen gevraagd om deze woning te mogen kopen, maar krijgen iedere keer het antwoord dat deze woningen niet worden verkocht. Wij hebben begrepen dat jullie bezig zijn met een nieuw wetsvoorstel dat wij toch nog het recht hebben deze woning te kopen (sociale huurwoning). Deze woningcorporatie verkoopt wel woningen, maar niet in onze straat zeggen zij. Dit vinden wij de grootste onzin. Onze vraag is wanneer hebben wij het recht deze woning te kopen?

  Beantwoorden

 10. ·

  Ik woon al 40 jaar in dezelfde huurwoning. Ik heb een hoop opgeknapt in het huis en de tuin. Ik zou na al deze jaren dat ik de woning huur en al het geklus dat ik eraan heb gedaan de woning willen kopen. De woningbouwvereniging stelt slechts een beperkt aantal woningen te koop en niet in de wijk waar ik woon. Als er nieuwe wetten worden gemaakt die het mogelijk zouden maken om een huurwoning te kunnen kopen dan zou een goed argument zijn de tijdsduur die je al aaneengesloten in de woning woont. In de 40 jaar dat wij de woning hebben gehuurd hebben wij de woning inmiddels al meerdere malen afbetaald. Wel oneerlijk van de woningbouwvereniging dat ze met nieuwe wetten gedwongen moeten worden tot verkoop van de woning waar wij al 40 jaar huur voor betalen.

  Beantwoorden

 11. ·

  Het is vreemd dat huurders die meer dan 43.000 euro per jaar verdienen al met +5% bovenop de inflatie worden getrakteerd op deze exorbitante huurverhoging. En dat terwijl het kooprecht er nog niet is. Daarnaast wat gebeurt er als iemand geen hypotheek kan krijgen i.v.m. bv leeftijd. Typisch graaigedrag en geen politieke partij die er ook maar iets aan wenst te doen. Ik vindt dit soort gedrag een vorm van asociaal gebruik van macht.

  Beantwoorden

 12. ·

  Ik woon al 10 jaar in een huurwoning van stichting ‘Woonbedrijf’ te Eindhoven. Ik ben gehandicapt en heb jaar na jaar het appartement laten aanpassen en verbeteren. Ik kan nu heel erg goed daar ‘functioneren’. Ik heb al meerdere keren gevraagd of het appartement wel ooit te koop zal zijn. Antwoord is ‘misschien ooit, maar nu nog niet’. Financieel zou ik wel een andere woning kunnen kopen, maar het is voor mij moeilijk om te verhuizen, gegeven mijn handicap. En ik zou dan weer alle aanpassingen en verbeteringen laten uitvoeren, wat heel veel tijd en energie en geld kost. Daarom wacht ik gewoon tot dat ik mijn huidig appartement mag kopen. Ik wil graag dat wetgeving binnen kort dat mogelijk maakt. Zijn er wat ontwikkelingen en kunnen we dat binnen kort verwachten?

  Beantwoorden

 13. ·

  In 2012 ontvingen we een brief. Mogelijkheid om ons huurhuis te kopen. We kijken of we hypotheek kunnen krijgen. We nemen regelmatig contact op met woningbouw. Daar we meer willen weten en we geven aan dat we serieus zijn om te kopen. Telkens wordt er gezegd, u wordt teruggebeld. In augustus dit jaar krijgen we een ander antwoord. We moeten een brief schrijven, waarin we zetten dat we belangstelling hebben om het huis te kopen. Na paar weken krijgen we een mail, dat het huis niet meer te koop kan worden aangeboden vanwege dat men al aan limiet zit.
  We zijn het hier niet mee eens. We schrijven brief persoonlijk gericht aan de mevrouw die ons terug zou bellen. Geen antwoord van haar, maar van een ander. Ik bel. Men zegt dat degene nooit terugbelt. Terwijl men alle jaren zegt dat ik teruggebeld wordt door de mevrouw die over de verkoop gaat. Ik schrijf 2x een brief aan directeur woning coöperatie. Geen persoonlijk antwoord maar weer van een medewerker. Tenslotte ontvangen we een brief gedateerd 7 december 2016 dat vanwege de gewijzigde wet- en regelgeving huis niet meer te koop is. Ik ben hier erg boos over. Vooral omdat kopen voor ons de helft scheelt. Huur is erg hoog. Ben benieuwd naar uw mening.

  Beantwoorden

 14. ·

  Ik zou graag mijn huurhuis willen kopen. Waarom ben ik afhankelijk van de woningcorporatie die bepaald welke huizen er verkocht gaan worden? Ik heb alles verbouwd, nieuwe badkamer, toilet, extra toilet boven, nieuwe keuken etc. Als ik verhuis kan ik in het ergste geval alles terugbrengen in de oude staat. Ook dit zou moeten veranderen. Dit wist ik uiteraard van tevoren, maar zou graag een wet willen zien waarin staat dat de woningcoöperaties je na bijvoorbeeld 15 woon jaren het huis te koop moeten aanbieden.

  Beantwoorden

  1. ·

   Ik zou heel graag mijn huurhuis willen kopen. Ik woon al 20 jaar in dit huis. Waarom krijg ik steeds het antwoord nee van de woningcorporatie? Mijn vraag is aan jullie of er een wet is waarin staat dat ik mijn woning kan kopen? De overkant in mijn straat wordt wel verkocht.

   Beantwoorden

 15. ·

  Goedenavond,

  Ik huur al 10 jaar van de woningbouw, ik wil ons huis graag kopen maar de woningbouw zegt Nee. Is er al meer bekend in de 2e-kamer hierover of is er inmiddels al een wet dat huurders kunnen zeggen wij willen hier blijven wonen dus het huis kopen.

  Ik hoop dat het in de wet wordt opgenomen, dat je als huurder na zoveel jaar dezelfde woning huren, het mag gaan kopen. Ik neem aan dat als je nog 40 jaar huurt bijna zelfde is als dat je het koopt, woningbouw heeft gelijk hun geld en kunnen daar weer sociale huurwoningen van bouwen.

  Ik hoor heel graag van u

  Mvg

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *