Parkeerboete Blauwe Zone

parkeerboete

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (5 maart 2015, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Verhoeven, kamerlid Hoogland en kamerlid Veldman)
Onlangs heb ik een parkeerboete gekregen voor verstreken parkeertijd in de blauwe zone. Mijn fout, ik was vergeten om de blauwe schijf op de juiste tijd in te stellen. Nu is daar geen discussie over te houden maar wat ik wel discutabel vind zijn de bedragen die verzonnen zijn voor dit soort overtredingen. De boete is €90 en daar komt dan nog €7 bij aan administratiekosten, samen €97. Dat is voor een gezin geld voor een week aan boodschappen. Als ik de boete niet betaal, dan wordt deze verhoogd naar €142 en daarna naar €277. De verhouding is compleet scheef voor de verkeersovertreding. Er staat een auto geparkeerd in een parkeervak, in de blauwe zone, niet op een mindervalide plek. Ik breng niemand in gevaar. Wat ik ‘fout’ doe is het niet aangeven van de juiste start tijd of overschrijden van de parkeerduur. Ik heb het idee dat de overheid weet waar men veel en makkelijk geld kan verdienen en niet kijkt naar de overtreding. En nu kom ik voor mijn beroep ook bij overheidsgebouwen als ik dan zie hoe er met geld van de belastingbetaler wordt omgegaan, dan voel ik me helemaal in de maling genomen.

Antwoord van de VVD (11/6/15, kamerlid Veldman)
Hartelijk dank voor uw vraag aan de VVD-Tweede Kamerfractie. Allereerst mijn excuses voor de late beantwoording. De VVD ontvangt wekelijks echter honderden brieven, waardoor een reactie krijgen soms wat langer kan duren. Helaas is dat bij uw verzoek ook het geval. Allereerst vind ik het erg vervelend dat u het idee heeft dat de overheid u soms in de maling neemt. Los van de hoogte van de boete, die u aan de orde stelt, is de invoering van parkeermeters en blauwe zones er voor bedoeld om een einde te maken aan parkeerproblemen. In de meeste gemeenten geldt dat de gemeenteraden hiervoor spelregels hebben opgesteld om te voorkomen dat overal parkeerzones worden ingesteld. Dit is een bevoegdheid van gemeenten, omdat zij zelf het beste in samenspraak met bewoners, ondernemers, bezoekers de noodzaak tot verdere spelregels voor parkeren kunnen vaststellen. Mocht u dus bezwaren hebben tegen specifieke parkeerzones of regimes dan raad ik u aan om dit bij die gemeente aan de orde te stellen.
Nu heeft u een boete gekregen voor een verstreken parkeertijd in de blauwe zone, waar u begrip voor heeft. Waar voor u de schoen wringt is dat de hoogte van het bedrag niet in verhouding staat met bijvoorbeeld verkeersboetes die opgelegd worden wanneer mensen in gevaar gebracht worden. De VVD is het met u eens dat dit geen goede zaak is, omdat wij van mening zijn dat de boete meer in relatie tot de zwaarte van het vergrijp moet staan. Daarom hamert de VVD bijvoorbeeld vooral op het zwaarder straffen van zwaardere verkeersovertredingen tijdens de debatten in de Tweede Kamer. Er is een rare situatie ontstaan, waarbij onnodig claxonneren bijvoorbeeld zwaarder wordt bestraft dan het rijden onder invloed. We hebben hier ook aandacht voor gevraagd. Vorige week heeft VVD-minister Ard van der Steur naar aanleiding van onze oproep toegezegd dat het boetestelsel voor verkeersovertredingen op de schop genomen wordt en dat hij gaat kijken naar een fundamentele herijking van het boetegebouw. We zijn er dus nog niet, maar gaan absoluut aan de slag met uw signaal. Ik wil u nogmaals bedanken voor uw signaal en vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Antwoord van D66 (21/7/15, kamerlid Verhoeven)
Hartelijk dank voor uw bericht aan D66. Door omstandigheden zijn wij tot dusver niet in staat geweest uw bericht te beantwoorden. Onze excuses hiervoor. Ik begrijp dat u het zeer vervelend vindt dat u zo’n hoge boete heeft gekregen en dat u zich afvraagt wat het nut hiervan is. Wij hebben dit punt zeker op ons netvlies. D66 was vier jaar geleden samen met de PvdA, al bezig met een initiatief voor een oplopend boete systeem voor verkeersovertredingen. Helaas konden we hier geen meerderheid voor vinden. Nadien hebben wij dit onderwerp nog verschillende keren aangehaald. Helaas zonder resultaat tot op heden. Wat D66 betreft mogen boetes niet gebruikt worden om de staatskas te spekken, maar moeten ze het beoogde effect hebben. Wij blijven ons hiervoor inzetten. Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Geen antwoord van het CDA (5/6/15, kamerlid van Toorenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (5/6/15, kamerlid Hoogland)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

31 reacties


 1. ·

  Hoe zijn de regels voor de blauwe kaart? Gelden deze ook voor de nacht? Wat zijn de tijden?

  Beantwoorden

 2. ·

  We zijn inmiddels 2 jaar verder. En vanochtend kreeg mijn vrouw ook zo’n boete van 90 euro (en intussen 9 euro administratiekosten..). Kunnen de geachte kamerleden eens vertellen hoe het nu staat met die fundamentele herijking van het boetegebouw? Of neemt u ons tóch in de maling?

  Beantwoorden

  1. ·

   Hai Robert, ik had het vanmorgen in de blauwe zone. De kaart lag zoals altijd bij de handrem met de juiste tijd even voor 12, maar toch een bekeuring gekregen. Kortom men loopt erop om je te bekeuren om de gemeente kas te vullen, kortom Roverheid. En er is geen enkele partij in de kamer die hier wat tegen gaat doen. Zijn de zelfde zakkenvullers.

   Beantwoorden

 3. ·

  Ook ik ben vandaag beloond met een boete van 99 euro voor een half uurtje boodschappen doen in een blauwe zone. Absurd, belachelijk, hoge boete van 90 euro plus een idioot bedrag van 9 euro administratie kosten! De helft van dit bedrag zou ik nog kunnen begrijpen, maar dit voelt zo slecht! Ik voel me beroofd!
  Dat kan toch nooit de bedoeling zijn van het blauwe zone parkeerbeleid pffffffffffff. Doe er eens iets aan!

  Beantwoorden

 4. ·

  Ik had er ook 1 vandaag, blauwe kaartje op de grond gegeleden bij herparkeren 99 euro, 30 – euro begrijpaar, maar 99 euro! Het maakt me boos en zorgt ervoor dat ik nog verder van autoriteit sta. Indien ik niet betaal komt er een ‘gerechts’ deurwaarder naar mijn deur, enkel slikken bah.

  Willen jullie wel even op eigen krachten, liefde een participatiesamenleving bouwen? Ongelooflijk die filosofie … Voor een land dat je zoveel laat betalen .. Wil je toch niets meer vrijwillig doen?

  Beantwoorden

 5. ·

  Ik ben wel erg blij met al deze reacties. Het bedrag doet precies waarom het zo hoog is. Als het vb de helft zou zijn zouden mensen het niet tegenhouden nog eens te gaan doen. Met dit bedrag duidelijk wel. Dus blijf klagen en laat zien dat het werkt.

  Beantwoorden

  1. ·

   Dat doet het dus duidelijk niet. Foutjes als deze blijft men maken. Een kleine fout die overbestraft wordt werkt niet. De overheid krijgt alleen maar (extra) slechte naam.

   Beantwoorden

  2. ·

   Wat een domme reactie! Maakt u zelf nooit fouten? Al of niet per ongeluk? Als de hoogte van het bedrag redelijk is dan wil dat niet zeggen dat je de overtreding makkelijker maakt. Denk u dat men expres drie maal verkeerd parkeert wanneer de boete ‘n derde van de huidige zou zijn? De boete is bedoeld om gedrag te corrigeren en niet om de kas te spekken, dat is ronduit immoreel. Het zet aan tot ongehoorzaamheid ipv begrip en gedragsverandering. Als je mensen besteelt wordt het moeilijk om ze van stelen te weerhouden.

   Beantwoorden

   1. ·

    Vindt het een schandalig hoge boete als je dus ergens parkeert waar je eigenlijk niet hoeft te betalen is de boete het dubbele dan wanneer je er wel had moeten betalen. Ik heb deze boete ook gekregen inmiddels al 95 + 9.00 adm, zegge 104,00 euro niet vanwege het niet betalen, maar vanwege de parkeerschijf niet te plaatsen.
    Het staat geenzins in verhouding met een gewone parkeerboete. De achterliggende logica ontgaat mij in het geheel.


 6. ·

  Ook ik heb vandaag de boete gekregen voor vergeten van de parkeerschijf. 99 euro! Ik ben moeder van 2 jonge kindjes. Weet je, ik heb er gewoon niet aan gedacht. Ik stond in de winkel 10 min. later en bedacht me opeens die schijf. Ik trek de kids mee naar buiten. Ik beveel ze op de stoep te gaan zitten en ren naar de auto! Te laat. Boete ja dat kan. Ik kijk naar het bedrag 99 euro!
  Ik moet spontaan huilen en loop rustig terug naar mijn kids van 5 en 3 jaar. Ik ga bij ze op de stoep zitten. Een vrouw spreekt me aan of alles goed gaat. Ik leg haar de situatie uit en ook zij wordt boos op de situatie. De komende dagen zijn verpest. Mijn gespaarde centjes van de afgelopen maanden, poef weg!
  Door stomweg iets te vergeten wat geen gevaarlijke situatie veroorzaakt. Boos, verdrietig en een klotedag. Niet alleen voor mij ook voor mijn kindjes. We zouden gaan zwemmen vanmiddag….

  Beantwoorden

 7. ·

  Ik heb vorig jaar in mijn eigen straat een bekeuring ontvangen voor het niet zichtbaar dragen van een vergunning in een blauwe zone. Een vergunning die ‘gratis’ is af te nemen bij de gemeente, indien je een bewoner bent, notabene.
  Echter had ik bij deze auto een kleine voorruit en besloot de vergunning niet te plaatsen op de voorruit. Ik vind het zicht dan afnemen. Ik heb deze dan ook geplakt op de zonneklep, en doe deze dan altijd trouw naar beneden als ik geparkeerd sta. Toch kreeg ik een bekeuring van € 99. Uiteraard was ik het hier niet mee eens.
  Het bedrag is ten eerste uit proporties, maar de klacht afwikkeling is ook grandioos fout. Het is één tegen één. ‘BOAS’ Agent zegt niets gezien te hebben vs. Ik beweer dat hij zichtbaar was. Echter, wordt er in dat geval van bezwaar alleen geluisterd naar de ‘BOAS’ agent. Dit is altijd zo en zou gewoon niet mogen. Een mening is geen bewijsvoering naar mijn idee. Bewijsvoering is het hard kunnen maken.
  Ik wilde het hard kunnen maken, maar wordt tegengewerkt. Waarom, wordt er niet gekeken naar het kenteken in geval van bezwaar? Als namelijk blijkt dat de kenteken houder in bezit is van vergunning en geregistreerd staat bij de gemeente, dan zou je in dat geval toch de kentekenhouder in gelijk stellen? Dan is het bezwaar gegrond? Nee, er wordt nu geluisterd naar de agent, die echter ook een mens is. Een maand later vragen of hij nog weet of iets terecht is of niet, lijkt me geen betrouwbare methode om een bezwaar na te gaan.
  Niet alleen de proporties kloppen niet. Het is ook dus klachtafwikkeling wat op een hele amateuristische wijze gebeurd. Dit wijst in alle vlakken op pure winstbejag van de gemeente, dus overheid. Ik wil het nog geen corruptie noemen, maar de regels op dit vlak zijn zo mild voor de gemeente, dat ‘corruptie’ om winstbejag erg makkelijk kan gaan bij de gemeente. In dit geval hebben we het over Apeldoorn.

  Beantwoorden

 8. ·

  Vandaag mocht ik meebetalen aan het gratis parkeren in Velp. Natuurlijk stom van me om de parkeerschijf niet in het zicht te leggen zodat de beambte deze kan zien, daar is geen twijfel over. Ik had nog het geluk dat de beambte naast de auto stond dus kon een gesprek met hem aan gaan. Ik vertelde hem dat ik wel degelijk een parkeerschijf in de auto heb liggen en het vergeten was om die zichtbaar neer te leggen en vroeg hem of hij even door het zijruit naar binnen wilde kijken dan kon hij het zelf zien. Grr daar was geen behoefte aan. Wat ik ook zei het leek wel een robot die alleen maar geprogrammeerd is om geld binnen te halen. Verder ben ik het met alle andere mensen eens die hier hun verhaal doen. Het is schandalig dat men zoveel geld vraagt voor zo’n kleine overtreding. Het maakt me boos en geeft me steeds meer het gevoel dat wij burgers van Nederland niets te vertellen hebben en maar moeten slikken wat de heren bedenken, die wij zelf gekozen hebben.
  Als laatste nog deze opmerking. Een tijdje terug heeft de gemeente Rheden ervoor gekozen om deze blauwe zone’s te gaan gebruiken voor het winkelende publiek zodat de winkeliers een betere omzet zouden kunnen behalen. Dat vond ik een prima idee, maar krijg nu sterk de indruk dat niet de gemeente deze kosten betaald van de blauwe zone maar de mensen die de pech hebben dat ze vergeten zijn hun parkeerschijf zichtbaar neer te leggen.

  Beantwoorden

 9. ·

  Hi, Nou ik ben het met deze mensen helemaal eens. Echte zakkenrollers. Ik heb ook een boete gekregen van 90 euro + 9 euro administratiekosten belachelijk op de blauwe zone. Ik heb mijn parkeerschijf geplaatst op de voorraam van mijn auto, maar ik denk dat het niet echt genoeg zichtbaar was parkeeragent. Jammer dat het zo moet gaan. Ik vind zelf dat ik geen strafbare feit heb gepleegd.☹ Ik heb maar bezwaar gemaakt voor de boete. Ik heb zelf de ziekte van parkinson. Ik heb geen energie hier voor. Ik word er echt moe van, PFFF

  Beantwoorden

 10. ·

  Mijn vrouw was bij de Aldi in A’dam Noord op visite, omdat er zo vlak voor de kerst toch wat in huis gehaald moet worden. Zij komt daar soms wel een paar keer per week en altijd zet zij de parkeerkaart met ingestelde tijd voor het voorraam, maar is nu voor de eerste keer door de drukte even de tijdkaart voor de blauwe parkeerzone vergeten. Ze was nog geen kwartier binnen en bij de kassa dacht ze pas aan de parkeerkaart en ja hoor, toen ze bij de auto kwam, zat het mooie papiertje al tussen de ruitenwisser.
  Dit toont ook het onbegrip van de ‘mensen’, die erop uit zijn, om jou zo snel mogelijk het geld uit je zak te kloppen, het zijn echt aasgieren. Ze lopen ook niet eerst een rondje, maar je hangt meteen, zodra zij voor de eerste keer bij je auto aankomen. Zij zijn mogelijk perfect en vergeten waarschijnlijk nooit wat, hetgeen ik mij niet kan voorstellen.
  Ach, ook zij zullen zich wel een keer moeten verantwoorden voor wat ze anderen aandoen en ik kan me niet voorstellen, dat zij nog lekker kunnen slapen. De boete van mijn vrouw bedroeg ook € 99,= en dat staat niet in verhouding tot de overtreding, je kunt beter door het rode licht rijden. Dank voor jullie niet aanwezige begrip, dat iemand wel eens een keer iets kan vergeten.

  Beantwoorden

 11. ·

  Dit is Nederland. Hier is weinig verandering in aan te brengen. Het feit is dat het een blauw zone is en hier een blauwenschijf geplaatst moeten worden.

  Beantwoorden

 12. ·

  Ook ik ben in het bezit van zo’n belachelijke boete van 99 euro omdat ik vergeten was de schijf neer te leggen. Waren dus dure broden bij de bakker in Amstelveen. Nog vreemder was het dat ik een maand eerder was vergeten mijn parkeer App op de smartphone aan te zetten in een betaald parkeren gebied. De boete die ik hiervoor kreeg (parkeerbelasting wordt dat genoemd) bedroeg 61,05 euro. Je wordt dus in Amstelveen zwaarder gestraft als je je auto een half uurtje parkeert op een gratis plaats in de blauwe zone dan wanneer je een overtreding maakt in een zone waar je wel moet betalen. De logica ontgaat mij volledig.

  Beantwoorden

 13. ·

  Ook in het bezit van zo’n idioot hoge parkeerboete van €95,- + €9,- administratiekosten. Mijn kind had vanochtend een voetbalwedstrijd in Zaandam bij RCZ. Na meerdere rondje gereden te hebben konden we nergens een parkeerplek vinden. Uiteindelijk heb ik de auto in de berm op een bedrijventerrein gezet met ongeveer 15-20 anderen (in de berm en op de stoep), die ook geen parkeerplaats konden vinden. Op het moment dat ik de auto daar neerzette realiseerde ik dat het waarschijnlijk niet mag, maar wist niet waar ik de auto dan wel neer kon zetten. Na de wedstrijd bleek dat we allemaal een boete hebben gekregen. De hoogte van het bedrag is volstrekt uit verhouding met de overtreding en schiet zijn eigen doel voorbij. Ook met een boete van €25,- is de boodschap duidelijk en zal ik mijn auto niet nog een keer op die plek parkeren.
  Een meneer van het bedrijventerrein staat er bij te lachen en zegt: ‘moet je je maar aan de regels houden’. En verteld dat ze elke zaterdag ochtend komen om bekeuringen uit te schrijven. Ongelofelijk! Ik voel me als ‘normale’ burger die zich aan de regels probeert te houden letterlijk beroofd. Niet voldoende parkeerruimte bieden en dan elke zaterdag wachten totdat mensen uit nood hun auto in de berm zetten. De contributie voor de voetbalclub is per jaar niet veel hoger dan €104,-! Op deze manier ondergraaft de gemeente Zaandam en de overheid haar eigen geloofwaardigheid en gezag.

  Beantwoorden

 14. ·

  Mijn vrouw heeft laatst ook een boete gevonden van 99 euro na boodschappen gedaan te hebben met beide kinderen. En zij had de schijf echt zichtbaar op het dashboard liggen. Totaal in schock en boos heeft er niet aan gedacht een foto te maken van de situatie al heb ik mijn twijfels of dat überhaupt geholpen had. We hebben bezwaar gemaakt.m, de schijf lag er, er is geen bewijs vanuit de gemeente dat dit niet zo was (kan ook niet) geen foto’s gemaakt. Dus de ambtenaar kijkt niet goed schrijft de boete en we moeten betalen dat klopt toch niet. Waar is de bewijslast.

  Benieuwd hoe dit afloopt.

  Beantwoorden

 15. ·

  Ik vond dus ook zo’n prent vanochtend, omdat ik de schijf vergeten was in Spijkenisse (95 euro + 9 euro administratie) totaal 104 euro. Voor 10 minuten boodschappen doen; ja ik was hem vergeten. Maar dit staat echt niet in verhouding tot hoogtes van andere boetes. Mooi verhaal van de 2e kamer om hier iets aan te doen, alleen nu 3 jaar verder na het eerste bericht hierboven is er nog steeds niets gebeurt. Ik snap totaal niet waarom de politiek hier zo lang over moet doen!

  Beantwoorden

 16. ·

  Zojuist mijn dagelijkse boodschappen in Ermelo gedaan (hoogzwanger en met een klein kind op de arm) en ik vergeet een keertje die schijf neer te leggen. Het grote parkeerterrein is verder overigens vrijwel leeg, dus het is niet alsof er parkeerproblemen waren. Bam! 104 euro. Werkelijk abnormaal. Ik vind het helemaal prima om een boete te betalen, het was ook mijn vergissing, maar de hoogte is absurd. Ik houd hier een groot gevoel van onrechtvaardigheid aan over.

  Beantwoorden

 17. ·

  En zo wordt de lijst met reacties alsmaar langer en de tweede kamer fracties doen helemaal niets om dit onrechtvaardigheidsgevoel bij haar burgers weg te nemen. Vandaag was ik het haasje. Altijd let ik op de blauwe kaart en nu één keer ben ik in gedachten en vergeet de kaart op het dashboard van mijn auto te leggen op een bijna verlaten parkeerplaats. Nog geen kwartier ben ik weg en bij terugkomst bij de auto….jawel hoor, een vette bekeuring! € 95 plus € 9 administratiekosten! Een moment van onachtzaamheid bruut afgestraft! En dat terwijl ik me toch altijd aan de verkeersregels tracht te houden. Goed een bekeuring kan ik dan nog accepteren, maar € 104… belachelijk! Wat al eerder is aangehaald, een bekeuring voor het niet betalen op een betaal parkeerplaats kost de helft! Het vergeten van het wegleggen van de blauwe schijf op een gratis parkeerplaats kost je het dubbele! Hoezo? Welke gedachtekronkel zit daar nu weer achter? De blauwe zone betreft een “echte” verkeersovertreding en het niet betalen is dat niet. Wie heeft dat verzonnen? Sorry heren politici, vinden jullie het raar als de burgers weinig begrip meer kunnen opbrengen voor jullie hersenspinsels?

  Beantwoorden

 18. ·

  Vandaag een boete gekregen omdat ik vergeten was de parkeerschijf achter de voorruit van mijn auto te leggen. Gewoon geparkeerd in een parkeervak op het parkeerplein bij de Jumbo in Zetten. Hooguit 10 minuten, zeker geen kwartier, weggeweest en ja hoor een boete!
  BOA’s van de gemeente Overbetuwe stonden dus gewoon op de uitkijk achter een marktwagen om boete’s te kunnen schrijven. Hoe sneu! En dan lees ik hier welke bedragen het zijn, echt absurd en buitenproportioneel. Deze maand vakantiegeld gekregen en de eerste ruim honderd euro ben ik dus al kwijt aan deze boete!!
  Ik voel mij, werkelijk waar, opgelicht door justitie.

  Beantwoorden

 19. ·

  Geachte Lezers en Gedupeerden,

  Ik ben 90 jaar en heb mij hele leven lang NL mee opgebouwd door dik en dun vanaf mijn 7de jaar. In de Crises periode 1935 – 1940 was ik de Helpende Hand van mijn Dierbare Ouders in een Gezin met 6 Kinderen. Na deze zeer moeilijke periode kwam de oorlog,
  Ik ken de Duitse Bezettingsperiode nog heel goed; ook de Duitse Dictatuur periode, waarbij vaker een MENS NIET BESTOND, echter werd gezien als een OBJECT om te MISBRUIKEN en te MARTELEN, Lichamelijk en Geestelijk.
  Onze Huidige Bestuursvormen hebben veel hiervan overgenomen om hiermee de KAS TE SPEKKEN en de Slachtoffers KAPOT TE MAKEN.
  Misschien noodzakelijk om onze 18 jarige Prinses nog beter te gaan SPEKKEN MET KAPITAAL. Ook moeten de overige Kroonpersonen Probleemloos zich kunnen wentelen overal waar ze komen en gaan.
  Wij, De Slachtoffers, moeten de bek houden en de opgelegde schandalige maatregels voor LIEF aanvaarden. Tegenwoordig wordt veel uitgevonden en ons opgelegd, dat door IDIOTEN is samengesteld. SCHANDALIG om als Nederlander op zo’n manier te worden Gemarteld. IK HEB NOOIT EEN CENT of MEER GESTOLEN, terwijl IK NU WORDT BEDREIGD, ZELF TE WORDEN BESTOLEN DOOR DE OVERHEID!
  Ik heb medelijden met de zwakkeren, die GEEN VERWEER meer hebben.

  Ik ben Sjef uit LANDGRAAF (Z-Limburg)

  Beantwoorden

 20. ·

  De VERHOUDING 104 EURO voor vergeten van een blauwe schijf is gewoon BELACHELIJK!
  Politiek hoor je hier niet?
  Onderhand is zwaardere verkeersovertredingen goedkoper!
  Nogmaals politiek hoe kan dit?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *