Effecten Winning Schaliegas

Schaliegas

Winning schaliegas: In de VS en in Engeland wordt al schaliegas gewonnen. Maar die schaliegaswinning veroorzaakt ook aardbevingen en grondwatervervuiling: niet na 20 jaar, maar direct bij het opstarten van het project. Bij de winning van schaliegas wordt er een horizontale schacht geboord in de leisteen. Daarna wordt de leisteen opengebroken (fracturen) door er onder hoge druk vloeistof in te pompen.

foto: graur codrin
foto: graur codrin
Ter informatie

De proefboringen in Groningen worden uitgevoerd om Schaliegas op te kunnen pompen. Deze experimenten veroorzaken de laatste tijd veel lichte en voor Nederland zware aardbevingen.
Ook in de Verenigde Staten worden dergelijk proefboringen uitgevoerd met vergelijkbare effecten en aardbevingen. Volgens de Amerikaanse website ‘sincedutch’ is een aardbeving van 3.6 op de schaal van Richter bij Uithuizen (Groningen) veroorzaakt door dergelijke ‘Fracking’ proefboringen.
Zie onder de gegevens van de USGS.

 

Aardbeving van 3.6 volgens de USGS
Aardbeving van 3.6 volgens de USGS

foto: graur codrin
foto: graur codrin

Vraag aan de CU, D66, GL en de PVV (18 november 2011, kamerlid Wiegman, kamerlid van Veldhoven, kamerlid van Tongeren en kamerlid van Vliet)
Nu het Groningse aardgas begint op te raken wil minister Verhagen graag aardgas gaan winnen uit schalie, ondergrondse leisteenlagen. In de VS en in Engeland wordt dat al gedaan. Maar die schaliegaswinning veroorzaakt ook aardbevingen en grondwatervervuiling: niet na 20 jaar, maar direct bij het opstarten van het project. Bij de winning van schaliegas wordt er een horizontale schacht geboord in de leisteen. Daarna wordt de leisteen opengebroken (fracturen) door er onder hoge druk vloeistof in te pompen. Omdat de ondergrondse geologische structuur niet in detail bekend is, kan niet worden ingeschat wat de gevolgen zijn van de hoge vloeistofdruk in de leisteenlaag. Minister Verhagen laat een proefboring uitvoeren door het Britse bedrijf Cuadrilla, dat grote belangen heeft in de schaliegaswinning. Je kunt je afvragen of zo’n proefboring representatief zal zijn. Ik kan me zo voorstellen dat Cuadrilla bij de proefboringen heel omzichtig te werk zal gaan en geen enkele aardbeving wil veroorzaken. Stel je voor dat er wel bevingen optreden: dan kan Cuadrilla wel inpakken. Men denkt dat minister Verhagen uiteindelijk zal besluiten dat schaliegaswinning veilig is. Er zullen boortorens verrijzen en het schaliegas zal door de Gasunie bijgemengd worden door het Groningse gas. En net als in Engeland en in de VS zullen er bij de echte boringen van Cuadrilla wel bevingen en milieuvervuiling optreden. Maar dan is de vergunning al afgegeven en kunnen we niet meer terug. Wat is uw mening hierover?

Antwoord van GL (24/11/11, kamerlid van Tongeren)
U maakt zich zorgen over de schaliegasboringen. Wij delen uw zorgen en zijn dan ook tegen de boringen naar schaliegas. Allereerst zou er volgens GroenLinks gekeken moeten worden naar de noodzaak van schaliegas als energiebron. Als blijkt dat het een energiebron is die bruikbaar is om de overgang te maken naar een geheel duurzame energieproductie, dan zouden wij pleiten voor een proefboring in een land als Polen. Polen heeft namelijk interesse in schaliegaswinning en heeft meerdere dunbevolkte gebieden, waardoor de gevolgen van de winning minder impact zal hebben voor de bevolking. De veiligheid van de boringen zal veel beter zijn dan in Amerika het geval is. De kans dat de chemicaliën in het grondwater terecht komt wordt nihil geacht. Brabants Water zal hier zeer zeker op toezien. Echter, GroenLinks is van mening dat we het schaliegas helemaal niet nodig hebben. Nederland moet zoveel mogelijk overstappen op duurzame energie. En als we het alsnog nodig blijken te hebben dan kunnen we dat ook importeren uit andere landen. We zullen ons dus blijven verzetten tegen de proefboringen. Petitie tegen schaliegas kunt u tekenen op onze website: Stop met boren naar schaliegas in Brabant

Antwoord van de CU (20/2/12, kamerlid Wiegman)
De ChristenUnie vindt dat de grootste zorgvuldigheid nodig is bij een project als winning van schaliegas, zeker in de proeffase en zeker in dichtbevolkt gebied. De ChristenUnie heeft daarom een motie gesteund van onder meer de PvdA, die aan de regering vraagt geen verdere stappen te zetten, voordat duidelijk is dat de noodzaak en bewezen veiligheid van schaliegaswinning heeft geleid tot voldoende draagvlak in de regio. Deze motie heeft helaas geen meerderheid gehaald.

Geen antwoord van D66 (18/2/12, kamerlid van Veldhoven)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (18/2/12, kamerlid van Vliet)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *