Verdringing Arbeidsmarkt door Gepensioneerden

gepensioneerden
foto: zilverbat

Vraag aan 50Plus en de PvdA (kamerlid Krol en kamerlid Hamer)
Sinds een aantal jaren ben ik werkzaam bij MKG koeriers in Elsendorp. Het werk is erg leuk maar zeer onregelmatig, wat gezien mijn leeftijd (bijna 61 jaar) behoorlijk inspannend is. Wel ben ik blij met het feit dat ik ruim anderhalf jaar geleden nog een vaste (flexibele 30/50 uren) aanstelling heb gekregen. Mede door de crisis heeft mijn baas besloten om steeds meer gebruik te maken van goedkopere arbeidskrachten, t.w. gepensioneerden zoals; schooldirecteuren, belastinginspecteurs, militairen enz. Allemaal mensen met een goed pensioen die voor mijn gevoel de ritten, die voor de vaste medewerkers het inkomen wat aangenamer maken, voor de neus wegkapen. Hoewel ik begrijp dat voor ondernemers de crisis de tijden niet makkelijker maken vind ik de gang van zaken niet correct. Naar mijn gevoel is deze ontwikkeling een tendens in onze branche en staat het inkomen van vaste medewerkers onder druk. Ik vind dit niet fair en naar mijn mening ook niet sociaal. Mijn vraag is, zou het mogelijk zijn binnen de politiek hiervoor aandacht te vragen?

Geen antwoord van 50Plus (4/1, kamerlid Krol)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (4/1, kamerlid Hamer)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *