Levensloopregeling

foto: Vladacanon

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (5 oktober 2012, kamerlid Omtzigt, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Vermeij en kamerlid Lodders)
De vitaliteitsregeling zal niet worden ingevoerd. Wat betekent dit voor de overgangsregeling van de levensloopregeling? Ik zou graag met het saldo van mijn levensloopregeling mijn hypotheek aflossen. Zal dit tot de mogelijkheden gaan behoren?

Antwoord van D66 (5/11, kamerlid van Weyenberg)
D66 deelt deze zorg. Wij hebben daarom vragen gesteld aan de staatssecretaris van SZW. Ook bij het belastingplan wordt dit punt door ons aan de orde gesteld. D66 is van mening dat mensen in de levensloopregeling de optie moeten krijgen om het geld te laten vrijvallen nu de vitaliteitsregeling niet door gaat. Op het moment van vrijval moet dan wel belasting worden betaald.

Geen antwoord van het CDA (5/1, kamerlid Omtzigt)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (5/1, kamerlid Vermeij)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (5/1, kamerlid Lodders)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Vladacanon

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (16 december 2011, kamerlid Omtzigt, kamerlid Vermeij, kamerlid van den Besselaar en kamerlid Lodders)
Ik ben geboren op 18-07-1956 en wil pas met pensioen gaan op 67 jarige leeftijd. Het gevolg hiervan is dat ik dan een hoger pensioen krijg (ik ben politieambtenaar en heb dan 50 dienstjaren). Dus ik wil werken tot 31-08-2020 en van 01-09-2020 tm 31-08-2023 met Levensloopverlof gaan en per 01-09-2023 met pensioen. De einddatum van mijn levensloopregeling bij Loyalis (= 01-09-2020) is tevens de begindatum van mijn levensloopverlofperiode. Dus met Loyalis is het goed geregeld. Tijdens deze levensloopverlofperiode bespaar ik dus op pensioenkosten (van het ABP) en salariskosten (van de regiopolitie Brabant Zuid-Oost. Echter nu vraag ik me af of ik levensloopverlof kan genieten NA mijn 65e jaar? (zodat mijn bovengenoemde wens t.z.t. ook uitgevoerd kan worden). Volgens Loyalis is dat op dit moment niet zo, echter weten zij niet wat de gevolgen zijn van het opschuiven van de pensioenleeftijd / AOW-leeftijd voor de spelregels m.b.t. het opnemen van levensloopverlof na je 65e jaar. Zij verwezen me door naar U. Op zich zou het wel logisch zijn als de pensioenleeftijd / AOW-leeftijd wordt opgeschoven dat dan ook de levensloopverlofleeftijd overeenkomstig wijzigt. Daarom wil ik u bij deze vragen of hieraan gedacht wordt.

Antwoord van de PVV (16/12, kamerlid van den Besselaar)
Bij de huidige levensloopregeling moet de levensloopopname plaatsvinden voordat het pensioen ingaat. In het uiterste geval mag de opname 1 dag voor 65 jaar geschieden om zodoende een pensioengat aan te vullen. De levensloopregeling verdwijnt met ingang van 1 januari 2012. Alleen als er in 2011 ten minste € 3.000 op de levensloopregeling staat, mag men deelnemen aan de overgangsregeling levensloop. Hoe deze regeling er exact gaat uitzien, is nog onbekend. Minister Kamp heeft wel aangekondigd dat deze regeling niet tot in lengte van jaren zal blijven doorlopen. Het is dus nog maar de vraag of het mogelijk is om tot 2020 van deze regeling gebruik te maken. Wel komt er een nieuwe regeling, het vitaliteitssparen. Dit is een uitgeklede regeling, waarbij men maximaal € 5.000 per jaar en € 20.000 in totaal mag sparen. Opname is vrij, maar vanaf 61 jaar mag maximaal € 10.000 per jaar worden opgenomen. Deze betutteling beperkt de mogelijkheden om het vitaliteitssparen voor eerder met pensioen gaan te benutten. De PVV vindt dat mensen zelfstandig en in alle vrijheid moeten kunnen bepalen wanneer zij met pensioen gaan. En dus moeten er geen beperkingen zijn aan regelingen, die aan vroegpensioen kunnen bijdragen. VVD en CDA denken daar anders over. Op uw vraag kan ik geen nader concreet antwoord geven, omdat er naar de toekomst toe nog teveel onzeker is. Hoe gaat de overgangsregeling levensloop er uit zien? Hoe wordt het Pensioenakkoord concreet ingevuld? Wat kan vitaliteitsparen voor u betekenen?

Antwoord van het CDA (11/3, kamerlid Omtzigt)
In de huidige levensloopregeling moet je het levenslooptegoed opnemen voor de AOW leeftijd. Dat is nu dus 65 jaar. Ik zal bij het volgende belastingplan de vraag stellen of het niet logisch is om die datum dus mee te laten schuiven met de AOW datum. Voor u zou dat overigens volgens het pensioenakkoord betekenen dat u met 66 met AOW/pensioen gaat.

Geen antwoord van de PvdA (16/3, kamerlid Vermeij)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (16/3, kamerlid Lodders)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.


VVD en PvdA op 9 november 2012

De coalitiepartijen VVD en PvdA willen werknemers de mogelijkheid geven om hun levenslooptegoed volgend jaar met een belastingkorting op te nemen.

18 reacties


 1. ·

  Ik ben vanaf ingang levensloopsparen begonnen met storten op die rekening. Ik heb veel van mijn spaargeld in de regeling zitten met de bedoeling om op 01-06-2013 (ik ben dan 60 jaar en 6 mnd) gedurende 3 jaar met levensloop te gaan voor 85% laatstgenoten salaris. Aansluitend ben ik voornemen om met (pre)pensioen te gaan. Nu gaat de vitaliteitsregeling niet door. Wat voor invloed heeft dit op mijn levensloopverlof wat 01-06-2013 in zou gaan? Hier heb ik (en ook mijn werkgever) al jaren rekening mee
  gehouden en mijn contract eindigd dan ook per 01-06-2013.

  Beantwoorden

 2. ·

  Hallo, ik ben 58 jaar en werk nu bijna 40 jaar bij de overheid (politie). Ik betaal al vanaf 2006 ongeveer 500 euro per maand aan premie voor levensloop; dat contract hield in dat met die spaarpot het mogelijk werd om op 60 jaar te stoppen met werken, tegen 76% van mijn middelloon. D.w.z dan wordt die spaarpot uitgesmeerd over 3 jaar (van 60 tot 63 jaar) en dat dan mijn pensioen naar voren getrokken wordt van 65 naar 63. Daardoor gaat mijn pensioen vanaf 63 (dus tot aan mijn dood) aanzienlijk omlaag, maar ook dat heb ik bewust geaccepteerd. Nu in het deelakkoord staat dat de vitaliteitsregeling niet per 2013 ingevoerd gaat worden (en dus de bestaande levensloop-contracten ook niet daarin kunnen overgaan), lijkt het er op dat mijn levensloopregeling komt te vervallen. Daardoor zou het pensioenvooruitzicht dat de overheid mij beloofd heeft en waarvoor ik jarenlang vorstelijk voor betaald heb, in duigen vallen. Kunt u aangeven of dit inderdaad het voornemen van de nieuwe coalitie zal gaan worden?

  Beantwoorden

 3. ·

  Gevolgen Levensloopregeling in combinatie met niet doorgaan van Vitaliteitsregeling
  In 2005 werd de levensloopregeling ingevoerd. In ieders ogen een regeling die voor de hele lange termijn zou zijn bedoeld. Het woord “levensloop” spreekt immers voor zichzelf. In 2011 werd er desondanks plotseling aan deze regeling getornd en werd deze uitgekleed (geen opbouw levenskorting meer mogelijk). Bovendien zou er een keuze mogelijk zijn om deze regeling vanaf 1 januari 2013 (mits boven 3.000 euro) volledig in te brengen in de nieuw te ontwikkelen vitaliteitsregeling. Op Overheid.nl werden alle voorwaarden en eisen opgesomd. Alle levensloopdeelnemers die hier gebruik van konden maken maakten toen weer een keuze of ze hier gebruik van zouden gaan maken of niet. De grootste verandering was immers: storten op deze regeling en daarna zou het opgebouwde bedrag na betaling van inkomstenbelasting vrij besteedbaar en opneembaar zijn. Nu wordt er een streep door de vitaliteitsregeling gezet, maar dit heeft ook gevolgen voor de deelnemers aan de levensloopregeling. Ik werk bij de belastingdienst en ik weet dat veel van mijn collega’s deelnemer zijn van de levensloopregeling. De regeling voldoet nu totaal niet meer aan de oorspronkelijk met elkaar afgesproken voorwaarden. Eenzijdig wordt er links en rechts wat geschrapt en gewijzigd en nu is het dus zo dat al deze deelnemers zich gevangen voelen in deze regeling. Er staat (veel) geld op deze rekeningen, maar je kunt er niet bij komen. In het ergste geval moet je het gewoon laten staan en kun je er tegen je pensioenleeftijd (die ook steeds hoger wordt) pas van gaan profiteren (als je dan nog leeft). Het was mijn bedoeling (met vele medespaarders met mij) om dit via de vitaliteitsregeling vrij te laten vallen begin 2013 (uiteraard afrekenen met de fiscus), maar daar lijkt nu weer zomaar een streep doorheen te zijn getrokken.
  Mijn dringende oproep luidt als volgt (gesteund door mijn collega’s): geef de deelnemers aan de levensloopregeling de mogelijkheid om op 1 januari 2013 hun volledige tegoed vrij op te nemen, mét afrekenen met de fiscus. Dit levert de schatkist direct een enorm bedrag op én er zal veel geld in omloop komen dat ook weer besteed kan gaan worden. Kortom: iedereen tevreden. Op overheid.nl heeft zwart op wit (staat er nu overigens nog steeds op) gestaan dat de OVERHEID de mogelijkheid aan levensloopspaarders heeft geboden om hun tegoed via de vitaliteitsregeling met afrekenen bij de fiscus vrij te laten vallen. Er is dus sprake van nadrukkelijk opgewekt vertrouwen. We mogen toch hopelijk wel op een betrouwbare overheid vertrouwen? Het belang is groot: er staat ruim 5 miljard euro op deze rekeningen en met de beloofde vrijval zou er op 1 januari 2013 zomaar ruim 2 miljard euro aan belastinggeld kunnen worden opgehaald.

  Beantwoorden

 4. ·

  Ik wil mijn levensloop tegoed pas opnemen als ik 65 jaar ben i.v.m lager pensioen. Wie betaald er dan uit? vriendelijke groet, Hendrik

  Beantwoorden

 5. ·

  Ik sluit me volledig aan bij Karel. De overheid heeft zich de afgelopen periode aangaande de levensloopregeling opgesteld als een bijzonder onbetrouwbare partner. Geef de burger de mogelijkheid weer zelf te beschikken over het levenslooptegoed per 1 januari 2013!

  Beantwoorden

 6. ·

  Nu het ernaar uit gaat zien dat er toch beperkingen komen aangaande de aftrekbare hypotheekrente waarbij dus geen eerbiedigende werking geldt voor lopende hypotheken vind ik dat het saldo van de levensloopregeling bruto gebruikt zou mogen worden om een deel van de hypotheek af te lossen. Als de regels voor hra flexibel worden dan ook de regels voor het gebruik van het levensloopsaldo.

  Beantwoorden

 7. ·

  In de afgelopen jaren hebben veel mensen deelgenomen aan de Levensloop regeling om op deze manier geld te reserveren voor ofwel een vervroegde uittreding ofwel een periode in de toekomst met minder of geen inkomen. Vorig jaar is aangekondigd dat de Levensloopregeling een opvolging kreeg met de ‘Vitaliteitsregeling’, nu wordt duidelijk dat er geen opvolgende regeling komt, de regeling stop en het opgebouwde spaartegoed wordt, onder heffing van inkomstenbelasting, uitgekeerd. Dit is zuur, ik denk niet dat iemand hier op zit te wachten. Het zou toch een fraaie oplossing zijn als deelnemers aan de Levensloop hun gespaarde tegoed kunnen gebruiken om (geheel of gedeeltelijk belastingvrij) een deel van de hypotheek af te lossen. Ook hiervoor geldt weer dat het mes aan twee kanten snijdt. Zijn hier mogelijkheden voor?

  Beantwoorden

 8. ·

  Ben ook voor vrij opnemen van de levensloopregeling. De levensloopregeling was toch al geen succes.

  Beantwoorden

  1. ·

   Grotendeels eens, alleen: mijn spaarloon heb ik opgegeven voor levensloop. Het spaarloon werd gewoon vrijgegeven, levensloop was aantrekkellljk door de “vrije jaren”; die zijn er af. De toekomst is ongewis en straks betaal ik ook nog eens extra zorgpremie over het vrijkomende bedrag, als het al vrijkomt. Ik ben voor het gebruiken als aflossing. Dat levert uiteindelijk ook geld op voor de belasting of minimaal vergelijkbare vrijstelling als bij spaarloon (per jaar).

   Beantwoorden

 9. ·

  Het is niet verstandig om de politiek te overvragen. Het levensloopsaldo vrijgeven ten behoeve van het aflossen van (een deel van) de hypotheek lijkt mij het uiterst haalbare. Daarmee beperk je de hra, daar kan de politiek gevoelig voor zijn. Zomaar vrijgeven als ware het de spaarloonregeling zie ik echt niet gebeuren.

  Beantwoorden

 10. ·

  Is het nu al zeker dat de levenslooprekening stopt te bestaan? Ik heb er niks over gelezen in het regeerakkoord.

  Beantwoorden

 11. ·

  De overgangsregeling blijft in beginsel bestaan. Daarover is de kamer geïnformeerd op 29 oktober. Echter, er zijn nu duidelijke signalen dat de politiek feitelijk af wil van die regeling om meerdere redenen. Het vrijgeven voor opname zou dan gepaard gaan met een korting van 20% op de heffingsgrondslag of de te betalen belasting. Het is mij nog niet duidelijk waar men voor kiest. Daarnaast is er een interessant punt in de discussie bijgekomen, namelijk het vrijgeven voor aflossing (deels) van een hypotheek. En onder welke voorwaarden dat dan zou geschieden is nog niet duidelijk. Het lijkt mij dat dan bovenop de belastingkorting een aanvullende korting komt omdat het bedrag niet meer naar eigen inzicht besteed kan worden maar aan een bepaald doel, nl de hypotheekschuld verminderen. Wat mij betreft stort de maatschappij waar ik mijn levensloopsaldo heb staan het bedrag direct bruto naar de bank waar mijn hypotheek loopt. In mijn situatie ontlopen een directe belastingheffing op het saldo of de verminderde renteaftrek voor de komende jaren elkaar niet veel. Redelijk budgettair neutraal zullen we maar zeggen onder de aanname dat het brutobedrag als aflos gebruikt mag worden.

  Beantwoorden

 12. ·

  Is er al duidelijkheid over de mogelijkheid het levenslooptegoed met belastingvoordeel op te nemen? Vanuit de werkgever wil ik graag mijn werknemers tijdig informeren over deze optie. Met vriendelijke groeten.

  Beantwoorden

 13. ·

  Vandaag staat in het FD de afkoopregeling uitgelegd. Zoals ik het nu lees is het een flutregeling waarvan ik in elk geval geen gebruik zal maken. Die zogenaamde voordeeltjes smelten weg als sneeuw voor de zon als je de regeling toepast op je eigen situatie.

  Beantwoorden

 14. ·

  Wanneer wordt de uitspraak van de Eerste Kamer verwacht? Ivm aankoop woning wil ik mijn levensloop gebruiken voor een gedeelte van de financiering van de woning.

  Beantwoorden

 15. ·

  Vraag aan de tweede kamer, of wie dan ook die mij kan informeren. Ik heb een vraag over levensloop sparen, ik begreep kort geleden dat ik uiterlijk 31-12-2021 het gehele bedrag moet opnemen. Ik ben dan 62 jaar en moet dan nog 5 jaar werken. Liever had ik dus pas (een gespreide en dan dus minder belastingdragende) uitkering per 64 jarige leeftijd (dus voorafgaand aan pensioen) verkregen. Daarvoor was de levensloop toch bedoeld? Zijn hier oplossingen voor te bedenken (liefst zo min mogelijk belasting en zo veel mogelijk gespreid betalen bijvoorbeeld vanaf 2023 tot halverwege 2026)?
  Wie kan mij tips geven? Kan bijvoorbeeld doorstorten naar pensioen of een bankprodukt, zonder belasting tijdens overboeking zodat ik pas belasting ga betalen tijdens de gespreide betaling per mijn gewenste datum omstreeks 2023? Alvast bedankt voor het antwoord.

  Beantwoorden

 16. ·

  De aow-gerechtigde leeftijd schuift op en ligt inmiddels boven de 65 jaar. Is het nog steeds verplicht het levensloopsaldo op te nemen op 65 jaar, of mag dat nu ook (iets) later?

  Beantwoorden

 17. ·

  Ik maak sinds 1 februari 2010 gebruik van de levensloopregeling. Echter moet het totale bedrag opgenomen zijn voor mijn 65ste jaar. Aangezien de ingang van mijn AOW met 1 jaar en 3 maanden is uitgesteld lijkt het mij zeer billijk dat ik in de periode tussen mijn 65ste en 66 en 3 maanden ook nog op dezelfde wijze gebruik kan maken van de levensloopregeling. De werkgever zal dan ook het contract moeten verlengen tot mijn 66ste en 3 maanden. Ik ga ervan uit dat in het overgangsrecht ook tijdens het AOW-gat gebruik kan worden gemaakt van de levensloopregeling. Ik kan hierover echter niets terugvinden. Graag zou ik vernemen of aan het bovenstaande is gedacht is bij het verschuiven van de AOW-leeftijd. Ik laat mij graag informeren. Bijvoorbaat dank.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *