Overgangsregeling Inkomensbesluit ANW

anw
foto: Starfotograf

Vraag aan de VVD (kamerlid Huizing)
Naast een Wajong uitkering volgens de oude regeling, ontvang ik sinds 11-11-2007 een ANW uitkering. Deze samenloop van uitkeringen vervalt per 1-1-2013 als zijnde overgangsrecht. Nu moet ik mijn huis verkopen, omdat mijn ANW inkomsten per 1-1-2013 vervalt. Val ik niet onder de oude regeling? Ik kan mij niet meer verzekeren vanwege terugval in inkomsten.

Geen antwoord van de VVD (7/1, kamerlid Huizing)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

3 reacties


 1. ·

  Ik zit in de oude Wajong regeling. Tot nu toe heb ik een volledige anw uitkering, omdat ik 80-100% arbeidsongeschikt ben en de Wajong geen uitkering uit inkomsten in verband met arbeid. Nu kreeg ik in april( 01-04-2012) plotseling een brief van de svb dat komende januari (01-01-2013) mijn Wajong uitkering van de anw uitkering wordt afgetrokken, dat betekent een korting op mijn inkomen van €720. Ik kan op internet niets lezen over deze keiharde regeling die al in januari (01-01-2011) al bekend was, ook in het nieuws heb ik er nooit eerder over gehoord. Terwijl een anw uitkering bedoeld is om mensen met een lage inkomen financieel te ondersteunen. Terwijl ik aan de voorwaarden voldoe. Door mijn handicap zal ik geen anw uitkering krijgen. Ik kan er ook niets aan doen dat ik gehandicapt ben. Waarom krijgen mensen die een lage inkomen hebben uit arbeid wel een anw en mensen die niet meer kunnen werken door ziekte of handicap geen anw krijgen voorheen wel.

  Beantwoorden

 2. ·

  Ik ben ook wajonger en krijg per 2013 ook geen anw meer. Mijn man heeft wel zijn leven lang anw-premie betaalt, maar nu laat hij een weduwe achter dan zetten ze plotseling na twee jaar uitkeren er een punt achter. Dat terwijl wij toen wij een paar jaar geleden een huis kochten we bij de bank eerst van de SVB toezegging moesten krijgen dat mocht mijn man overlijden, ik tot mijn aow recht zou hebben op de Anw. Dat is toen telefonisch (helaas) door de SVB aan de bank bevestigd. De Anw werd toen nog beschouwd als een permanente (dwz tot aan aow durende) uitkering. Mits er aan je eigen situatie niets verandert, zoals bv nieuw huwelijk, wonderbaarlijke genezing etc. Als dat niet was bevestigd destijds hadden wij ook nooit die financiele verplichting durven aangaan. We wisten dat ik niet zomaar een baantje of bij uitzendbureau, bijklussen of weet ik wat zou kunnen nemen in het geval dat mijn man zou overlijden. Door mijn chronische ziekte. Nee, de forensentax afschaffen nee echt dat kan niet hoor dat kan die hardwerkende twee verdiener wel 100 euro in de maand schelen. Dat kan zomaar twee / drie procent korting op het inkomen zijn. Nee daar moeten we maar van afzien. Maar de zieke mens die toch al niks meer kan bijverdienen om zich tegen de inflatie, de almaar meer vragende, schrapende overheid te verweren, die kunnen we zomaar 30, 40, of soms wel 50% korten. Ja hoor dat kan makkelijk ze zijn toch vaak te ziek, zwak of misselijk om voor zich zelf op te kunnen komen. Ze kunnen ook niet staken, en het zijn er ook niet zo veel. Lekker makkelijk. Ik zou zeggen wajongers in Nederland verenigt u, dat is de enige mogelijkheid om dit gebeuren aan het licht te brengen. Verder beveel ik aan om bij Kassa melding te maken van de opstapel zijnde ‘beroving’ van de wajonger. Zij hebben gevraagd op hun site om een mail te sturen als je gekort wordt op je ANW uitkering. Dan is er nog de nationale ombudsman die ook bezig is om vragen te stellen aan het uwv betreffende deze onverkwikkelijke zaak. Als je tenminste van je laat horen heb je nog een kans op gerechtigheid al is die in het Nederland van nu nog maar klein. Nog even dit: de strekking van de veranderde regelgeving waardoor we nu gekort worden was deze: We moeten de mensen die kunnen werken voor hun geld dat ook laten doen, en daarom alleen de ANW nog uitkeren aan mensen die je niet kunt verplichten om te gaan arbeiden, bijv. mensen met kinderen onder de achttien, of mensen die toch al te oud zijn om te werken of werk te krijgen zoals de mensen die geboren zijn voor 1953 en mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn. Die laatste zijn uiteraard als eerste uitgezonderd want die kunnen per definitie niet gaan werken. Ra Ra wat gebeurd er nu, juist deze laatste groep wordt door inkomensbesluit van 2011 wel uit de anw gegooid. Niet de mensen van voor 1953 die kerngezond zijn en vier baantjes hebben, en nee niet die moeder met een zoon van zestien die pas ‘s-avonds om 11.00 uur thuiskomt. Nee die houden hun recht op ANW uitkering want daarvan mag je niet meer verwachten dat ze nog kunnen gaan werken? Er klopt echt helemaal niks van deze maatregel. Het is gewoon bizar. En echt asocialer kan het niet.

  Beantwoorden

 3. ·

  Ook ik ben wajonger/expolio/exkankerpatient, 62 jaar en weduwe sinds 1991. Word ook ongenadig gekort per januari 2013! Inderdaad a-socialer kan het bijna niet. Ik weet echt niet hoe dat gaat worden. Kledingbank, voedselbank, bedeling? Hoe dan ook, Nederland is weer bijna helemaal terug naar af naar “vooroorlogse” omstandigheden voor mensen die buiten eigen schuld geen fatsoenlijke baan kunnen of hebben kunnen krijgen. Ze zouden zich moeten schamen!

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *