misbruik

Vraag aan de CU, het FvD, de PVV en de VVD (9 maart 2018, kamerlid Bruins, kamerlid Baudet, kamerlid de Jong en kamerlid Nijkerken)
Al in 2015, bij de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), is er gewaarschuwd door werknemers dat er door werkgevers misbruik zou worden gemaakt van de mogelijkheid om werknemers na de 7+8+8 constructie geen vaste aanstelling te geven. Dit wordt dus […]
+ Geen antwoord CU (9/6), FvD (9/6), PVV (9/6), VVD (9/6)

contract

Vraag aan D66, GL, de PvdA en de SP (14 januari 2018, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Özdil, kamerlid van Dijk en kamerlid van Kent)
Mijn flexcontract heeft een begindatum van 1/2/2016 en de einddatum was 31/12/2017 (23 maand contract) met uurloon €18,08 inclusief vakantie geld / verlofdagen / geen betaling bij ziekte volgens werkgever. Nu is het 12 januari en mijn werkgever laat mij gewoon doorwerken […]
+ Geen antwoord D66 (14/4), GL (14/4), PvdA (14/4), SP (14/4)

Flexcontract

Vraag aan GL, de PvdA, de SGP en de VVD (6 april 2016, kamerlid Voortman, kamerlid Vermeij, kamerlid Dijkgraaf en kamerlid van ’t Wout)
Ik werk zelf als vrijwilliger in de zorg en zie om mij heen steeds dat mensen ontslagen worden, omdat ze maar 3x een half jaar contractverlenging kunnen krijgen en daarna ontslagen worden omdat geen enkele werkgever meer een vast dienstverband wil aanbieden. Wat mijn vraag is […]
+ Antwoord GL (7/4), SGP (9/5) en Geen antwoord PvdA (6/7), VVD (6/7)

Contract Werk

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (17 juli 2015, kamerlid Heerma, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Vermeij en kamerlid Mulder)
Ik heb een vraag over een contract. Ik werk in verzorgingstehuis Frankeland te Schiedam. Ik werk sinds 2011 in Frankeland. Vorig jaar moest ik na 3x verlengen er drie maanden uit. Ik mocht toen na die drie maanden weer terugkomen op 01-09-2014. Nu heb ik mijn eerste contract er weer […]
+ Antwoord D66 (20/7), PvdA (27/8), VVD (23/9) en Geen antwoord CDA (17/10)

Koopkracht en Ontslag

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (11 april 2015, kamerlid Verhoeven, kamerlid Vermeij, kamerlid de Graaf en kamerlid Mulder)
Zover ik begrijp is de koopkracht het probleem in Nederland. Nu hebben jullie ‘in al jullie wijsheid’ besloten om het ontslagrecht te versoepelen. Naar mijn mening staat dat compleet haaks met het verhogen van de koopkracht. Ik (37) ben mijn baan kwijt geraakt en mijn vriendin (38) ook. Daarbij […]
+ Antwoord VVD (2/6), D66 (9/7) en Geen antwoord PvdA (11/7), PVV (11/7)

Werkgelegenheid

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (22 maart 2015, kamerlid Heerma, kamerlid Kerstens, kamerlid de Graaf en kamerlid Potters)
Mag een Nederlandse werkgever eisen om eerst een cursus Pools te volgen, alvorens je daar aan het werk mag? Ik hoorde dit op een verjaardag en ik wist niet wat ik hoorde. Het gaat hier om een kippenslachterij in Nederland. Moet dat niet andersom zijn? Dat in dit geval de Polen […]
+ Antwoord VVD (23/3), PvdA (22/4) en Geen antwoord CDA (22/6), PVV (22/6)

Verdringing Arbeidsmarkt door Gepensioneerden

Vraag aan 50Plus en de PvdA (4 oktober 2012, kamerlid Krol en kamerlid Hamer)
Sinds een aantal jaren ben ik werkzaam bij MKG koeriers in Elsendorp. Het werk is erg leuk maar zeer onregelmatig, wat gezien mijn leeftijd (bijna 61 jaar) behoorlijk inspannend is. Wel ben ik blij met het feit dat ik ruim anderhalf jaar geleden nog een vaste (flexibele 30/50 uren) aanstelling heb gekregen. Mede door de crisis […]
+ Geen antwoord 50Plus (4/1), PvdA (4/1)

Meer Leerwerktrajecten UWV

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (24 maart 2012, kamerlid van Hijum, kamerlid Koser Kaya, kamerlid Hamer en kamerlid Azmani)
Zelf heb ik een VBO verzorgings diploma. Heb door persoonlijke omstandigheden niet kunnen studeren en wil dit nu graag oppakken. Ze zoeken steeds meer en hoger opgeleide mensen op de banenmarkt. Dus om een baan te […]
+ Antwoord CDA (26/3) en Geen antwoord D66 (24/6), PvdA (24/6), VVD (24/6)

Aanpassing Contract Verlenging

Vraag aan de PvdA, de PVV, de SP en de VVD (6 februari 2012, kamerlid Hamer, kamerlid de Jong, kamerlid Roemer en kamerlid Huizing)
Sinds 2009 heb ik bij een inburgeringsinstantie in Den Haag als taaltrainer en consulent inburgering met veel plezier kunnen werken. Afgelopen december 2011 heb ik met pijn in mijn hart afscheid moeten nemen, omdat zij mij geen vast contract konden aanbieden. En nu […]
+ Antwoord VVD (7/3), SP (7/3) en Geen antwoord PvdA (6/5), PVV (6/5)

Mega Reorganisatie PostNL

Vraag aan het CDA, de CU, de SP en de VVD (23 november 2011, kamerlid van Hijum, kamerlid Ortega, kamerlid Roemer en kamerlid Azmani)
Vanmorgen kwam ik thuis van mijn werk. Mijn man werkt bij PostNL. Op 16 januari 2012 gaat de vestiging dicht waar hij werkt. Nu komen de postbodes en postsorteerders op straat te staan. Er verdwijnen in heel Nederland ruim 11.000 banen. Waarom worden goede medewerkers […]
+ Antwoord CDA (28/11) en Geen antwoord CU (23/2), SP (23/2), VVD (23/2)