Contract Werk

contract

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (17 juli 2015, kamerlid Heerma, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Vermeij en kamerlid Mulder)
Ik heb een vraag over een contract. Ik werk in verzorgingstehuis Frankeland te Schiedam. Ik werk sinds 2011 in Frankeland. Vorig jaar moest ik na 3x verlengen er drie maanden uit. Ik mocht toen na die drie maanden weer terugkomen op 01-09-2014. Nu heb ik mijn eerste contract er weer opzitten en is hij weer verlengd tot 31-07-2016. Dit is nu ineens voor 11 maanden in plaats van 12 maanden. Mag een baas je een contract geven voor de tweede keer voor 11 maanden? De nieuwe wet was toch dat ze na twee jaar een vast contract moeten geven? Maar nu gaan bazen het op die manier doen waardoor mensen ook geen uitkering krijgen na die 23 maanden, want je moet 24 maanden in dienst geweest zijn. En die wet is toch pas 1 juli dit jaar ingegaan? Dus dan heeft die nieuwe regel van na twee jaar vast contract toch geen zin? Want bazen gaan het nu dus weer zo doen om eronder uit tekomen. Kan dat dan zomaar?

Antwoord van D66 (20/7/15, kamerlid van Weyenberg)
Hartelijk dank voor uw vraag aan D66. Met ingang van 1 juli 2015 zijn de regels voor tijdelijke contracten inderdaad veranderd, door de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid. Daardoor mag een werkgever maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar tijd met u aangaan. Na drie contracten of twee jaar kan een nieuwe ‘keten’ van contracten pas minimaal zes maanden na het eind van het laatste contract beginnen. De gedachte achter deze wet is dat werkgevers mensen sneller een vast contract zullen geven, omdat zij niet graag hun werknemers die nog maar twee jaar in dienst zijn, zes maanden zien vertrekken. Dit komt ook voort uit de afspraken uit het sociaal akkoord in 2013, waarin vakbonden en werkgeversorganisaties afspraken hebben gemaakt, om voor vast werk vaker vaste contracten te gebruiken.
Uw vraag laat heel duidelijk het dilemma zien dat bij de behandeling van de Wet Werk en Zekerheid uitgebreid aan bod is gekomen: gaat de wet er inderdaad toe leiden dat mensen sneller een vast contract krijgen, zoals de bedoeling is? Of worden contracten juist sneller niet meer verlengd? Mogelijk biedt uw werkgever u na deze twee tijdelijke contracten vanaf augustus 2016 een vast contract aan. Dat zou conform de geest van de wet zijn. Hij is niet verplicht dat te doen, en dan kan na twee jaar, in plaats van drie jaar, uw contract niet worden verlengd. Gegeven het feit dat uw werkgever u nu een contract voor 11 maanden aanbiedt, lijkt hij de intentie te hebben om u niet in dienst te nemen. Na 23 maanden hoeft een werkgever u namelijk bij het beëindigen van het contract geen transitievergoeding te betalen, terwijl dat na 24 maanden wel verplicht is. Dit is toegestaan, maar het is niet het beoogde effect van de wet.
Helaas is het effect van de wet niet nu al te meten. Juist omdat hierover zo veel onduidelijkheid bestaat, is mede op aandringen van D66 in de wet verankerd dat dit onderdeel van de wet versneld (binnen drie jaar) wordt geëvalueerd. Daarnaast verwachten wij van minister Asscher dat hij ook al eerder ingrijpt, als blijkt dat op grote schaal mensen juist sneller hun baan verliezen, dan in vaste dienst worden genomen.

Antwoord van de PvdA (27/8/15, kamerlid Vermeij)
De vragen die u stelt over de nieuwe Wet werk en zekerheid zijn begrijpelijk. U werkt sinds 2011 in een verzorgingstehuis. Blijkbaar doet u uw werk voor de mensen daar naar volle tevredenheid. Ook uw werkgever is tevreden, want u bent nog altijd in dienst. Daar zit ook de kern van het probleem. Een van de doelstellingen van de Wet werk en zekerheid, en van de PvdA, is om mensen met bijvoorbeeld een flexibel contract meer zekerheid te geven.
Waarom, als uw werkgever tevreden is en het werk er is, neemt hij u niet in vaste dienst? Is het fatsoenlijk om iemand, na jaren in dienst te zijn geweest en goed functioneert, voor drie maanden de WW in te sturen? Ja, u kunt met uw werkgever afspreken om het tweede contract in te laten gaan voor 11 maanden. Het klopt dat werknemers geen recht hebben op de transitievergoeding als het dienstverband korter is dan 24 maanden. U werkgever handelt dan ook naar de letter van de Wet. De PvdA wil dat werkgevers zich niet verschuilen achter de regels, maar ook naar geest van de Wet handelen. Dit houdt in dat werknemers na twee jaar goed functioneren in vaste dienst komen.

Antwoord van de VVD (23/9/15, kamerlid Mulder)
U hebt de Kamerleden aangeschreven over uw vragen rondom de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Allereerst, fijn dat u geschreven hebt. Het is voor ons belangrijk om dergelijke signalen te ontvangen. Helaas hebben wij veel signalen ontvangen. De Wet Werk en Zekerheid is bedoeld om flex minder flex en vast minder vast te maken. Het zou voor werkgevers makkelijker moeten zijn om werknemers een vast contract te geven.
Maar als ik uw verhaal en die van vele anderen lees dan is het maar zeer de vraag of dat gaat gebeuren. Het is belangrijk dat de wet een balans creëert tussen de zekerheden en onzekerheden van de arbeidsmarkt. Maar in uw situatie is er sprake van veel onzekerheid. Wat uw werkgever doet is echter wettelijk toegestaan. De VVD houdt wat betreft de ketenbepaling vinger aan de pols nu de wet in werking is getreden.

Geen antwoord van het CDA (17/10/15, kamerlid Heerma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

3 reacties


 1. ·

  Mag een werkgever een contract wat aangegaan is voor 23 maanden het na elf maanden opzeggen ze is franchiser

  Beantwoorden

 2. ·

  Ik heb nu hetzelfde… na 6 mnd ertussen uit geweest te zijn na 3 contracten kreeg ik een contract voor 18 mnd. Erg fijn. Maar nu bied de werkgever mij een 2e contract aan voor 5 mnd. Net geen 24 mnd. Gek he !? Hoe vaak mogen ze dat spelletje spelen? Mijn werkgever wil helemaal geen vast geven terwijl hij het gewoon kan! Na 6mnd WW kan ik straks dan gewoon voor de 3e keer voor de zelfde werkgever aan de slag.

  Beantwoorden

  1. ·

   De Wet Werk en Zekerheid is een grote zekerheidsverslinder. Straks 12 maanden W.W. opgemaakt in 3 jaar tijd. En niet omdat er geen werk is. W.W. die trouwens ook uitgekleed is. Je spaart nog maar 1 maand W.W. per jaar op. Het lijkt bijna sabotage van het mooie zekerheid stelsel in Nederland. Minder werk en meer onzekerheid.

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *