Voeding Kennis in Onderwijs

voeding
Vraag aan het CDA, het FvD, de PvdA en de VVD (2 juli 2017, kamerlid Rog, kamerlid Baudet, kamerlid van den Hul en kamerlid Becker)
Net als veel mensen heb ook ik van mijn ouders geleerd dat gezond eten een belangrijke sleutel is tot een gezond en vitaal leven. Zelf ben ik absoluut geen deskundige op het gebied van voeding maar ben wel altijd geïnteresseerd in gezonde keuzes. Zelf loop ik tegen de leeftijd van 40 en heb vanuit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs voldoende stimulans gehad om wat te doen aan sport en beweging. Desondanks heb ik vandaag de dag een stevig over gewicht maar nog geen gezondheidsklachten.
Op het gebied van voeding kan ik mij niet herinneren dat ik tijdens mijn schooljaren voldoende kennis heb meegekregen over het belang van vitamines en mineralen op mijn functioneren. Ik hoor en zie veel mensen om mij heen die nog steeds het belang van groenten en fruit fors onderschatten. Het gebrek aan kennis op het gebied van voeding leidt tot onderschatting van de risico’s. Om die reden ben ik van mening dat voeding een centraal speerpunt moet worden in het zorgbeleid van het volgende kabinet. Dit is essentieel om de Nederlandse gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Met gezond eten doe je niet alleen je eigen lichaam een plezier, maar ook het milieu. Gezonde voeding levert minder CO2-uitstoot op, zo becijferde het Voedingscentrum.
Mijn vraag aan u is of ons kabinet kan zorgdragen dat voeding een aanzienlijk belangrijker en structureel onderdeel worden van het basis en voortgezet onderwijs? Hiermee zorgt u op de langere termijn voor meer betaalbare gezondheidszorg en een lagere CO2-uitstoot. Bovendien zal de toekomstige Nederlander zich hierdoor ook gelukkiger en fitter voelen. Gezonde voeding is immers de basis van ons welzijn.

Antwoord van de PvdA (6/9/17, kamerlid van den Hul)
Bedankt voor uw vraag. In feite vraagt u twee zaken: om voeding een centraal speerpunt te maken van het zorgbeleid van het volgende kabinet en om voeding een aanzienlijk belangrijker en structureel onderdeel te maken van het basis- en voortgezet onderwijs.
Ik begrijp uw overwegingen en ben mij bewust dat de volksgezondheid in belangrijke mate wordt beïnvloed door (kennis van) voeding. Het is echter niet alleen voeding die invloed heeft op de volksgezondheid; dit gaat ook op voor rookgedrag en leefstijl. Wat het volgende kabinet tot centrale speerpunten maakt, is nu in eerste instantie aan de nieuwe regeringspartijen. Vanuit de oppositie kan de PvdA bezien of in het regeerakkoord voldoende recht wordt gedaan aan de manier waarop (kennis van) voeding de volksgezondheid positief kan beïnvloeden.
Waar u echter stelt dat voeding een aanzienlijk belangrijker en structureel onderdeel moet worden van het basis- en voortgezet onderwijs, wil ik terughoudend zijn. In het verleden gebeurde het telkens als er één of ander maatschappelijk probleem werd gesignaleerd, dat de politiek te makkelijk nieuwe taken bij de scholen legde. Eigenlijke onderwijstaken kwamen daardoor langzaam maar zeker steeds meer in het gedrang. Nog in 2008 heeft de commissie Dijsselbloem in opdracht van de Kamer een parlementair onderzoek gedaan naar de onderwijsvernieuwingen en daarbij was één van de conclusies dat het onderwijs niet langer telkens nieuwe opdrachten toegedeeld zou moeten krijgen ten aanzien van nieuwe maatschappelijke problemen. Het onderwijs zou weer moeten toekomen aan onderwijs. Van deze gedachte zou ik afstappen als ik nu toch weer extra taken bij de scholen zou neerleggen. Op dit punt zal ik uw pleidooi dus niet steunen.
Gelukkig zijn er steeds meer scholen die op eigen initiatief een gezonde leefstijl uitdragen en ook de levensmiddelensector neemt gelukkig steeds vaker haar verantwoordelijkheid. Al met al ben ik hoopvol voor de toekomst.

Geen antwoord van de VVD (4/9/17, kamerlid Becker)
Wij wensen geen antwoord te geven op de vraag van een kiezer via uw medium. Mocht de kiezer een vraag hebben kan hij deze zelf stellen d.m.v. het sturen van een mail naar: b.becker@tweedekamer.nl
Hopende u hier voldoende mee geïnformeerd te hebben.

Geen antwoord van het CDA (2/10/17, kamerlid Rog)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van het FvD (2/10/17, kamerlid Baudet)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


 1. ·

  Vanaf 2013 heb ik GREENKIDS in het leven geroepen. Een kleine organisatie om voedseleducatie te verspreiden. Precies dat wat jij Sjaak omschrijft, om uit te leggen, spelenderwijs en ervaringsgericht, aan basisschool publiek en ook voortgezet publiek wat voeding betekent:
  Hoe bewust Eet en Drink jij?;
  Wat is goede voeding en waarom?;
  Hoe maak je het?;
  Waar komt het vandaan?;
  Waar en hoe groeit en bloeit het? Etc..
  En het ervaringsgericht leren is het lezen, maken en uitvoeren van recepten, proeven, ruiken, snijden, schoonmaken etcetc…

  Iedereen enthousiast, opdrachtgevers, kids, ouders, leerkrachten. Echter is er altijd te weinig geld. Ik heb zoveel mensen die met mij mee willen doen, in dienst, willen samenwerken echter kan ik ze niet meenemen in mijn mooie bedrijf(je)! Er zijn opdrachten echter is er bij de opdrachtgevers geen geld of weinig geld en ik houd het niet meer vol, ook al ligt hier mijn passie en mijn missie. Een cursus betekent lesgeven, inkopen, recepten schrijven, ingrediënten zoeken en bewaren, administratie, kortom een hele organisatie.
  Mijn dringende vraag is aansluitend op jouw vraag om nu eindelijk hier eens prioriteit aan te geven. Dus dit betekent geld te investeren, om het doel van structurele ervaringsgericht voedingseducatie mogelijk te maken op basis- en voortgezet onderwijs! Green Greet, Irene

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *