Transvetten op Etiket

transvetten

Vraag aan D66, de PvdA, de PvdD en de VVD (22 juni 2014, kamerlid Schouw, kamerlid Dikkers, kamerlid Thieme en kamerlid van Ark)
Waarom is de voedingsindustrie niet verplicht om transvetten te noemen op hun etiket? Transvetten zijn slecht voor mensen, en zeker voor mensen met hart- en vaatziekte. Transvetten verhogen het slechte cholesterol en verlagen het goede cholesterol. Mensen met hart- en vaatziekte of een te hoog cholesterol lopen mede door deze industrie extra risico en kunnen geen bewuste keuze maken. Tevens moeten er mensen aan de cholesterol verlagende medicatie om de kans op hart- en vaatziekte te voorkomen. Dit brengt allemaal weer veel medische kosten met zich mee.

Antwoord van de PvdD (12/8/14, kamerlid Thieme)
De Partij voor de Dieren is vóór verplichte vermelding van transvetten op het voedseletiket. De meeste regels voor voedseletiketten worden Europees bepaald. In 2011 heeft een meerderheid van partijen in het Europees Parlement besloten dat transvet voorlopig niet op het etiket vermeld mag worden. Onder druk van de voedingsindustrie sneuvelde een voorstel om transvet in Europa verplicht op het etiket tet vermelden. Een alternatief voorstel om transvet ‘vrijwillig’ op het etiket te vermelden werd destijds ook weggestemd. Mocht een product transvet bevatten, dan zou een fabrikant kunnen besluiten om dit niet te vermelden. Consumenten zouden in dat geval onterecht de indruk krijgen dat het product geen transvet bevat ‘omdat het niet op het etiket staat’. Momenteel wordt in opdracht van de Europese Commissie extra onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van transvet. Dit onderzoek moet gereed zijn in december 2014. De Europese Commissie kan dan alsnog besluiten om transvet verplicht op het etiket te laten vermelden in Europa. Ook de Nederlandse regering kan aanvullende eisen stellen aan voedingsetiketten, bijvoorbeeld om de volksgezondheid te beschermen. De Partij voor de Dieren zet zich zowel in het Europees Parlement als in de Tweede Kamer ervoor in dat transvetten zo snel mogelijk op elk etiket vermeld staan, zodat consumenten een weloverwogen keuze kunnen maken.

Geen antwoord van D66 (22/9/14, kamerlid Schouw)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (22/9/14, kamerlid Dikkers)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (22/9/14, kamerlid van Ark)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


 1. ·

  Waarom mag je als consument geen bewustere keuze maken aangaande transvetten?

  Ze willen hier informatie achter houden en naar mijn mening moet het voor producenten gewoon verplicht worden voor elk product om dit per 100 gram product op het etiket te vermelden, en niet alleen zo als nu is bepaald dat dat alleen op een etiket vermeld hoeft te worden als er meer dan 2 gram per 100 gram in zit.
  Of nog veel beter: wanneer gaat er hier eens een verbod op transvetten komen? (en dan vervroegen ze de T.H.T.-datum maar). Dat verbod op transvetten in voedingsproducten is er in Amerika sinds 2016 al en daar moesten de producten het trouwens al sinds 2006 op het etiket vermelden als ze transvet gebruikten.
  Laten we die rommel hier ook verbieden.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *