Wegen Vignet in Nederland

wegen

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de SP (27 juni 2014, kamerlid de Rouwe, kamerlid Kuiken, kamerlid Madlener en kamerlid Smaling)
Ik las dat Duitsland een wegen vignet gaat invoeren. Ik dacht wel slim van ze. Zo groeit hun economie ook een beetje. Waarom doen wij dat ook niet aangezien er veel buitenlandse auto’s rondrijden. Het is ook financieel beter voor Nederland. Zo komen we toch een beetje uit de crisis.

Antwoord van de SP (1/7/14, kamerlid Smaling)
Het klopt dat er een behoorlijk aantal auto’s in Nederland rondrijden met een buitenlands kenteken. Deels zijn dit toeristen maar een ander groot deel zijn mensen die hier wonen en werken. Deze zijn verplicht om wegenbelasting en BPM te betalen in Nederland, dat staat los van het kenteken. We hebben als SP ook aandacht gevraagd dat hier op wordt gehandhaafd. De SP is niet voor het invoeren van een wegen vignet voor toeristen. Als we alleen een vignet invoeren voor toeristen zijn de kosten voor het uitvoeren ongeveer gelijk aan de eventuele opbrengt. Financieel zal het dus weinig opbrengen. Wellicht kost het zelfs geld, omdat Nederland dan minder aantrekkelijk wordt als vakantieland. Een Vignet voor iedereen invoeren zoals bijvoorbeeld Oostenrijk heeft, lijkt ons niet wenselijk omdat de automobilist al voldoende betaalt aan brandstofaccijns, wegenbelasting en BPM. Wat betreft de plannen van Duitsland hebben we de minister gevraagd om zich te verzetten tegen de invoer van het wegen vignet in Duitsland.

Antwoord van het CDA (28/7/14, kamerlid de Rouwe)
Het CDA verzet zich tegen de voorliggende plannen in Duitsland om tol te heffen op buitenlandse auto’s. Eerder verzette het CDA zich succesvol met vele anderen ook tegen soortgelijke plannen in BelgiĆ«. Dit heeft resultaat gehad. Duitse tol voor onder andere Nederlandse automobilisten belemmeren de goede en vrije doorgang en handelsbetrekkingen. De plannen moeten dus van tafel. Iets waar jezelf op tegen bent, moet je dan ook niet zelf invoeren. Toch begrijp ik de reactie van meerdere mensen die zeggen: ‘als zij het doen, dan wij ook’. Dit klinkt namelijk logisch, vooral financieel. Maar is dat ook zo is dan de vraag. Levert Nederlandse tol op buitenlanders ons extra geld op? Ik betwijfel dit zeer. Ik vrees dat tol ook veel geld gaat kosten. De toeristische sector, het MKB, maar ook onze prioriteit ‘Nederland Distributieland van de wereld’ zullen hier zeer zwaar onder gaan lijden. Dat is een tweede en belangrijke reden, waarom het CDA zich niet alleen verzet tegen tol in Duitsland, maar ook in Nederland.

Geen antwoord van de PvdA (27/9/14, kamerlid Kuiken)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (27/9/14, kamerlid Madlener)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


  1. ·

    Wanneer blijkt dat Duitsland tol mag heffen op al haar wegen volgens de Europese verdragen: wordt het dan geen tijd voor de Nederlandse staat een soort gelijk besluit te nemen? Het volk zal zich benadeeld voelen en een gelijke behandeling in de Europese landen verwachten.

    Beantwoorden

  2. ·

    Nu het wegen vignet in Duitsland een feit is, moeten wij in Nederland dan niet hetzelfde doen als de Duitsers. Het lijk me van wel?

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *