Zorgverzekering

zorgverzekering

Vraag aan de PvdA en de VVD (18 september 2014, kamerlid Bouwmeester en kamerlid Rutte)
Waarom blijven de premies en eigen bijdrage van de zorgverzekering elk jaar omhoog gaan? Er is zoveel winst gemaakt. Dan is weer een verhoging die voor veel mensen niet meer te betalen is toch helemaal niet nodig? Waarom krijgen illegalen (mensen die hier NIET horen te zijn) wel de zorg voor niks? Is dat de reden dat het voor de legale Nederlanders allemaal te duur is geworden? Weet u dat veel mensen hierdoor vaak geen medicijnen meer nemen? Kunt u me nou eens een goede uitleg geven waarom elk jaar de kosten zo stijgen en waarom u het accepteert dat zoveel mensen hierdoor in de problemen komen?

Antwoord van de PvdA (18/9/14, kamerlid Bouwmeester)
Vriendelijk dank voor de vraag. Op Twitter heb ik al kort geantwoord net. Nu iets uitgebreider. Iedereen krijgt de zorg die nodig is. Hoge inkomens betalen meer dan lage inkomens. Mensen met een laag inkomen krijgen compensatie van het eigen risico en premie. Hierdoor is de zorg voor iedereen toegankelijk. Hierdoor hoeft niemand in de problemen te komen. Dat vindt de PvdA heel belangrijk. Al hebben we wel oog voor mensen die om meerdere redenen niet rond kunnen komen. De crisis heeft hard toegeslagen. Daarom is er dus compensatie voor zorgkosten. De zorgkosten stijgen elke jaar omdat we meer kunnen, willen en meer doen op het gebied van zorg. Steeds meer doen om mensen gezond te houden en te maken is waardevol. De kosten dreigen hierdoor wel uit de hand te lopen. Daarom worden nu maatregelen genomen om de kostenstijging op een verstandige manier te laten dalen. Dus aanpak van fraude, verspilling en overbehandeling. Iedereen die zorg krijgt, moet ook premie betalen naar inkomen. Sommige mensen doen dat niet. Daar moet een oplossing voor komen. Maar we bieden wel noodzakelijke zorg. We laten mensen niet aan hun lot over en weigeren zorg. Ook de zorgverzekeraars moeten hun steentje bijdragen. Ze mogen geen winst maken. Het geld dat ze hebben moeten dus besteed worden aan zorg. Preventie, innovatie of bijvoorbeeld verlagen van de premie. We horen begin november of de Zorgverzekeraars dit ook doen. Wij zullen dit afwachten en zonodig hen daarop aanspreken. Tot slot, we hebben een solidair zorgstelsel. Iedereen krijgt de zorg die nodig is en betaald naar inkomen. Lage inkomens worden gecompenseerd, zo willen we de zorg voor iedereen toegankelijk houden. Ook voor u is alle zorg beschikbaar, al hoop ik dat u die niet nodig heeft. Ik hoop hiermee uw vraag te hebben beantwoord. Zo niet, dan hoor ik het graag.

Antwoord van de VVD (24/9/14, kamerlid Rutte)
Het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel zorgt ervoor dat goede zorg voor iedereen beschikbaar is, onafhankelijk van je inkomen of je gezondheid. Jaarlijks komen er nieuwe behandelingen in het basispakket. Bijvoorbeeld kostbare, maar tegelijkertijd effectieve, medicijnen voor de behandeling van kanker. De vergoeding voor dit soort nieuwe behandelingen zijn de belangrijkste reden voor de stijging van de zorgkosten. Daarnaast wordt er zorg in de basisverzekering gestopt die daarvoor uit de AWBZ werd betaald. Dat geldt bijvoorbeeld voor de geestelijke gezondheidszorg. Die extra zorg in het pakket leidt logischerwijs tot een hogere premie voor de zorgverzekering. Overigens is de premie afgelopen jaar, ondanks opnieuw de instroom van innovatieve nieuwe behandelingen, niet gestegen maar gedaald. De eerste verzekeraar die zijn premie voor volgend jaar heeft bekendgemaakt, DSW, verhoogt ook in 2015 de premies niet, terwijl in 2015 opnieuw een groot extra pakket aan zorg (de wijkverpleging en de verzorging) wordt opgenomen in de basisverzekering. We hebben in Nederland gekozen voor een stelsel waarin verzekeraars de opdracht hebben om voor hun klanten goede zorg in te kopen voor een scherpe prijs. Ieder jaar bestaat de mogelijkheid om over te stappen van verzekeraar. De verzekeraar houdt de zorgaanbieders scherp, de klanten houden de verzekeraars scherp. Juist daardoor zijn premies de afgelopen jaren ondanks de innovatie en de nieuwe zorg in het pakket maar beperkt gestegen of, zoals vorig jaar, zelfs gedaald. Verzekeraars maken winst. Die wordt opgenomen in de reserves van de verzekeraar. Met die reserves zorgen we er voor dat verzekeraars altijd voldoende geld hebben om de zorg voor hun klanten te kunnen betalen. De meeste Nederlandse zorgverzekeraars hebben geen winstoogmerk. De winst die niet nodig is voor de reserves wordt teruggegeven in de vorm van lagere premies. Ook dat zorgt er voor dat premie voor de zorgverzekering dit jaar is gedaald. Voor mensen met een laag inkomen hebben we de zorgtoeslag. Die wordt voor mensen met de laagste inkomens jaarlijks verhoogd, zowel voor de hoogte van de premie als voor het eigen risico. Op die manier zorgen we er voor dat iedereen toegang tot goede zorg heeft. Vluchtelingen krijgen zorg als ze hier worden opgevangen. Dat is logisch, aangezien vluchtelingen geen mogelijkheid hebben om een inkomen te verdienen en dus voor de zorg afhankelijk zijn van de overheid. Wie uitgeprocedeerd is, moet het land verlaten. Als je dat niet doet ben je hier illegaal. De VVD staat voor een actief uitzetbeleid zodat illegalen het land daadwerkelijk verlaten. Wie hier illegaal is en toch zorg nodig heeft betaalt die zorg in principe zelf. Voor noodzakelijke medicijnen hebben we de afspraak gemaakt dat illegalen die dat niet zelf kunnen bekostigen in ieder geval 5 euro per medicijn betalen, zodat duidelijk is dat zorg niet gratis is.

2 reacties


 1. ·

  De zorgverzekeraars mogen geen winst maken zegt u. Wat is er dan gebeurd met de 1,4 miljard winst van vorig jaar? Is dat terug gegeven aan ons? Lijkt me niet, de premies en eigen bijdrage werden ook dit jaar weer verhoogd. Wat gebeurt er als er dit jaar veel winst is gemaakt? Krijgen wij dan allemaal een gedeelte terug betaald? Krijgen ze te horen dat dat niet mag en blijft het daarbij? Iedereen krijgt de zorg die ze nodig hebben? Sorry, maar veel mensen kunnen hun medicijnen niet betalen. Hoe is dat krijgen wat je nodig hebt? Veel medicijnen worden niet vergoed hoor. Heel veel mensen nemen ze dus niet meer. Gaat gewoon niet. Kunnen ze niet betalen. Pas geleden werd er bekend dat 133.000 mensen (of zo iets) hun premie niet kunnen betalen. Hoe verklaart u dat dan. Dan krijgen die mensen toch niet de zorg die ze nodig hebben.

  Beantwoorden

  1. ·

   Bovendien heb ik paar dagen geleden ergens gelezen op een nieuwspagina dat er de afgelopen 10 jaar ruim 70 miljard, wat gereserveerd was voor de zorg, niet aan zorg is besteed maar elders aan andere zaken. Dit is pure diefstal van eigen volk. Ook ben ik me er van bewust dat er mensen zijn die hier niet horen te zijn en toch gratis zorg krijgen. Ik heb een kennis, die tijd geleden is getrouwd. Ik heb daar de fotosessies voor gedaan. De vrouw welke van zuid Afrikaanse afkomst is, zit nu in een centrum. Kan en mag geen kant op nu en word nu uitgeprocedeerd. Tot die tijd krijgt ze alles wat haar hartje begeert. Eten, drinken, zorg, kleding, vervanging voor kapotte apparatuur, gratis advocaat. Kan nog wel even doorgaan. Maar de zorg waar we het hier over hebben word mijn inziens inderdaad wel een heel duur plaatje op deze manier. Mensen gaan niet meer naar een dokter, specialist, tandarts of fysiotherapie omdat men bang is voor de rekening. Medicijn gebruik is ook vele malen lager. Dit komt weer omdat er minder vergoed wordt, terwijl premie en eigen risico flink omhoog gaan. Er zijn mensen die medicatie nodig hebben, omdat anders kwaliteit van leven flink achteruitgaat, denk aan hart en vaat patiƫnten, mensen met ongeneeslijke ziekten.

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *