Alleenstaande Ouder

alleenstaande

Vraag aan GL, de PvdA, de SGP en de SP (22 september 2014, kamerlid Voortman, kamerlid Tanamal, kamerlid Dijkgraaf en kamerlid Karabulut)
Ik ben een alleenstaande ouder van een zoon van 12 jaar en na 25 jaar werk op straat gezet (bescherming via UWV/WAO een fantasie- flutverhaal, niemand thuis van UWV). Dan komen er heel wat kosten op je af, maar helaas heeft de regering besloten om ons gelijk te stellen met een alleenstaande, die dus geen extra mond heeft te voeden of te kleden of schoolkosten heeft. Waar ik helemaal onpasselijk van word dat ik over een kam word geschoren met alleenstaande ouders die bijvoorbeeld een man in de gevangenis/inrichting hebben. Ik krijg mijn uitkering via het UWV én ook ik word gekort en val onder die bijstandsmoeders. De brief van de UWV heb ik al netjes gehad! Aangezien de regering ons gelijkstelt met een alleenstaande dient dus ook de gemeentelijke belastingen daar op aangepast te worden, aangezien mijn kind nergens in mee telt, maar nog wel in de aanslag van de gemeentelijke belastingen. Heeft iemand hieraan gedacht? Kan ik bezwaar maken tegen deze aanslag?

Antwoord van de PvdA (24/9/14, kamerlid Tanamal)
De kern van de zaak is niet helder. Dat moet ik eerst weten voor ik een antwoord geef.
Extra informatie door vraagsteller gegeven op 13 oktober 2014:
Er staan duidelijk twee vragen in:

  1. worden de gemeentelijke belastingen aangepast naar eenpersoonshuishouden voor alleenstaande ouders, aangezien ik en mijn kind als alleenstaande worden gezien voor regering/gemeente inzake uitkering? Het zou ongelooflijk oneerlijk zijn om ons, alleenstaande ouders, die al minder krijgen (alleenstaande oudertoeslag vervalt), wel te laten meetellen als meerpersoonshuishoudens voor de gemeentelijke belastingen, die ook alsmaar stijgen;
  2. indien dit niet wordt aangepast is mijn volgende vraag: kan ik bezwaar maken tegen de gemeente inzake de aanslag méérpersoonshuishouden?

Antwoord kamerlid Tanamal op 15 oktober 2014:
Ik heb uw vraag voorgelegd aan de belastingdeskundige:
Vraag-1: Een wijziging van de uitkering werkt niet door naar de gemeentelijke belastingen.
Vraag-2: Het gaat om het aantal personen dat deel uitmaakt van een huishouden. Dat wordt geteld.
Het heeft wel zin om bij uw gemeente te informeren. Wanneer u onder een bepaald inkomensniveau daalt dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Informeert u daar even. De korting waarmee u bent geconfronteerd zal gedeeltelijk worden gecompenseerd via de wet kind regelingen. Alleenstaande kop in het kind gebonden budget.

Antwoord van de SGP (9/10/14, kamerlid Dijkgraaf)
Het is me helaas nog niet duidelijk welke uitkering u precies bedoelt. Er zijn inderdaad wijzigingen ten aanzien van alleenstaande ouders, maar het antwoord is afhankelijk de specifieke situatie waarin u verkeert. Wellicht kunt u direct contact opnemen en mogelijk relevante stukken sturen.

Geen antwoord van GL (23/9/14, kamerlid Voortman)
Namens GroenLinks moet ik helaas laten weten dat deze zeer gedetailleerde vraag veel tijd kost. Onze kleine fractie heeft hier niet de medewerkers voor in dienst. Mevrouw wordt geadviseerd om contact op te nemen met de PvdA, die veel mensen in dienst heeft en dus tijd om dit uit te zoeken.

Geen antwoord van de SP (22/12/14, kamerlid Karabulut)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *