Eigen Risico Zorgverzekering

risico

Vraag aan het CDA, D66, de SP en de VVD (4 april 2014, kamerlid Bruins Slot, kamerlid Dijkstra, kamerlid van Gerven en kamerlid Rutte)
Afgelopen oktober ben ik voor controle naar het ziekenhuis in Meppel geweest. Mijn arts (neuroloog) had gegevens nodig uit een ander ziekenhuis (LUMC) en heb ik toestemming gegeven deze op te vragen. Half november opnieuw geweest, conclusie doorgaan met slikken medicijnen en indien nodig terug komen. Op 29 december 2013 ben ik niet goed geworden en na bezoek Hardenberg ben ik doorverwezen naar Meppel. De dienstdoende neuroloog heeft me onderzocht en aangegeven om 2 januari 2014 terug te komen. Ik ben doorverwezen naar oogarts en longarts en is er voor een scan van mijn hoofd gemaakt. De rekening van mijn zorgverzekeraar 400 euro, waarvan zelf 267 euro eigen risico betalen. Hierop Ziekenhuis gebeld en uitleg gevraagd. Antwoord: 19 oktober geweest en 90 dagen regeling in werking treden. Ik krijg dus nu een rekening die loopt tot 28 januari. Nu moet ik voor behandelingen in 2014 twee keer mijn eigen risico betalen (19 oktober 2013 – 28 januari 2014 en vanaf 29 januari 2014). Ik heb pech omdat ik op 19 oktober bij een specialist ben geweest en er in het volgende kalenderjaar onderzoeken zijn gedaan. Ik werk en kan ook ziek worden, moet ik daarom dubbel betalen. Kunt u mij vertellen hoe dit zit en dit behandelen, indien nodig, in de kamer.

Antwoord van de SP (4/4/14, kamerlid van Gerven)
Het eigen risico pakt heel onrechtvaardig uit, omdat het een straf op ziekte is. Gezonden die niet naar de dokter hoeven te gaan betalen geen eigen risico, mensen die iets mankeren wel. Het tast de solidariteit tussen gezonden en zieken aan. Met het eigen risico wordt ruim 3 miljard opgehaald bij de zieken. Het is veel eerlijker en makkelijker om het eigen risico af te schaffen en de premies inkomensafhankelijk te maken zoals dat was in het ziekenfondsstelsel. Daar pleiten wij al jaren voor. In jouw situatie is het extra vervelend omdat je zoveel moet betalen binnen enkele maanden omdat de behandeling aan het einde van het jaar en het begin van het nieuwe jaar valt. Tot slot, het eigen risico en de hoge vaste ziektekostenpremies leiden ertoe dat steeds meer mensen in de betalingsproblemen komen. Nu al zitten meer dan 300.000 mensen permanent in de boeteregeling van het College voor Zorgverzekeringen en nog eens honderdduizenden mensen moeten een betalingsregeling treffen met de ziektekostenverzekeraars om het eigen risico te kunnen betalen. Het leidt geen twijfels dat dit systeem moet veranderen.

Antwoord van de VVD (4/6/14, kamerlid Rutte)
Voorlopig antwoord: De gestelde vraag is zeer specifiek en casuïstisch van aard. Ik heb vragen uitgezet bij deskundigen om tot een passend antwoord te komen. Daar heb ik helaas nog geen respons op gehad. Ik zou een algemene reactie kunnen geven met de visie van de VVD op het eigen risico, maar ik vind dat de vragensteller daarmee tekort wordt gedaan.

Antwoord van het CDA (1/7/14, kamerlid Bruins Slot)
Het CDA heeft navraag gedaan hoe dit in de regelgeving in elkaar steekt: Op 19 oktober 2013 is een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) gestart met een conservatieve behandeling. Deze moet na 90 dagen automatisch gesloten worden. Als er daarna een vervolgtraject wordt gestart (in dit geval de onderzoeken), opent en declareert het ziekenhuis een nieuwe Diagnose Behandel Combinatie. De vraagsteller geeft inderdaad aan dat de eerste dbc meetelt voor het eigen risico in 2013. De vervolg-dbc telt mee voor het eigen risico van 2014. Dat is zo door de wetgever bepaald. Veel mensen zullen dit ervaren als dat zij voor één zorgtraject twee keer eigen risico moeten betalen (namelijk in 2013 en 2014). Hoe vervelend ook voor de betreffende persoon, het is inherent aan het feit dat de wetgever jaarlijks de hoogte van het eigen risico vaststelt die ingaat op 1 januari. Een nieuw zorgtraject (in dit geval de dbc voor de onderzoeken) in een nieuw kalenderjaar moet dus door de zorgverzekeraar ten laste worden gebracht van het eigen risico van dat nieuwe jaar.

Antwoord van D66 (22/7/14, kamerlid Dijkstra)
Dit is onwenselijk, omdat we vinden dat het eigen risico niet twee keer per kalenderjaar in rekening mag worden gebracht. We zullen dit signaal daarom betrekken in de voorbereiding op het debat over de Zorgverzekeringswet dat begin september zal worden gevoerd in de Tweede Kamer. Voor klachten over zorgverzekeraars bestaat er de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

1 reactie


  1. ·

    Wanneer komt er een wettelijke betalingsregeling bij de Ziektekostenverzekeraars? Nu mag iedere verzekeraar naar willekeur de verzekerde voorwaarden opleggen. En heeft de verzekerde m.i. geen rechten.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *