Keuze Zorgverzekering

keuze

Vraag aan D66, de PvdA, de SP en de VVD (27 december 2014, kamerlid Dijkstra, kamerlid Bouwmeester, kamerlid Leijten en kamerlid Rutte)
Nog steeds zijn van verzekeraars niet alle contracten met zorgaanbieders bekend. Hoe denkt u dat ik kan nadenken over overstappen? En ik moet een nieuwe keuze maken. Vind u dat zelf verantwoord? Bij mijn huisarts voel ik mij vertrouwd, ik heb haar daar speciaal voor gekozen. Ik kan haar niet bij de zorgaanbieders vinden, waarmee ik in zee wil gaan. Ik vind wel een weg, maar stel u wel graag het volgende: Onze regering zegt regeltjes te willen verminderen: Hoe lang denkt u dat de gemiddelde Nederlander (die op prijs / kwaliteit wil of moet letten) bezig is met het uitzoeken van de juiste polis?

Antwoord van de SP (29/12/14, kamerlid Leijten)
Dank voor uw vraag via deze website. Ik vind het hele overstapcircus een schijnvertoning en erg zonde van het geld. Ten eerste moet iedereen verzekerd zijn voor het basispakket, dat is dus bij iedere polis (als het goed is!) goed gedekt. Ten tweede lijkt het dat er verschillende aanbieders van die polis zijn die onderling in concurrentie zijn. Maar wat je veel ziet is dat één zorgverzekeraar met zichzelf concurreert met verschillende merken én polissen. Dat geeft de schijn van keuze, maar hoe groot is die eigenlijk? En wat kosten al die verschillende merken en polissen wel niet? Ten derde is het onmogelijk om de juiste keuze te maken als verzekerde. Hoe groot is je keuze eigenlijk als je niet weet of en zo ja welke zorg je nodig hebt? Een budgetpolis (met beperkte gecontracteerde aanbieders) lijkt mooi, maar als je opeens niet meer naar je bekende apotheek kan, maar je moet melden bij een internetapotheek, dan is het voor velen slikken. Deze consequentie is voor mensen vaak niet te overzien. Uw vraag spitst zich toe op het ontbreken van informatie over de gecontracteerde instellingen. Als u niet had kunnen weten bij afsluiten van uw polis dat een bepaalde zorgaanbieder niet gecontracteerd was, dan mag u daar naar toe. Dit heeft althans de politiek in wens uitgesproken. Of dit uiteindelijk ook opgeld zal doen, is natuurlijk afwachten. Veel zorgverzekeraars melden bijvoorbeeld op de site wel waar u naar toe mag, maar niet wat niet mag… Mocht u nu kiezen voor een selectieve polis, dan is het raadzaam om de aanwezige informatie op de website van de zorgverzekeraar te checken en op te slaan. Wist u overigens dat ik een alternatief plan heb gepresenteerd voor dit malle concurrentiecircus? Een landelijke zorgvoorziening voor de basisverzekering. Daarmee breken we de macht van de zorgverzekeraar, wordt het goedkoper en zijn we ook direct van al die zorgspotjes af! U leest mijn plan hier: ‘De Landelijke Zorgvoorziening‘ of PDF van document direct.

Antwoord van de VVD (29/1/15, kamerlid Rutte)
Dank voor uw vraag. Nederland heeft een zorgstelsel waarin voor iedereen, gezond of ziek, rijk of arm, dezelfde zeer brede basisverzekering beschikbaar is tegen dezelfde voorwaarden en dezelfde premie. Om in dat stelsel te borgen dat goede zorg beschikbaar en betaalbaar blijft voor iedereen hebben verzekeraars de rol van inkoper. Zij onderhandelen namens u over prijs en kwaliteit met zorgaanbieders. In sommige gevallen worden de zorgaanbieder en de verzekeraar het niet eens. In dat geval kan het, afhankelijk van uw polis, zo zijn dat u de zorg bij die aanbieder niet volledig vergoed krijgt. U heeft gelijk dat u op het moment dat u de keuze voor uw zorgverzekeraar en uw polis bepaalt inzicht moet hebben in de zorg die door verzekeraars gecontracteerd is. Op dat gebied is in de afgelopen jaren al veel verbeterd, maar nog niet genoeg. In het wetsvoorstel over de aanpassing van art. 13 van de zorgverzekeringswet dat vlak voor kerstmis in de Eerste Kamer sneuvelde werden juist op dit punt belangrijke extra eisen aan zorgverzekeraars opgelegd. Ik zal mij er voor in blijven zetten deze verbeteringen alsnog te realiseren.

Antwoord van D66 (18/3/15, kamerlid Dijkstra)
Hartelijk dank voor uw vraag. We waarderen het zeer om inhoudelijke tips en informatie te ontvangen, die ons helpen bij onze standpuntbepaling. Door omstandigheden zijn wij tot nu toe nog niet in de gelegenheid geweest uw vraag te beantwoorden. Onze excuses hiervoor. U stipt een belangrijke kwestie aan en heeft gelijk dat u moet weten waarvoor u verzekerd bent voordat u de verzekering aangaat. Uw bericht is daarom een belangrijk signaal. D66 is voor een toegankelijke, kwalitatief goede en betaalbare zorg voor iedereen. Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor goede, patiëntgerichte en betaalbare zorg voor al hun verzekerden. D66 wil door met de Zorgverzekeringswet (Zvw) maar wil wel een aantal verbeteringen aanbrengen. D66 wil deze meer baseren op goede zorgresultaten. Dat maakt zorgverzekeraars kritischer over de kwaliteit van zorg en stimuleert een langdurige band met de verzekerden. D66 vindt het van belang dat de invloed van verzekerden op het beleid van de zorgverzekeraars wordt vergroot. Het kabinet zal nu met een nieuw plan komen. D66 wacht dit nieuw plan af.

Geen antwoord van de PvdA (27/3/15, kamerlid Bouwmeester)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Afgelopen donderdag 26 maart 2015 las ik in de Metro een artikel over mensen die noodzakelijke behandelingen niet konden krijgen omdat de instellingen hiervoor onvoldoende geld kregen van de zorgverzekeraars. Nu blijken de verzekeraars een reserve opgebouwd te hebben van 8 miljard euro terwijl 3 miljard vereist is. Ofwel 5 miljard euro door mensen betaald om zorg en behandeling voor te krijgen wordt gewoon opgepot! En dat kan zomaar? En dan ook elk jaar de zorgpremie verhogen omdat de kosten ‘zogenaamd’ stijgen? Hoe kan dit zomaar plaats vinden en waarom wordt hier door de overheid niet op ingegrepen? Kunt u dit agenderen in de Kamer? Hierbij het linkje naar het betreffende artikel. http://www.metronieuws.nl/columns/2015/03/sterf

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *