Gedwongen Dubbele Zorgverzekering

gedwongen

Gedwongen dubbele Zorgverzekering: Van het college van zorgverzekeringen (CVZ) hebben wij (mijn vrouw en ik) bericht ontvangen, dat wij geen zorgverzekering zouden hebben. Dit is echter niet waar. Ik werk sinds 1983 bij de NATO e3a component in Geilenkirchen (Duitsland) en ben daar verplicht verzekerd voor mijn hele gezin. Dit heb ik gemeld zowel bij de CVZ als bij de sociale verzekeringen bank (SVB). Het antwoord van hun is duidelijk. Ik val niet onder de Nederlandse verzekeringsplicht, maar mijn vrouw wel (mijn vrouw werkt niet).

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (1 april 2014, kamerlid Bruins Slot, kamerlid Dijkstra, kamerlid van Dijk en kamerlid van ’t Wout)
Sinds medio 2009 ben ik werkzaam bij NSPA het NATO Support Agency gevestigd in Capellen, Luxemburg en ben met mijn echtgenote en studerende kinderen en/of kinderen jonger dan 18 jaar oud van NAVO-wege verplicht bij Allianz Worldwide Care, Brussel, België voor alle ziektekosten verzekerd. Ondanks dit gegeven zijn mijn vrouw, mijn destijds studerende dochter en mijn destijds nog geen 18 jaar oud zijnde zoon verplicht geweest een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Mijn dochter is inmiddels afgestudeerd, nu studeert mijn zoon. Ik ben destijds diverse malen in contact geweest met de SVB, de uitkomst van de gesprekken was altijd: Mensen die in Nederland wonen vallen onder de AWBZ en daarom moet U in Nederland verzekerd zijn. Dit bestrijd ik: álle rekeningen over de afgelopen 4 ½ jaar voor mijn vrouw, dochter én zoon zijn direct aan de zorgverlener betaald en ingediend bij Allianz. Zij vergoedden mij altijd 90% van de nota en de resterende 10% leg ik bij. Wij hebben in deze periode nooit gebruikgemaakt van de AWBZ dus dat argument telt niet meer.

Antwoord van D66 (7/5/14, kamerlid Dijkstra)
Op basis van deze informatie is het lastig een pasklaar antwoord te geven op uw vraag. Werknemers van volkenrechtelijke organisaties (zoals de NAVO en de VN), en hun gezinsleden, zijn normaal gesproken niet verzekerd op grond van de volksverzekeringen. Indien er bij u sprake is van een uitzondering op deze regel, geldt in principe dat als u in een verdragsland werkt en in Nederland woont, uw zorgverzekering vanaf de eerste werkdag vervalt (In sommige situaties, zoals detachering, gelden weer andere regels). Als u in Nederland AWBZ verzekerd blijft, volgt daaruit wel dat u daaraan bijdraagt. Maar als u via het Belgische Allianz ook voor AWBZ-zorg verzekerd bent, lijkt het me overbodig dat u zich ook via de AWBZ verzekert. Wij raden u aan voor uw specifieke situatie contact op te nemen met het Zorginstituut Nederland.

Antwoord van de VVD (3/6/14, kamerlid van ’t Wout)
De VVD sluit zich aan bij het door kamerlid Dijkstra van D66 verschafte antwoord. Het sluit volledig aan bij hetgeen de VVD hierop zou willen antwoorden.

Geen antwoord van het CDA (1/7/14, kamerlid Bruins Slot)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (1/7/14, kamerlid van Dijk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: NATO

Vraag aan het CDA en de VVD (17 oktober 2011, kamerlid Smilde en kamerlid Mulder)
Van het CVZ (college van zorgverzekeringen) hebben wij (mijn vrouw en ik) bericht ontvangen, dat wij geen zorgverzekering zouden hebben. Dit is echter niet waar. Ik werk sinds 1983 bij de NATO e3a component in Geilenkirchen (Duitsland) en ben daar verplicht verzekerd voor mijn hele gezin. Dit heb ik gemeld zowel bij de CVZ als bij de SVB (sociale verzekerings bank). Het antwoord van hun is duidelijk. Ik val niet onder de nederlandse verzekeringsplicht, maar mijn vrouw wel (mijn vrouw werkt niet). Wij hebben hier bezwaar tegen aangetekend. Dit bezwaar is afgewezen. Het is toch van de gekke dat wij een extra verzekering moeten afsluiten voor mijn vrouw, terwijl wij via de NATO een super goede ziektekosten verzekering hebben, waar wij per maand best wel veel premie (verplicht) voor moeten betalen. Dan zit mijn vrouw met dubbele verzekering, wat absoluut niet nodig is naar mijn mening. Graag zou ik hier willen weten wat U hier van vindt.

Geen antwoord van het CDA (17/1, kamerlid Smilde)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (17/1, kamerlid Mulder)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: RobW_

Vraag aan D66, de PvdA en de SP (28 september 2011, kamerlid Dijkstra, kamerlid van der Veen en kamerlid Leijten)
Mijn man is Grieks en ik ben Nederlandse. Wij zijn in Nederland verzekerd via Griekenland. Nu wil de SVB-CVZ dat wij er nog een verzekering bijnemen, namelijk de Nederlandse. Hoe is het mogelijk om in de EU nog eens verplicht te worden om nog een verzekering af te sluiten. Mijn man kan zijn verzekering niet opzeggen, daar zijn pensioen er bij in zit. Je kan bezwaar aantekenen bij de SVB. Heb ik ook gedaan. Nu legt CVZ boete op ondanks bezwaar, omdat er in eerste instantie een besluit ligt, maar daar kan je dus bezwaar tegen aantekenen. Vind het heel vreemd alleen. Maar op basis van GAB. Ons inkomen komt uit Griekenland. Twee verzekeringen dat is van de gekke. Volgens het Juridisch loket kunnen wij via Griekenland verzekerd zijn, want Nederland heeft EU afspraken. Het kan toch nooit de bedoeling zijn dat mensen worden gedwongen twee verzekeringen te hebben? Ik denk dat ik niet de enige ben.

Antwoord van de SP (3/10, kamerlid Leijten)
Dit is nog niet zo gemakkelijk beantwoord. In principe is iedereen die in Nederland woont, verplicht verzekerd behoudens enkele uitzonderingen. Deze situatie kan zo een uitzondering zijn. De situatie is vergelijkbaar met ‘wonen in Nederland en werken in het buitenland’. Zie onderwerp Werken in het Buitenland op de website van CVZ. Echter of dit voor mensen met een pensioen van een buitenlandse werkgever ook geldt, weet ik niet. Dan is de vraag of de vragenstellers AOW genieten weer van belang, want dan komt het inkomen niet vanuit het buitenland. Mij lijkt het verstandig dat de vragenstellers de premie gaan betalen, niet betalen betekent namelijk een boete van 30 procent op de premie totdat alle onbetaalde rekeningen voldaan zijn. Daarbij lijkt het me goed om dit secuur uit te zoeken. Wellicht kan de Nationale Ombudsman daar bij helpen. Dat mensen verplicht verzekerd zijn, is een goede zaak. Wel zou de SP graag zien dat de zorgverzekeraars geen privaatrechtelijke schadelastverzekeraars zouden zijn, maar publiek. Ook willen wij een inkomensafhankelijke premie, dat is eerlijker, zeker nu steeds meer mensen in de problemen komen met de hoge premie.

Geen antwoord van D66 (28/12, kamerlid Dijkstra)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (28/12, kamerlid van der Veen)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

9 reacties


 1. ·

  Ik vind het heel normaal dat je hier verzekerd moet zijn als je hier ook van de zorg geniet. Je kunt toch niet verwachten dat je hier gebruik maakt van iets en dat de rest er voor betaald.

  Beantwoorden

  1. ·

   Deze mensen zijn al verzekerd en ze betalen er voor. Ze komen niet ten laste van de Nederlandse staat of ziekteverzekeraar. En zeker niet van U.

   Beantwoorden

 2. ·

  Geniet niet van zorg door Nederland betaald. Wordt door onze verzekering in Griekenland betaald.

  Beantwoorden

 3. ·

  Dit is absurd. Twee verzekeringen. Dit proberen ze dus om je geld uit je zakken te halen. Ik zit ook met dit probleem. Het gaat eigenlijk alleen maar om de awbz en volgens cvz kan je dit niet apart betalen. Misschien moeten we maar naar het Europees gerecht. Volgens mij zijn er nog veel meer mensen met dit probleem. Nederland begint zijn zakken te vullen over de mensen hun hoofden heen.

  Beantwoorden

 4. ·

  Ik werk bij de Europese Commissie in Brussel en ervaar hetzelfde probleem. Sociale zaken heeft wel geregeld dat ambtenaren (en hun gezinsleden) van volkenrechtelijke organisaties IN Nederland vrijgesteld zijn. Maar voor gezinsleden van ambtenaren van diezelfde Commissie werkzaam in België is het niet geregeld. Ik betaal de factuur van de Nederlandse dokter, ziekenhuis etc. en krijg die vanuit het “Gemeenschappelijk Ziektekostenstelsel” terugbetaald. Daar wordt ook flink premie voor ingehouden. Ik ben voor ziektekosten verzekerd, het kost de Nederlandse overheid niets en toch moet ik voor mijn gezinsleden in Nederland ziekenfondspremie betalen. Waar is het gezond boeren verstand. Ook beroep op hardheidsclausule faalde tot nog toe.

  Beantwoorden

 5. ·

  Ik ben met een chinese getrouwd. Werkt niet . Ik moet dubbel ziekenfonds betalen. Hoe kan dat, GC

  Beantwoorden

 6. ·

  Met dankzegging voor de reacties van D66 en VVD: ik heb, wederom, bij de Sociale Verzekeringsbank een onderzoek laten instellen, wederom hetzelfde resultaat: ik, als NAVO-personeel, hoef geen NL zorgverzekering te hebben, mijn vrouw en kinderen wél. Dus behalve een dure NAVO-verzekering voor allemaal, toch nog 3 dure NL-verzekeringen, kan iemand mij de logica hiervan verklaren?

  Beantwoorden

 7. ·

  Ik heb hetzelfde probleem. Woon in China, heb een verzekering voor mijn kinderen tot en met 23 jaar maar omdat zij studeren in Nederland en een klein bijbaantje hebben moet ik toch een zorgverzekering afsluiten terwijl ze volledig onder onze verzekering vallen. Alle rekeningen worden door de buitenlandse verzekering betaald dus ik doe geen beroep op Nederlandse zorgverzekeraar.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *