Vetorecht VS in IMF

vetorecht

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (5 april 2014, kamerlid van Hijum, kamerlid Nijboer, kamerlid van Dijck en kamerlid Harbers)
Veranderingen in het beleid (besturing en financiering) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) benodigen een 85% meerderheid. De Verenigde Staten (VS) bezit een stempercentage van 16,75 (Nederland heeft 2,08) en kan daarmee als enig land in de wereld een vetorecht uitspreken in het IMF. Het Amerikaanse Congres heeft tot nu toe geen voorziening getroffen voor een ‘quota reform’. In april 2014 komen de G20 (11 april) en het IMF-Wereldbank (11-13 april) bijeen. Gaan landen als Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika tijdens deze bijeenkomsten het veto van de VS wegnemen en daarmee de hervormingen door het IMF, zoals afgesproken in 2010, mogelijk maken? Gaat Nederland dit dan ondersteunen? Wat is uw standpunt hierover en kunt u daar iets meer over vertellen?

Antwoord van de VVD (16/4/14, kamerlid Harbers)
De VVD vindt het jammer dat de quota reform nog niet is doorgevoerd en verbetering van de governance bij het IMF nog wordt tegengehouden door de VS. Niettemin is het kenmerk van vastgelegde stemverhoudingen dat deze niet zomaar – zonder instemming van de betreffende lidstaat – kunnen worden gewijzigd, en we dus moeten wachten op het moment dat de VS ook instemt met de hervormingen van het IMF.

Antwoord van de PvdA (29/4/14, kamerlid Nijboer)
De PvdA is voor de hervormingen van het IMF. Wij vinden dat de gewijzigde economische verhoudingen gereflecteerd moeten worden in het IMF bestuur. Door de voorgestelde hervormingen kunnen we beter samenwerken met opkomende economieën en worden zij ook gestimuleerd om op een legitieme manier deel te nemen aan de internationale besluitvorming. Het is daarom zonde dat de VS het besluit nog niet heeft geratificeerd.

Antwoord van het CDA (16/6/14, kamerlid van Hijum)
Het CDA is voorstander van de hervormingen bij het IMF. De wereld is veranderd sinds de vorige grote wijziging bij het IMF en dan zou zijn weerslag moeten krijgen in bijvoorbeeld de stemverhoudingen. Dat geeft niet alleen een beter beeld van de realiteit, maar is ook goed voor behoud van het mondiale draagvlak van het IMF. Helaas ziet het CDA zich geconfronteerd met de stemverhoudingen zoals die nu zijn en dat deze niet zonder toestemming van alle lidstaten (dus ook de VS) kunnen worden gewijzigd.

Geen antwoord van de PVV (5/7/14, kamerlid van Dijck)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *