Uitkleden Sociale Maatschappij

uitkleden

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de SP (9 april 2014, kamerlid Buma, kamerlid Pechtold, kamerlid Samsom en kamerlid Roemer)
Hardwerkende man en vrouw met 3 kinderen lukt het maandelijks financieel net, dankzij steun van ouders. Wonen in kleine oude flat, lage hypotheek (aflossingsvrij). Door slechte financiële positie wordt elke euro 3x omgekeerd. Nauwelijks onderhoud kachel/geiser. Gevolg koolmonoxide alarm. Hele gezin (buren ook?), volgens brandweer, door oog van een naald, wij eeuwig dankbaar. In verwarde toestand (door de koolmonoxide en paniek) met, door de brandweer gealarmeerde, ambulance naar ziekenhuis gegaan (geen keuze dus). Het gevolg was, hoge kosten ivm. vervanging geiser/kachel door CV-ketel. Wij als ouders, financieel bijgesprongen. Net weer in wat rustig vaarwater, komt de rekening van de ziekenkostenverzekering! Het eigen risico van het vervoer met de ambulance van €720. Indien onze dochter dit had kunnen voorzien, had ze mij gebeld, had ik ze naar het ziekenhuis gebracht. Dochter in tranen aan de telefoon, wij weer opgelost maar ook hier de bodem van de “schatkist” in zicht (mijn vrouw door reorganisatie ontslagen). Oorzaak. Uitkleden van het unieke sociale systeem van Nederland (Drees draait zich om in zijn graf), privatisering waardoor de private partijen concurrerend hun service uitkleden, crisis veroorzaakt door de zakkenvullers. Nu als klap op de vuurpijl €300 lastenverlichting voor inkomens meer dan €50.000. Doe hier iets aan anders ontstaat er steeds meer maatschappelijke onrust.

Antwoord van de SP (24/4/14, kamerlid Roemer)
Gelukkig bent u als ouders en grootouders nog in staat bij de moeilijke situatie van uw dochter in te springen. Maar terecht geeft u aan dat deze bron ook niet onuitputtelijk is. Ooit was het uitgangspunt in de Nederlandse politiek ‘de gemeenschappelijke zorg voor de bestaanszekerheid van allen’ (inderdaad een uitspraak van Drees). Maar inmiddels is dat vervangen door ‘ieder zorgt vooral voor zichzelf’. De vele maatregelen die het kabinet van VVD en PvdA (met steun van D66, CU en SGP) neemt leveren stuk voor stuk voordeel op voor hen die zichzelf al kunnen redden, maar zijn nadelig voor hen die afhankelijk zijn van ‘gemeenschappelijke zorg’. Met de slogan ‘werk moet lonen’ wordt echter niet de beloning voor werk verhoogd, maar het sociale vangnet voor hen die niet kunnen werken verkleind. Zo groeit de ongelijkheid en het onrecht. De speelruimte voor veel mensen en gezinnen wordt kleiner en als er ook maar een calamiteit plaatsvindt zijn de problemen niet meer te overzien. Onder een politiek die kiest voor ‘gemeenschappelijke zorg’ zouden we als samenleving te hulp schieten. Nu moet dat vanuit de sociale omgeving gebeuren. Dat is u nu nog gelukt, maar je moet er niet aan denken als die omgeving er niet of niet meer is. De keuze om met de meevaller van 500 miljoen juist de hogere inkomens te ontzien, geeft er blijk van hoever de politiek van de praktijk afstaat die u schetst. In onze visie staat de overheid garant voor een minimale bestaanszekerheid van alle Nederlanders. Dat is een andere politieke keuze. Een keuze die een groter beroep doet op de samenleving, maar daardoor mensen individueel niet laat vallen. Wanneer we vervolgens werk beter en fatsoenlijk belonen zullen ook de binnenlandse bestedingen weer toenemen, de interne economie beter gaan draaien en de werkgelegenheid weer toenemen. Het kan anders met de juiste keuzes. De SP kiest voor 100% sociaal.

Antwoord van D66 (19/5/14, kamerlid Pechtold)
Het is zorgelijk dat er zoveel mensen in armoede leven. D66 heeft hier zeker aandacht voor. Werken is de beste bestrijding van armoede. Investeren in economische groei en onderwijs is cruciaal. Het verhogen van de arbeidsparticipatie leidt tot economische zelfstandigheid voor man en vrouw. D66 heeft specifieke aandacht, bijvoorbeeld door opleidingen, voor lager opgeleide vrouwen. Daarnaast zet D66 zich in voor een verlaging van de inkomstenbelasting, waardoor ook mensen met een laag inkomen minder belasting te betalen. Dit betekent dat deze groep mensen meer te besteden heeft. Door deze maatregel is het ook minder duur voor werkgevers om mensen aan te nemen in de laagste loonschalen, wat leidt tot meer banen en werkloosheid tegen gaat. Werkloosheid is het maatschappelijke probleem dat D66 het eerst wil aanpakken in de komende jaren. Uiteraard moet er een beschaafd vangnet zijn voor mensen die niet kunnen werken. Tien procent van de kinderen jonger dan elf jaar groeit op in armoede. Zij hebben een twee keer zo grote kans om ook als volwassene te eindigen in armoede. Deze kinderen verdienen extra aandacht. D66 wil dat zij volwaardig meedoen en kansen krijgen, bijvoorbeeld als het gaat om sport, cultuur en onderwijs.

Geen antwoord van het CDA (9/7/14, kamerlid Buma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (9/7/14, kamerlid Samsom)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *