Hypotheek Aanvraag en BKR

bkr

bkr
foto: Vde2eK

Vraag aan de PvdA, de PVV, de SP en de VVD (11 april 2014, kamerlid Kuzu, kamerlid van Dijck, kamerlid Bashir en kamerlid de Vries)
Het huidige systeem benadeeld mensen in een negatieve manier. Mensen die nadat een schuld opeisbaar is gesteld een code A1, A2 en A3 hebben gekregen door bijvoorbeeld priveproblemen of relatiebreuk. Deze mensen krijgen hun leven weer op de rit en gaan dan een betalingsregeling aan. De betalingsregeling kan jaren duren soms wel 5 tot 10 jaar. Tijdens deze periode voldoet men dan netjes aan zijn verplichtingen echter kan er geen H code worden toegekend omdat de achterstand niet word ingelopen omdat de vordering in zijn geheel opeisbaar is gesteld. Na deze periode van 5 tot 10 jaar een keurige debiteur te zijn geweest komt er eindelijk een einddatum. Echter nu moet men nog 5 jaar wachten voordat de BKR ook weergeeft dat men weer zich als keurige debiteur gedraagt. Mensen die dus al 10 tot 14 jaar hun leven op de rit hebben en keurig aan hun verplichtingen voldoen kunnen nog steeds geen huis kopen en wonen in het huidige systeem dus scheef. Mensen die heel graag willen kopen maar door een fout in het verre verleden niet kunnen verhuizen, omdat het BKR niet beschermd, niet de huidige situatie weergeeft en zeker niet de werkelijkheid weergeeft.

Antwoord van de VVD (22/4/14, kamerlid de Vries)
Op basis van alle beschikbare informatie maakt de kredietverstrekker (vaak de bank) een afweging of het verstrekken van een krediet verantwoord is. Dit doet de kredietverstrekker niet uitsluitend op basis van de BKR-informatie. Om een goede afweging te maken verzamelt de kredietverstrekker ook andere gegevens, bijvoorbeeld inkomen, woonlasten en gezinssituatie. BKR beslist dan ook niet of iemand een krediet krijgt, dat wordt gedaan door de instantie bij wie deze lening wordt aangevraagd. Uiteindelijk is het dus aan de bank om te beoordelen of het verantwoord is om een hypotheek te verstrekken op basis van informatie over de BKR-registratie maar uiteraard ook op basis van vastgestelde kaders (o.a. loan to value, de verhouding tussen de hoogte van de nog niet afgeloste banklening en de actuele waarde van de woning). Er is dus voor banken ruimte voor maatwerk en daar kunnen veranderende perspectieven ook een rol bij spelen. De VVD vindt het belangrijk dat er ruimte is en blijft voor maatwerk door de banken. Kredietverstrekkers moeten zelf de risico’s beoordelen en besluiten of het verantwoord is om een krediet te verstrekken.

Antwoord van de PvdA (14/5/14, kamerlid Kuzu)
Het BKR registreert alle kredieten die mensen afsluiten. Zij houden bij of de kredieten afbetaald worden, of dat er misschien een achterstand in betaling optreedt. Het BKR heeft voor de verschillende situaties verschillende codes. Kredietverleners, zoals een bank, kunnen aan de hand van de codes het risico inschatten bij de kredietverlening. De uiteindelijke beslissing ligt bij de kredietverlener, het BKR geeft slechts het risico op (wan)betaling weer. Ter bescherming van de kredietverlener én de kredietnemer wordt er een termijn van 5 jaar gehanteerd na beëindiging van het krediet. In gevallen van wanbetaling kunnen kredietverleners deze periode als té risicovol inschatten en geen krediet verlenen. Indien er geen sprake is geweest van wanbetaling, dan zal er een keurige code door het BKR aan de kredietverlener worden doorgegeven. De kredietverlener zal dan eerder geneigd zijn de aanvraag te honoreren.

Geen antwoord van de PVV (11/7/14, kamerlid van Dijck)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (11/7/14, kamerlid Bashir)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

bkr
foto: Lotus Head

Vraag aan het CDA, GL, de PVV en de VVD (10 juni 2011, kamerlid Sterk, kamerlid Braakhuis, kamerlid van Vliet en kamerlid Schaart)
Ik heb een vraag met betrekking tot het kopen van een huis in combinatie met de huidige BKR regelgeving. Ik zal het op mijn eigen situatie betrekken als voorbeeld. Onlangs heb ik besloten om een huis te kopen, want ik wil graag actief meedoen met de huidige economie en zorgen voor doorstroming op de huizenmarkt. Mijn salaris valt rond de 33.000 per jaar. Met dit salaris ben net in staat om een leuk huisje/appartement voor mezelf te kopen. En nu komt het probleem. In mijn studententijd heb ik niet zulke slimme beslissingen gemaakt, waardoor ik in 2006 een BKR notering kreeg. Deze notering van categorie A2 vervalt pas na 5 jaar, in mijn geval dus oktober 2011. Nu krijg ik vanwege deze notering elke keer een nee bij de bank als ik een hypotheek aanvraag. Dat terwijl ik uitleg dat ik toen student was en nu een vaste baan heb met een onbepaalde tijd contract. Hierin wordt er geen enkele coulance verleend. Nu kan ik dus geen hypotheek nemen, maar ik kan ook niet naar een ruimere huurhuis gaan, omdat ik te dicht bij de grens zit om een huur huis te kunnen wonen. Ik val hiermee dus tussen wal en schip. En mijn droomhuis moet ik dan laten varen. Ik begrijp dat de BKR in leven is geroepen, maar ik snap de regel niet dat een notering 5 jaar moet staan. Natuurlijk moeten banken wanbetalers registreren, maar er moet ook een soort van wegingsfactor zijn, want zoals in mijn situatie kun je gewoon niet verder. Het zou eerlijker zijn geweest dat bij een eerste vergrijp dat de notering 1 jaar staat, en bij volgende vergrijpen elke keer met 2 jaar wordt verlengd. Want blijkbaar val je in herhaling. Ik hoop graag hierover uw mening en visie, want er zijn meer mensen zoals in mijn situatie die nu net niks kunnen.

Antwoord van het CDA (30/6, kamerlid Sterk)
Hartelijk dank voor uw vraag over een hypotheek in relatie tot de BKR regelgeving. In 1965 is het BKR opgericht om een Centraal Krediet Informatie Systeem te verzorgen. In dit systeem staan alle betalingsverplichtingen van Nederlandse consumenten. Dit is gedaan om banken behulpzaam te zijn bij het inschatten van de risico’s bij het verstrekken van nieuwe leningen. Ook is dit systeem ingevoerd om consumenten bewust te maken van de risico’s bij het in gebreke blijven als schuldeiser. Het CDA heeft begrip voor uw verzoek om een wegingsfactor in te voeren. Het is natuurlijk behoorlijk vervelend als u met een achterstandsmelding (A) geregistreerd staat bij het BKR. U staat geregistreerd met Code A2, hetgeen betekent dat de achterstand niet kon worden ingelopen, ondanks verschillende pogingen. De vordering is in dat geval opeisbaar gesteld. Wij hebben dus wel begrip voor uw verzoek, maar wij vinden het toch niet verstandig om een wegingsfactor in te voeren of de termijn aan te passen. In feite bestaat er al een wegingsfactor doordat er vier verschillende codes zijn. Overigens verbiedt het BKR geen leningen, maar geven ze alleen aan de banken aan wat de risico’s zijn. De banken vinden die risico’s ernstig genoeg om vervolgens zeer terughoudend te zijn met het verstrekken van een lening/hypotheek. Wij vinden dit een verstandig systeem en we hebben niet de intentie om dit te veranderen.

Geen antwoord van GL (10/9, kamerlid Braakhuis)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van PVV (10/9, kamerlid van Vliet)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van VVD (10/9, kamerlid Schaart)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

11 reacties


 1. ·

  Geacht kamerlid, Ik ben het volledig met u ON-eens. Een weging die passend is wordt zoals u aangeeft met a-coderingen gewogen. Dit is juist, de vraag die de kern wat beter raakt is echter, en dat is waar het deze meneer om gaat: Is een vijf-jaarsperiode passend? Adviesfunctie of niet, als deze wordt overgenomen worden consumenten ofwel in een bovenmatig kostbare BKR-hypotheek ‘gehesen’, ofwel er volgt afwijzing.
  De A-codering is niet zozeer onjuist, maar wel de termijn die nogal statisch is. En bovendien…hoe vaak is het voorgekomen, en voor welke bedragen. Ik kan me voorstellen dat de reden meewegen wel erg lastig is, maar op bedrag/looptijd zou best een situationele weging plaats kunnen vinden, dit kan vrijwel geautomatiseerd, zodat iemand met een BKR notering van (zegge 127,- zoals ondergetekende), niet dermate zwaar getroffen wordt. En ook al zou het 500,- of 1000,- zijn, om iemand daar 5 jaar voor te laten bloeden roept het zelfde veroordelingsgevoel op als een persoon die door het rood licht rijdt en 2750,- boete zou moeten betalen. Hiervan kan ook gezegd worden “tja, de lampen staan er niet voor niets…”

  Beantwoorden

 2. ·

  Wij willen verhuizen. Nu is het probleem dat wij een huis willen kopen, maar dat gaat niet wegens onze BKR situatie en worden we overal afgewezen. Laat staan Vrije Sector komen wij ook niet in en we verdienen samen ruim 3500 euro. We mogen wel eventjes 730 euro of meer gaan betalen en geen hypotheek krijgen. Dit is te gek voor woorden! Toch nergens in aanmerking komen. We worden op deze manier letterlijk en figuurlijk op straat gegooit. Hoe lossen wij dit nu op? We zitten met ons handen in het haar. Ook met Vrije Sector kijken ze naar je BKR en wordt je toch afgewezen voor een woning. Aan een andere woning komen wij niet. Wie heeft hier raad mee en kan ons bij helpen? Hier schieten wij totaal nergens mee op. Vriendelijke Groet.

  Beantwoorden

 3. ·

  Ik vindt 5 jaar ook erg lang, wij staan straks op straat met onze 2 kinderen. Zal mijn verhaal uitleggen wij hebben nu een koopwoning deze hebben wij verkocht.
  Iedereen raad je aan om eerst te verkopen en daarna kopen. Nou ben ik er achter dat ik liever toch eerder had gekocht dan verkocht. Want nu wij ons droomhuis hebben gevonden blijken wij geen hypotheek te krijgen omdat ik een A2 codering heb met hersteldatum 2010 waar ik niks vanaf wist en in eerste instantie de banken ook niet omdat deze niet genoteerd is op mijn meisjesnaam. Tevens ben ik ook niet ingelicht door het verzendhuiskrediet die mij genoteerd heeft voor 5 jaar lang. En voor een bedrag van 295€ inclusief incassokosten. Ik wil u er wel bij vermelden dat het klopt dat ik niet betaald heb. Maar niet omdat ik niet kon of bewust wilde, maar omdat ik niet eens was over de factuur. Die namelijk na retour zending volgens hun niet ontvangen, ik de bedragen over de retour gezonden artikelen toch moest betalen. Nu vraag ik u vindt u het BKR nog zo verstandig.

  Beantwoorden

 4. ·

  Ik mag hopen dat de mensen die bkr bedacht hebben branden in de Hel.

  Beantwoorden

 5. ·

  Wordt het niet eens tijd dat mensen die ook in het zogenaamde budgetbureau’s een nieuwe kans krijgen? Of moeten ze steeds opnieuw op BLAREN zitten, door oplichting, verduistering, door goed gelovige Nederlanders! Moeten ze opnieuw gestraft worden met het zogenaamde BKR? Wordt het niet eens tijd dat de BKR beoordeling eens goed aangepakt wordt? Er wordt eens gepraat erover maar AKTIE……HO..maar….. Ben je een super slechte betaler JA BKR. Niet meteen een vette BKR code geven….maar trapgewijs bv!

  Beantwoorden

 6. ·

  Na verkoop van de woning met restschuld hypotheek is er direct een negatieve A2 codering aangemeld door de bank. Dit terwijl er nooit betalingsachterstanden geweest zijn met de reguliere maandelijkse betalingen. Ik zag in de reglementen van het BKR dat als er een betrekking op een hypotheek is dit pas gemeld mag worden na een achterstand van 120 dagen! Dit noemen ze bescherming van de consument! Ik kan pas verder met mijn leven als deze lening afbetaald is en dan nog eens 5 jaar. Het huis heeft 5 jaar te koop gestaan en de reden was einde relatie. Dit was dus geen overhaaste beslissing. Wie kan mij vertellen of dit juist is geweest deze codering?

  Beantwoorden

 7. ·

  Een BKR zou 5 jaar blijven staan zodat de kredietverstrekkers de mogelijkheid hebben om niet kredietwaardige aanvragers te weren. Hebben wij het hier niet over diezelfde Kredietverstrekkers welke alleen overleefd hebben door financiële steun van de overheid gedurende de grotendeels door hunzelf veroorzaakte crisis? Staan zij ook geregistreerd bij het BKR? Krijgen zij dan nu ook geen nieuwe leningen van andere banken de komende 5 jaar? Ik denk het niet! Dit is meten met 2 maten. De crisis bij de kredietverleners is grotendeels opgelost met ONS belastinggeld! Ook mensen met een BKR registratie of codering hebben hieraan meebetaald. Het wordt tijd dat de sector eens iets terug doet voor ons. Een verkorting van de registratieperiode van 5 naar 2 jaar zou een goede start zijn. Een individuele beoordeling een nog veel betere stap. Ik zelf ben absoluut kredietwaardig (goede, vaste baan, geen schulden etc etc). Ik sta echter geregistreerd bij het BKR door een voormalig schuldeiser. Dit is inmiddels al een behoorlijke tijd achter mij maar toch kan ik geen huis kopen door die BKR. Zelfde voormalig schuldeiser geeft aan dat ik gewoon prima kredietwaardig ben. Ze zeggen echter de registratie niet te kunnen verwijderen (geloof ik niet, ben ik ook mee bezig maar dit is niet het punt hier). Hopelijk komt er op mijn bericht een reactie, waarschijnlijk niet, want burgerinitiatieven worden in Nederland niet gewaardeerd.

  Beantwoorden

 8. ·

  Vooraf wil ik graag melden dat mijn vraag zich volledig strekt tot BKR-notering met een herstelcodering ‘H’ of afgelopen kredieten. Vind u het terecht dat mensen welke in het verleden een achterstand hebben gehad welke bekend staat bij het BKR per definitie geweigerd worden, daar waar het in het verleden bedoeld was als een extra middel om door de bank meegenomen te worden wel of niet een hypotheek te verstrekken? Maakt het volgens u nog een verschil om welke reden mensen een achterstand gehad hebben waarvan de schuld in meer of mindere mate aan hen toe te wijzen is? Maakt het volgens u nog iets uit of het over een achterstand van 500, 1.000 of meer dan 10.000 gaat? Is het, nu het met een H-notering bij het BKR niet langer lastiger is maar onmogelijk om een hypotheek te krijgen, redelijk om de termijn dat de H-codering zichtbaar blijft te heroverwegen? Maakt het voor u nog iets uit dat huren in de vrije sector de laatste jaren duurder is geworden terwijl kopen goedkoper wordt (lagere hypotheekrentes, lagere woningwaarde)? Waardoor het niet kunnen afsluiten van een hypotheek een steeds grotere financiële strop blijkt.

  Beantwoorden

 9. ·

  De antwoorden van PvdA en VVD zijn de facto natuurlijk correct, alleen staan ze erg ver van de praktijk af. Laat me beginnen met het feit dat BKR een goed iets is. Het beschermt consumenten en geldverstrekkers. Waar de politiek de realiteit kwijt raakt is dat het maatwerk principe geen enkele rol meer speelt. Een bkr codering is tegenwoordig wet van meden en perzen bij de bank. Er wordt niet verder gekeken. Dus als de VVD zegt dat BKR maar 1 van de dingen is waar ze naar kijken is dat niet waar. Als de BKR terecht of onterecht een codering aangeeft ben je bij voorbaat kansloos. En dat zou wellicht iets zijn voor de politiek om wel de vinger aan de pols te houden.

  Beantwoorden

 10. ·

  Waarom is het in Nederland niet mogelijk om met een BKR A2 codering voor een lullige 500 euro die in 2012 al is afbetaald een hypotheek te krijgen? Ik heb een vast contract inmiddels en betaal al 2 jaar een huur van 730 euro. Terwijl een eventuele hypotheek maar 450 netto per maand kost. Alle hypotheekverstrekkers zeggen hetzelfde en nemen het niet eens in behandeling.

  Beantwoorden

 11. ·

  Triest hoe het er hier in Nederland aan toe gaat, ik heb een klote huwelijk achter de rug met daaraan nog eens 4 jaar een vechtscheiding waardoor ik veel psychische problemen heb gekregen, ik wil mijn leven op orde brengen en zodat alles beter gaat worden, ik wil graag een hypotheek afsluiten maar krijg overal het antwoord Nee, omdat ik met mijn ex schulden heb gehad die zijn afbetaald, tevens ben ik met een hypotheek goedkoper uit ben qua maandlasten en dus minder zorgen heb, hoe krom is het in Nederland!
  Je mag niet discrimineren maar in feite wordt de gewone Nederlander gediscrimineerd, kijk eens wat Nederland aan vreemdelingen uit geeft ieder jaar, en een gewone Nederlander wordt door de hoge lasten gewoon uit huis gezet als ze de huur niet kunnen betalen, voor vreemdelingen wordt er voor opvang gezorgd, ze krijgen te eten, de voedselbanken schieten uit de grond, regering kijk eerst eens naar jullie eigen volk, zorg dat zij het goed hebben en kijk dan naar vreemdelingen opvang!

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *