herstelkader

Vraag aan het CDA, de PvdA en de VVD (7 januari 2018, kamerlid Ronnes, kamerlid Nijboer en kamerlid van der Linde)
Waarom wordt er vanuit de politiek rustig toegekeken en geen actie ondernomen inzake de langdurige afwikkeling van het rentederivaten dossier / Herstelkader? Betekent dat de banken gewoon een jaartje uitstel krijgen? Deze vraag stel ik vooral […]
+ Antwoord PvdA (11/1), CDA (15/1), VVD (16/1)

economie

Vraag aan de CU, de PVV, de SP en de VVD (10 januari 2017, kamerlid Schouten, kamerlid van Dijck, kamerlid Merkies en kamerlid Harbers)
Sinds de laatste beurscrash van 2008 zijn er extreme maatregelen genomen om de economie gaande te houden. Waaronder het ‘printen’ van geld door de ECB (800 miljard aan obligaties). Door de enorme toename van beschikbaar geld is er een zogeheten […}
+ Geen antwoord CU (10/4), PVV (10/4), SP (10/4), VVD (10/4)

electronisch

Vraag aan 50Plus, D66, GL en de PvdA (9 december 2016, kamerlid Krol, kamerlid Koolmees, kamerlid Grashoff en kamerlid Groot)
De Electronisch Geld Instellingen (EGI), zoals Paysafe en FashionCheque, waarderen het tegoed na een jaar af om administratieve redenen. Waarom kan dit? Een van de eigenschappen van geld is, dat het een oppotmiddel is, het moet dus zijn nominale waarde […]
+ Geen antwoord 50Plus (9/3), D66 (9/3), GL (9/3), PvdA (9/3)

Verhuizen Bankrekeningnummer

Vraag aan de PvdA, de PVV, de SP en de VVD (14 september 2015, kamerlid Nijboer, kamerlid van Dijck, kamerlid Merkies en kamerlid Harbers)
Het verhuizen van een bankrekeningnummer in deze tijd van automatisering moet toch heel gemakkelijk zijn. Waarom wordt dit nog steeds niet mogelijk gemaakt en of door de wetgever mogelijk gemaakt? Of verplicht gesteld aan de banken. Als de overheid echt concurrentie wil […]
+ Antwoord PvdA (16/9) en Geen antwoord PVV (14/12), SP (14/12), VVD (14/12)

Emissie ABN AMRO

Vraag aan het CDA en de SP (14 juli 2015, kamerlid Ronnes en kamerlid Merkies)
Waarom wordt de emissie ABN AMRO alleen maar toegekend aan Amerikaanse brokers? Als u 13 juli 2015 naar het programma ‘Zwarte Zwanen’ heeft gekeken moet u zich toch wel afvragen of er niet heel veel geld aan de strijkstok blijft hangen. Bovendien zou er eens een […]
+ Antwoord CDA (9/9), SP (15/10)

Pensioen Verzekering

Vraag aan 50Plus (26 april 2015, kamerlid Krol)
Ik heb een brief ontvangen van mijn pensioenverzekeraar Delta Lloyd. Hierin staat het volgende: ‘Bouwt u meer pensioen op dan fiscaal is toegestaan? Dan moet volgens de regels van de belastingdienst de teveel opgebouwde waarde naar de verzekeraar.’ Kunt u mij hiervoor een logische […]
+ Antwoord 50Plus (29/4)

Verkoop Reaal Vivat

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (9 april 2015, kamerlid Omtzigt, kamerlid Koolmees, kamerlid Nijboer en kamerlid de Vries)
Al jarenlang wordt vanuit China getracht en mogelijk zelfs met succes, door middel van cybercrime onze financiële instellingen te hacken. SNS REAAL vormt hierin geen uitzondering. Nu wordt er toegestaan dat REAAL/Vivat verzekeringen wordt verkocht aan een Chinees bedrijf […]
+ Antwoord PvdA (12/4) en Geen antwoord CDA (9/7), D66 (9/7), VVD (9/7)

Lijfrente

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (11 maart 2015, kamerlid Omtzigt, kamerlid Koolmees, kamerlid Groot en kamerlid Neppérus)
Ik heb in het verleden gespaard bij Reaal en Nationale Nederlanden om rond mijn 65e jaar een lijfrente te kopen. Dit bedrag is door belegging in fondsen gegroeid naar ongeveer € 10.000. Als dit nu in een lijfrente wordt gegoten van 5 jaar dan kan ik ongeveer € 165 per maand krijgen 5 jaar lang. […]
+ Antwoord CDA (15/4) en Geen antwoord D66 (11/6), PvdA (11/6), VVD (11/6)

Geldontwaarding

Vraag aan 50Plus, het CDA, de PVV en de VVD (4 maart 2015, kamerlid Krol, kamerlid Omtzigt, kamerlid van Dijck en kamerlid Harbers)
Waarom worden wij door iedereen voorgelogen over de werkelijke situatie van de euro. Uitgaande van de USD, is de euro ongeveer 28% in waarde gedaald, wat betekend dat ook onze bezittingen en spaargelden 28% zijn gedaald. Zegt u nu niet, dat de USD is gestegen, want als ik het wereldwijd […]
+ Geen antwoord 50Plus (4/6), CDA (4/6), PVV (4/6), VVD (4/6)

Vervallen Obligaties

Vraag aan D66, de PVV, de SP en de VVD (11 februari 2015, kamerlid Koolmees, kamerlid van Dijck, kamerlid Merkies en kamerlid de Vries)
Mijn vrouw en ik hebben altijd gewerkt als kleine zelfstandigen. Altijd hard gewerkt, maar moeilijk rond gekomen. Voor onze, nu oude dag, hebben wij alleen AOW. Daarbij hadden wij 6.000 gulden gespaard en belegd in KBC obligaties. Deze obligaties bevonden zich in de kluis van […]
+ Geen antwoord D66 (11/5), PVV (11/5), SP (11/5), VVD (11/5)