Pensioen Verzekering

pensioen

Vraag aan 50Plus (26 april 2015, kamerlid Krol)
Ik heb een brief ontvangen van mijn pensioenverzekeraar Delta Lloyd. Hierin staat het volgende: ‘Bouwt u meer pensioen op dan fiscaal is toegestaan? Dan moet volgens de regels van de belastingdienst de teveel opgebouwde waarde naar de verzekeraar.’ Kunt u mij hiervoor een logische verklaring geven? Ik breng teveel in, wordt niet aan mij teruggegeven, maar mag verzekeraar inpikken. Dit is toch de wereld op zijn kop? Dit is net zoiets als dat ik onterecht € 10.000 teveel belasting heb teruggehad en dat ik dat mag houden.

Antwoord van 50Plus (29/4/15, kamerlid Krol)
Op 1 januari 2014 zijn de maximale opbouwpercentages voor pensioenopbouw verlaagd. Op 1 januari 2015 is de ruimte voor pensioenopbouw verder beperkt. Uitgangspunt is daarbij in algemene zin, dat werknemers in 40 jaar een ouderdomspensioen moeten kunnen opbouwen van maximaal 75% van hun gemiddelde loon. Het jaarlijkse opbouwpercentage gaat voor middelloonregelingen omlaag van 2,15% (2014) naar 1,875% (2015) en voor eindloonregelingen van 1,9% (2014) naar 1,657% (2015). De opbouwpercentages voor partner- en wezenpensioen worden evenredig verlaagd.
Daarnaast is de maximale hoogte van het pensioengevend loon beperkt. Het pensioengevend loon is vanaf 1 januari 2015 begrensd op maximaal € 100.000. Werknemers met een hoger loon dan € 100.000 kunnen over dat hogere loon alléén een zogenoemd ‘nettopensioen’ of nettolijfrente opbouwen, bij een bank of verzekeraar. Omdat de premies uit het netto-inkomen worden betaald, zijn de bijbehorende uitkeringen vrijgesteld van inkomstenbelasting. Ook hoort de waarde van de nettolijfrente of het nettopensioen niet tot het belaste vermogen in box 3. De grens van € 100.000 geldt overigens niet voor arbeidsongeschiktheidspensioen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *