PostNL en Postdienst

postaal

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de SP (25 april 2015, kamerlid Mulder, kamerlid Verhoeven, kamerlid Vos en kamerlid Roemer)
Wij krijgen vanaf half 2014 af en toe geen post, melding loopt vanaf ergens september 2014. Vorige week en deze week opeens een deurwaarder aan de deur met de melding: ‘u wordt 7 mei gedagvaard’. Uit cases opbouw blijkt dat wij 3 of 4 brieven niet ontvangen hebben. PostNL zegt sorry maar wij kunnen niets voor u betekenen. Deurwaarders zeggen u moet gewoon betalen en briefverstuurders weigeren om klacht neer te leggen bij PostNL. In het verleden heb ik wel eens meer een onterechte incasso verhoging gehad, maar betaalde deze gewoon om van het gezeur af te zijn. En daarbij dacht ik ook dat ik het echt vergeten was. Maar inmiddels na 3 jaar weet ik en zie ik ook echt dat ik post mis. Erger nog dit is zowel zakelijk als privé. Persoonlijk vind ik het zeer zuur en onbegrijpelijk dat bewijslast bij de burger neergelegd wordt, terwijl PostNL en bedrijven niet kunnen bewijzen dat wij het wel ontvangen hebben. Uiteraard begrijp ik dat er mensen zijn die het als smoes hanteren, maar er moet een de-escalatie vorm/optie zijn en liefst nog wettelijk geregeld. Liefst eerst aangetekend sturen dan pas naar een incassobureau door mogen zetten.

Antwoord van het CDA (28/5/15, kamerlid Mulder)
Het is erg vervelend om af en toe geen post te ontvangen, zeker indien dit leidt tot deurwaarders aan de deur. Het is als Kamerlid lastig individuele gevallen te beoordelen. Het CDA raadt daarom aan melding te maken bij PostNL en indien dit niet helpt een officiële klacht in te dienen. Het CDA heeft van PostNL begrepen dat wanneer zij een melding krijgen dat de post niet of niet goed wordt bezorgd zij dit altijd registreren in een dashboard waarin alle klachten van verzenders en ontvangers (zakelijk en consumenten) worden verzameld en per bezorgronde uitgesplitst. Bij twee klachten (over vermiste of vertraagde post) gaat PostNL gelijk over tot actie; dan gaat de teamcoach controleren hoe het met die specifieke bezorger en de bezorgronde gaat. Door dit proces in werking te zetten hopen we dat het probleem wordt opgelost.

Antwoord van D66 (24/6/15, kamerlid Verhoeven)
Hartelijk bedankt voor uw vraag aan D66. Uw vraag is in goede orde ontvangen. Wij vernemen graag welke problemen en zorgen er zijn omtrent de postbezorging. D66 wil een concurrerende postmarkt waarbij de dienstverlening van de postbezorging optimaal is. Dergelijke klachten als de uwe zijn daarom belangrijk om de postbezorging zo goed mogelijk te laten functioneren. Wat een vervelende persoonlijke situatie. Helaas zijn individuele zaken voor ons per definitie, hoe schrijnend ze soms ook zijn, moeilijk aan te pakken. De Tweede Kamerleden en hun medewerkers zijn voortdurend druk bezig met alle parlementaire verplichtingen. Daarom kan ik u niet beloven dat wij aan de door u geschetste zaak een positieve bijdrage kunnen leveren. Ik heb uw vraag wel doorgestuurd binnen onze fractie en het signaal dat u geeft met uw vraag nemen wij mee in onze beraadslagingen met betrekking tot de postbezorging. Graag attendeer ik u op de Nationale Ombudsman. Bij de Nationale Ombudsman kunt u terecht voor al uw klachten over de overheid. U kunt hen bereiken via de website van de Nationale Ombudsman en tijdens kantoorwerktijden via 0800 33 55 555. Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Antwoord van de SP (7/7/15, kamerlid Roemer)
Hartelijk dank voor uw vraag aan de SP Tweede Kamerfractie en mijn excuses voor de late reactie. De SP heeft inmiddels persoonlijk contact gehad met de vraagsteller om de problemen met de bezorging door PostNL met hem te bespreken. Omwille van de vertrouwelijkheid kan ik daar helaas geen verdere mededelingen over doen.

Geen antwoord van de PvdA (25/7/15, kamerlid Vos)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

4 reacties


 1. ·

  Ik heb met aandacht dit artikel gelezen omdat wij na onze verhuizing al ruim 9 jaar met dit probleem zitten en financieel kapot gemaakt zijn. .
  Ook heeft het ernstige gevolgen voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid.
  Ik kan heel kort zijn over PostNl, zelfs na 20 meldingen doet men niets, behalve het standaard antwoord geven en de bezorgers zelf op hun kop geven. Iedereen gaat er vanuit dat als men een brief aan PostNl geeft dit automatisch ook bezorgd wordt. Het versturen van gefrankeerde post wordt ook als bewijs door de deurwaarder en rechter gezien. Als geadresseerde ben je in dit geval vogelvrij, je wordt opgezadeld met hoge kosten, je salaris wordt ingehouden en beslag op je bankrekening gelegd. Dit zonder dat je een bericht ontvangt. In Nederland kan je heel eenvoudig zonder een rekening of wat dan ook te versturen geld van een salaris inhouden. Ik heb hieronder een lijst gegeven van organisaties waar ik ons probleem gemeld heb, om hulp gevraagd heb, etc. Maar behalve het adres van een ander geven heb ik ook vanuit daar geen hulp ontvangen en is het tot op heden niet opgelost. Dus dat heeft ook geen zin.

  De organisaties zijn:
  • De ConsuWijzer.
  • De OPTA en later naar de autoriteit financiële markt.
  • De Fracties van de tweede kamer.
  • De Nederlandse bank.
  • Het Ministerie van financiën.
  • De Ombudsman.
  • Rechtbank Zutphen
  • Vereniging van deurwaarders.
  • Gemeente Harderwijk

  Bedrijven en instanties die een deurwaarder inschakelen zonder bericht te sturen zijn o.a.:
  • Avero-Achmea.
  • Zilveren Kruis.
  • NUON
  • ETEC
  • SNS bank
  • Gemeente Harderwijk
  • Waterschap NW Veluwe
  • Zorg instituut
  • Klachten Kompas van de consumenten bond.

  Deurwaarders die zonder bericht beslag leggen zijn o.a.:
  • Bleeker deurwaarder.
  • Channock Case
  • Flanderijn
  • GGN master credit
  • Groenedaal van Krijl
  • Groenewegen en partners
  • Incascade
  • Karreman
  • LAVG

  Beantwoorden

 2. ·

  Sorry ik heb een fout gemaakt in het overzicht. In de Klachten Kompas van de consumenten bond stuurt uiteraard geen rekening, maar bied de mogelijkheid om te melden. Verder kan ik aan het overzicht van bedrijven, overheden, etc. die zonder enige rekening, aanmaning, etc de deurwaarder inschakelen, GBLT Gemeente en Waterschap belastingen bijvoegen. De antwoorden van deze bedrijven en instanties, etc zijn allemaal gelijk. Als we een brief versturen mogen we er van uit gaan dat deze bezorgd wordt. Klagen doen we niet, dat moet de ontvanger doen. Dit staat overigens haaks aan de informatie en het antwoord van de Consuwijzer.

  Beantwoorden

 3. ·

  Vandaag heeft de deurwaarder Chanouc en Case opnieuw beslag op onze rekening gelegd. Dit terwijl men al jaren weet dat wij geen post ontvangen. Ook nu heeft men dat ook weer zonder ons te informeren. Dat betekend dat er geen medicijnen voor mijn vrouw gehaald kunnen worden. De rekeningen niet betaald kunnen worden en we nog verder de grond worden ingetrapt. Ik moet voor mijn werk naar het buitenland en had hiervoor een voorschot ontvangen. Ook dat geeft vollop problemen. We kunnen geen kant op. Worden al jaren door deurwaarders geterroriseerd en kunnen ons niet verdedigen. Men kan nergens naar toe voor hulp. Als we 9 jaar geleden, toen de ellende begon geholpen waren, hadden we nu niet in deze onoplosbare ellende gezeten.

  Beantwoorden

 4. ·

  Nederland rechtstaat, laat me niet lachen. Vandaag is er een brief door de brievenbus gegooid waarop deurwaarder Flanderijn opnieuw een beroving van ons salaris meldt. Dat Flanderijn dit meldt is al een bijzonderheid, maar de brief is niet afgegeven zoals het hoort. Zowel van het Zilveren Kruis als van het zorg instituut als van de deurwaarder hebben wij geen enkel eerder bericht ontvangen. Men weet dat onze post bij PostNL verdwijnt, maar kan ongestoord hun gang gaan zonder dat wij de kans ook maar krijgen te betalen of bij de rechter ons te verdedigen, of bezwaar aan te tekenen.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *