Herstelkader Rentederivaten

herstelkader
Vraag aan het CDA, de PvdA en de VVD (7 januari 2018, kamerlid Ronnes, kamerlid Nijboer en kamerlid van der Linde)
Waarom wordt er vanuit de politiek rustig toegekeken en geen actie ondernomen inzake de langdurige afwikkeling van het rentederivaten dossier / Herstelkader? Betekent dat de banken gewoon een jaartje uitstel krijgen? Deze vraag stel ik vooral inzake mijn eigen persoonlijke tragedie inzake het renteswapverhaal. Vanaf 2014 ben ik al in overleg, samen met een advocaat, met de ING bank over de betaling van de negatieve waarde bij opzegging van het krediet van ING zijde ivm gedeeltelijke verkoop in 2012 van mijn agrarisch bedrijfje nadat mijn echtgenoot is overleden in 2011.

Antwoord van de PvdA (11/1/18, kamerlid Nijboer)
Hartelijk dank voor uw vraag. Zeer terecht. De banken gooien er m.b.t. het herstelkader met de pet naar. In het debat over de Najaarsnota heb ik de minister van financiën hier op aangesproken en gevraagd de banken niet alleen het MKB met de problemen te laten zitten maar ook zelf te laten voelen dat ze falen. Bijvoorbeeld door geen bonussen meer uit te keren aan de mensen die in dat deel van de bank werken, of door MKB-ers een boeteopslag te bieden. De minister heeft aangegeven dat hij de druk op banken verder zal verhogen. Ik ben het dus zeer met u eens dat het zo niet kan en heb dit -met collega’s- meerdere malen aan de orde gesteld in de Tweede Kamer.

Antwoord van het CDA (15/1/18, kamerlid Ronnes)
Wij zijn met u eens dat dit dossier al veel te lang loopt. In de aflopen jaren hebben wij (CDA), maar ook een aantal andere partijen de minister kritisch benaderd op dit dossier. Op korte termijn is er gezien de alweer ontstane vertraging een rondetafelgesprek met spelers in dit dossier. Wij zullen voor zover wij dit kunnen vanuit onze positie mogelijk is alles blijven proberen dit dossier op een zo kort mogelijke manier te kunnen afsluiten waarbij eenieder ook krijgt waar hij/zij recht op heeft.

Antwoord van de VVD (16/1/18, kamerlid van der Linde)
Allereerst hartelijk dank voor uw vraag. Ik kan mij de frustratie van de afwikkeling van het rentederivatendossier door de banken goed voorstellen. Banken hebben daarover afspraken gemaakt en daar moeten ze zich gewoon aan houden. Op dit moment zien we dat dat niet gebeurt. Vanuit de Tweede Kamer heb ik verschillende mogelijkheden om opheldering te vragen aan de minister. Eén daarvan is het organiseren van een Ronde Tafelgesprek. Samen met mijn collega van het CDA, Erik Ronnes, heb ik hierom gevraagd om de banken om uitleg te vragen. Dit gesprek staat gepland op donderdagochtend 1 februari om 10 uur en is onder andere te bekijken via de website ‘de Tweede kamer‘. Bovendien staat er begin februari een debat gepland waarbij ik wederom om snelle actie van de banken zal vragen. Ik hoop in ieder geval dat ik hiermee de indruk heb weg kunnen nemen dat de politiek rustig toekijkt, want dat is zeker niet het geval. Situaties zoals deze moeten zo snel mogelijk worden opgelost.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *