Emissie ABN AMRO

emissie

Vraag aan het CDA en de SP (14 juli 2015, kamerlid Ronnes en kamerlid Merkies)
Waarom wordt de emissie ABN AMRO alleen maar toegekend aan Amerikaanse brokers? Als u 13 juli 2015 naar het programma ‘Zwarte Zwanen’ heeft gekeken moet u zich toch wel afvragen of er niet heel veel geld aan de strijkstok blijft hangen. Bovendien zou er eens een onderzoek ingesteld moeten worden naar de handelwijzen van de pensioenfondsen met de Amerikaanse en Engelse brokers.

Antwoord van het CDA (9/9/15, kamerlid Ronnes)
Eerder heb ik hier Kamervragen over gesteld. De reactie van de minister was:
NLFI heeft een open, transparant en non-discriminatoir proces gevoerd voor de selectie van zakenbanken bij de beoogde beursgang van ABN AMRO. Dat heeft geleid tot de benoeming van drie zakenbanken in de rol van global coordinator, waaronder een Nederlandse bank. NLFI heeft primair geselecteerd op kwaliteit. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om hoge kennis- en ervaringseisen op het gebied van grote effectentransacties, zogenoemde Equity Capital Market (ECM)-transacties, en beursintroducties. Ook zijn hoge eisen gesteld aan onderzoek-vaardigheden van de analisten en de competenties van het voorgestelde core deal team. Het beloningsbeleid is ook meegenomen als een van de selectiecriteria. NLFI heeft bij de selectie geen onderscheid gemaakt naar de vestigingsplaats van de zakenbanken.

Antwoord van de SP (15/10/15, kamerlid Merkies)
De minister van financiën heeft het NLFI (NL financial investments, aandeelhouder van ABN Amro) toestemming gegeven om de selectie van zakenbanken voor de voorgenomen beursgang van ABN Amro uit te voeren. Het NLFI heeft vervolgens een aantal criteria opgesteld voor de selectie van de zakenbanken die de beursgang zullen begeleiden, waarbij de vestigingsplaats geen rol speelde. Voor de SP staat de kwaliteit van de ondersteunende banken die de beursgang van ABN Amro begeleiden centraal, en dit lijkt ook het belangrijkste selectiecriterium te zijn geweest. Maar de SP is geen voorstander van de beursgang zelve. Wat de SP betreft zou ABN een volksbank moeten worden, waar niet gegokt wordt met spaargeld, waar het MKB terecht kan voor leningen en waar voor bonussen en megasalarissen geen plaats is. De staat zou dan de eigenaar van ABN Amro blijven. Zie ook ons actieplan: ‘Maak van ABN Amro een voorbeeldbank: De Volksbank’.
Uw oproep om een onderzoek in te stellen naar de vraag hoeveel pensioengeld er blijft ‘hangen’ bij beleggersfondsen, lijkt mij terecht. Dit zou een taak zijn van de nationale toezichthouder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *