Warme Zorg

warme
Vraag aan het CDA, D66, de PVV en de SP (17 januari 2017, kamerlid Keijzer, kamerlid Bergkamp, kamerlid Agema en kamerlid Leijten)
Kan de warme zorg weer terug komen? Met personeel zoals ik en vele anderen met mij. De grote groep ‘Helpenden niveau 1 en 2’. Wij kunnen prima en goed warme zorg geven. En met mij zijn er dus nog veel meer, die graag zouden willen terugkeren in de zorg. Is er met de beloofde 100 miljoen niet wat te regelen voor ons? Zodat wij toch weer aan de slag kunnen. En weer aan het bed kunnen en mogen staan. Daar waar ons hart ligt. 7.000 openstaande vacatures in de zorg. Maar op dit moment zijn er gewoonweg te weinig verzorgende Ig’ers en verpleegkundigen. Dus waarom zetten wij onze oudgedienden niet weer in? Dit moet toch terug te draaien zijn? Zie voor het gehele verhaal de bijlage over ‘Warme Zorg’.

Antwoord van het CDA (17/2/17, kamerlid Keijzer)
Voor mij is het antwoord ‘ja’! Uit een enquete gehouden door de patiënten- en cliëntenorgnisaties blijkt dat mensen in een verpleeghuis veel behoefte hebben aan aandacht. Dit sluit aan bij wat ik altijd zeg: goede zorg begint met aandacht. Daar moet weer tijd voor komen. En juist de helpenden kunnen daar een geweldige bijdrage leveren. In combinatie met hoger opgeleid personeel kunnen we zorgen voor een goede verblijftijd in verpleeghuizen. Als we dan ook eens de helft van alle regels schrappen, hebben mensen in de zorg weer tijd waar ze voor in de zorg zijn gaan werken, namelijk zorgen voor kwetsbare mensen. Dank voor uw vraag.

Antwoord van D66 (17/3/17, kamerlid Bergkamp)
Ja, in de zorg is er veel behoefte aan warmte en aan een luisterend oor. Er is in de zorg een tekort aan medewerkers. D66 trekt 400 miljoen extra uit voor meer handen aan het bed. Maar we moeten ons niet alleen blindstaren op de medische en verzorgende handelingen die nodig zijn. Het welzijn van ouderen moet ook voldoende aandacht krijgen, en dat sluit precies aan bij uw oproep om de warme zorg weer terug te brengen. D66 is een voorstander van de leidraad verantwoorde personeelssamenstelling verpleeghuizen. Op basis hiervan moet een instelling aangeven welke personeelsmix nodig is. Want dit vraagt om maatwerk. Daarnaast moeten we onnodige regels schrappen én het vertrouwen terug laten komen, zodat er meer tijd is voor het geven van goede zorg waarin er ook aandacht is voor elkaar.

Antwoord van de SP (28/3/17, kamerlid Leijten)
Uw pleidooi steun ik van harte. De SP heeft een felle strijd gestreden tegen de forse bezuinigingen die op de langdurige zorg hebben plaatsgevonden. Waardevolle banen van zorgverleners zijn hierdoor verloren te gaan en zorgbehoevende mensen verloren steeds meer en meer hun zorg.
In de afgelopen jaren zijn er 77.000 banen verloren gegaan door de bezuinigingen van de Kabinetten Rutte I en II. Het is van groot belang dat deze 77.000 zorgverleners, dus ook mensen met een functie van niveau 1 en 2 hun baan terugkrijgen en de tijd krijgen om liefdevolle zorg bieden aan de mensen die dit zo hard nodig hebben.
Voldoende en vast personeel is niet onderhandelbaar. Het is van groot belang dat er voldoende personeel bijkomt bij zorgorganisaties om de zorg,(ook tijdens nachten, weekenden en vakanties) te garanderen. Er moet een goede norm komen voor het aantal personeelsleden op een bewonersgroep. De SP heeft dit voorgesteld in de Tweede Kamer en we zijn dan ook blij dat de Kamer aan de staatssecretaris de opdracht heeft gegeven om een dergelijke norm op te stellen. Helaas blijkt de door de staatssecretaris voorgestelde bezettingsnorm boterzacht en aan de verspilling van zorggeld wordt niets gedaan. Hierdoor kunnen bestuurders zorggeld nog steeds uitgeven aan enorme managementlagen, grote leasebakken en dure keurmerken in plaats van aan voldoende personeel.
De 100 miljoen dat de staatssecretaris overheeft voor de ouderenzorg is een druppel op de gloeiende plaat. Er is absoluut meer geld nodig voor personeel in de zorg. De SP trekt in haar plannen daarom 2 miljard uit om te zorgen dat er meer banen terugkomen in de zorg.

Geen antwoord van de PVV (17/4/17, kamerlid Agema)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *