Salaris Verschil Vrouw en Man

salaris
Vraag aan D66, de PvdA, de SP en de VVD (13 januari 2017, kamerlid Dijkstra, kamerlid Yücel, kamerlid Karabulut en kamerlid van Miltenburg)
Waarom hangt de hoogte van het salaris nog steeds af van het feit of iemand vrouw of man is, terwijl ze dezelfde leeftijd, opleiding, kennis en ervaring hebben? Kunt u mij uitleggen waarom dat nog steeds zo is?

Antwoord van D66 (16/2/17, kamerlid Dijkstra)
Hartelijk dank voor uw vraag. We waarderen het zeer om inhoudelijke tips en informatie te ontvangen, die ons helpen bij onze standpuntbepaling. In uw vraag gaat u in op de verschillen in salaris tussen man en vrouw. Graag wil ik u via dit antwoord op het standpunt van D66 wijzen.
In Nederland rust een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de opvoeding nog steeds op de schouders van vrouwen. Dit draagt bij aan de ongelijkwaardige behandeling van vrouwen op de arbeidsmarkt en de ondervertegenwoordiging van vrouwen op hoge posities. Dit raakt alle vrouwen; zij die nóg geen kinderen hebben, zij die allang geen kleine kinderen meer hebben en zij die wel kinderen hebben en hierover uitstekende afspraken met hun partner hebben gemaakt. D66 wil dat vrouwen dezelfde kansen krijgen als mannen. En gelijk loon voor gelijk werk. Dit vraagt om een arbeidsmarkt en sociaal zekerheidstelsel dat gelijkwaardigheid en arbeidsparticipatie van vrouwen bevordert. Daarom heeft D66 gezorgd voor meer kinderopvangtoeslag en een hogere inkomensafhankelijke combinatiekorting en willen we regelingen rond ouderschapsverlof beter en gelijkwaardiger maken. Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Geen antwoord van de PvdA (13/4/17, kamerlid Yücel)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (13/4/17, kamerlid Karabulut)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (13/4/17, kamerlid van Miltenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *