beslagverbod

Vraag aan het CDA, GL, de PvdA en de VVD (27 januari 2018, kamerlid Peters, kamerlid Voortman, kamerlid van Dijk en kamerlid de Lange)
Ik ben student aan de opleiding sociaal juridische dienstverlening aan de hogeschool Utrecht en voor mijn afstuderen moet ik onder andere een rechtsvergelijking met een ander land doen. Voor deze rechtsvergelijking had ik het onderwerp beslagverboden gekozen. Toen ik me […]
+ Antwoord GL (1/3), CDA (1/3) en Geen antwoord PvdA (27/4), VVD (27/4)

alimentatie

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (16 januari 2018, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Kuiken, kamerlid van Nispen en kamerlid van Oosten)
Ik ben een vader van 2 kinderen die volledig bij mij wonen. Ben gescheiden in 2014. Ik krijg geen kinderalimentatie en betaal geen partneralimentatie. Ik heb ook de volledige schuld op mij genomen van €50.000. Nu 4 jaar later eist mijn ex alsnog alimentatie. Ze heeft altijd gewerkt […]
+ Geen antwoord CDA (16/1), PvdA (16/4), SP (16/4), VVD (16/4)

verzekering

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (11 augustus 2017, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Kuiken, kamerlid Markuszower en kamerlid Koopmans)
Ik ben bezig om een opstal verzekering af te sluiten. Bij de slotvragen van de aanvraag krijg ik de vraag of ik en of belangstellenden in aanraking zijn geweest met politie of justitie. Ik heb ‘ja’ als antwoord gegeven aangezien mijn partner afgelopen jaar in aanraking met justitie is […]
+ Geen antwoord CDA (11/11), PvdA (11/11), PVV (11/11), VVD (11/11)

herziening

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (11 mei 2017, kamerlid van Dam, kamerlid Raemakers, kamerlid Kuiken en kamerlid van Oosten)
Kunt u aangeven wat de status en vooral ook de planning is ten aanzien van het wetsvoorstel ‘Herziening Kinderalimentatie’? En ten aanzien van rechtszaken die reeds zijn opgestart maar waarvoor nog geen uitspraak is gedaan door de rechter; vallen deze […]
+ Antwoord D66 (30/5), VVD (12/6) en Geen antwoord CDA (11/8), PvdA (11/8)

salaris

Vraag aan D66, de PvdA, de SP en de VVD (13 januari 2017, kamerlid Dijkstra, kamerlid Yücel, kamerlid Karabulut en kamerlid van Miltenburg)
Waarom hangt de hoogte van het salaris nog steeds af van het feit of iemand vrouw of man is, terwijl ze dezelfde leeftijd, opleiding, kennis en ervaring hebben? Kunt u mij uitleggen waarom dat nog steeds zo is? […]
+ Antwoord D66 (16/2) en Geen antwoord PvdA (13/4), SP (13/4), VVD (13/4)

indexering

Vraag aan het CDA, D66, de SGP en de VVD (11 november 2016, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Swinkels, kamerlid van der Staaij en kamerlid van Oosten)
Bij navraag blijkt de herindexering voor alimentatie te zijn vastgesteld op 2,1%. Dit terwijl het afgelopen jaren er een nul lijn is geweest voor iedereen. De gemiddelde inflatie was 0,2 % en dit hoort gebaseerd te zijn op het afgelopen jaar. Blijkbaar hoeft dit voor partner- en kinderalimentatie […]
+ Antwoord SGP (18/11), D66 (11/1) en Geen antwoord CDA (11/2), VVD (11/2)

Defiscalisering Partneralimentatie

Vraag aan D66, de PvdA en de VVD (7 augustus 2015, kamerlid Berndsen, kamerlid Recourt, kamerlid van Oosten)
Met belangstelling heb ik kennis genomen van het initiatief wetsvoorstel tot verkorting van de alimentatieduur. Tot mijn teleurstelling zie ik dat er geen defiscalisering van de partneralimentatie is overwogen. Ik ben zelf alimentatie betaler (3.000 euro p/m) en als ZZP vaak werkzaam in […]
+ Antwoord D66 (10/8), PvdA (25/8), VVD (23/9)

Faillissementswet

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (24 juni 2015, kamerlid Berndsen, kamerlid Recourt, kamerlid Helder en kamerlid van Wijngaarden)
Er zijn de afgelopen jaren heel veel bedrijven failliet gegaan en evenzoveel privé personen. Er gaat verschrikkelijk veel geld in om en er wordt bijna niets uitgekeerd aan de schuldeisers. Dit kun je gewoon lezen in de dossiers die online staan. We lopen in Nederland hopeloos achter bij […]
+ Antwoord D66 (24/6), VVD (24/9) en Geen antwoord PvdA (24/9), PVV (24/9)

Schenking en Erfenis

Vraag aan D66, de PvdA en de VVD (20 juni 2015, kamerlid Berndsen, kamerlid Recourt en kamerlid van Oosten)
De behandeling van wetsvoorstel 33987 schijnt in een vergevorderd stadium te verkeren. Een belangrijk onderdeel daarvan luidt, dat startvermogen en tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap verkregen schenking en erfenis standaard niet meer tot het gemeenschappelijk samenlevingsvermogen behoren, maar als […]
+ Antwoord D66, PvdA en VVD (9/7)

Kinderalimentatie 2015

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (29 maart 2015, kamerlid Heerma, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Recourt en kamerlid Neppérus)
Vanaf 1 januari 2015 is de Wet hervoming kindregelingen (WHK) van kracht. De WHK zal in veel gevallen gevolgen hebben voor mensen die kinderalimentatie ontvangen of betalen. Met name de alimentatieplichtige is zijn/haar fiscale aftrekposten kwijt, terwijl de alimentatiegerechtigde […]
+ Antwoord D66 (29/4), PvdA (18/8) en Geen antwoord CDA (29/6), VVD (29/6)