Herziening Wet Kinderalimentatie

herziening
Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (11 mei 2017, kamerlid van Dam, kamerlid Raemakers, kamerlid Kuiken en kamerlid van Oosten)
Kunt u aangeven wat de status en vooral ook de planning is ten aanzien van het wetsvoorstel ‘Herziening Kinderalimentatie’? En ten aanzien van rechtszaken die reeds zijn opgestart maar waarvoor nog geen uitspraak is gedaan door de rechter; vallen deze straks onder de oude of onder de nieuwe regeling?

Antwoord van D66 (30/5/17, kamerlid Raemakers)
Bedankt voor uw vraag. Op dit moment is de Kamer in afwachting van de antwoorden van de indieners op de door de Kamer ingediende vragen. U kunt de voortgang van het wetsvoorstel volgen bij: ‘Wetsvoorstel 34154 – Voorstel van wet van de leden Recourt en Van Oosten
Nieuwe wetgeving zal niet met terugwerkende kracht ingaan. Voor huidige gevallen geldt dus de huidige wetgeving.

Antwoord van de VVD (12/6/17, kamerlid van Oosten)
Via de volgende link kunt u de wet volgen: ‘Wetsvoorstel 34154 – Voorstel van wet van de leden Recourt en Van Oosten‘. Hopende u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

Geen antwoord van het CDA (11/8/17, kamerlid van Dam)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (11/8/17, kamerlid Kuiken)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

4 reacties


 1. ·

  Ik vraag me ook af wat de status is en waarom het zo lang duurt (meer dan 2 jaar). Ik hoor graag een antwoord op deze vraag.

  Beantwoorden

 2. ·

  Inmiddels zijn we weer jaren verder. Is er dan niemand die begrijpt dat deze herziening hard nodig is?!

  Beantwoorden

 3. ·

  we zijn inmiddels 4 jaar verder, in 2015 is er al een aanvraag geweest om de wet kinderalimentatie te herzien. Ik vraag me echt af waarom dit zo lang moet duren. Ik ben inmiddels verwikkeld in een rechtzaak met mijn ex-man in verband met de stiefouderverplichting. Deze achterlijke wet verplicht de stiefouder een deel van de alimentatie over nemen van de biologische ouders. Hiermee creëer je dat in mijn geval de biologische vader zich kan onttrekken aan zijn verplichting er financieel voor zijn kinderen te zijn. Helaas in ons geval maar te triest voor woorden doet mijn ex die zelf flink bemiddeld is en totaal geen reden heeft niet kunnen betalen een beroep op deze wet. Ik ben genoodzaakt een advocaat in de arm te nemen en mijn ex-man laat dit tot een proces komen. Gevolg….hele hoge advocaatkosten die ik nergens kan verhalen, kinderen die zich in de steek gelaten voelen door hun biologische vader, ontzettend veel stress. Ongelooflijk dat deze wet in Nederland bestaat en dat iedereen hier “misbruik” van kan maken.

  Beantwoorden

 4. ·

  2021. En weer is het wetsvoorstel controversieel verklaard. Dit heeft alle kenmerken van een volgende affaire.

  Mijn vraag: Wie van de leden van de Tweede Kamer trekt zich deze kwestie en de ellende die als gevolg van het uitstel maar voortduurt in voldoende mate aan?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *