Herindexering Alimentatie

herindexering
Vraag aan het CDA, D66, de SGP en de VVD (11 november 2016, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Swinkels, kamerlid van der Staaij en kamerlid van Oosten)
Bij navraag blijkt de herindexering voor alimentatie te zijn vastgesteld op 2,1%. Dit terwijl het afgelopen jaren er een nul lijn is geweest voor iedereen. De gemiddelde inflatie was 0,2 % en dit hoort gebaseerd te zijn op het afgelopen jaar. Blijkbaar hoeft dit voor partner- en kinderalimentatie blijkbaar niet te gelden. Dit terwijl de ex-partner moet gaan wennen aan minder geld in de toekomst, wordt er een extra toewijzing gedaan boven de gemiddelde prijs inflatie van Nederland. Hoe kan dit? Wie geeft hier toestemming voor? Wat is de onderbouwing? Ik zie geen van deze terug, anders dan dat iemand het heeft vastgesteld, terwijl er geen structurele onderbouwing is vanuit de inflatie cijfers. Wat is hier uw standpunt over?

Antwoord van de SGP (18/11/16, kamerlid van der Staaij)
Op grond van Artikel 402a Burgerlijk Wetboek Boek 1 stelt de minister van Veiligheid en Justitie jaarlijks het indexatiepercentage voor alimentaties vast. Het is een misverstand dat dit percentage alleen gebaseerd zou zijn op de inflatie. Dat wordt duidelijk als we kijken naar de indexatiepercentages van de afgelopen decennia, die variëren van 0,8% in 2015 tot 4,6% in 2002. Dit is beduidend hoger dan de inflatie in deze jaren. Waarom en waarop wordt dan geïndexeerd? De indexering vindt plaats om ervoor te zorgen dat de koopkracht van alimentatiegerechtigden op peil blijft. Daarom volgt het Ministerie bij de jaarlijkse vaststelling de ontwikkeling van het loonpeil.
Ter voorbeeld vindt u de beschikking van de minister van V&J voor het jaar 2016: Percentage geldend voor het jaar 2016
Voor de wijziging van de alimentaties die volgens de hiervoor beschreven wettelijke regelingen per 1 januari 2016 zal plaatsvinden, komen in aanmerking de indexcijfers per 30 september 2014 en per 30 september 2015. Deze bedragen 105,0 respectievelijk 106,4 hetgeen een procentueel verschil van 1,333 oplevert. Afronding ingevolge de wet op tienden van een procent met afronding van de vijf naar beneden, overeenkomstig artikel 402a lid 4 Boek 1 BW, betekent een verhoging van de alimentaties per 1 januari 2016 met 1,3%. Het percentage van de wijziging van de alimentaties dat zal gelden vanaf 1 januari 2016 is derhalve bepaald op 1,3.
Ik hoop u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.

Antwoord van D66 (11/1/17, kamerlid Swinkels)
Ik kan mij helemaal vinden in het antwoord van de heer van der Staaij.

Geen antwoord van het CDA (11/2/17, kamerlid van Toorenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (11/2/17, kamerlid van Oosten)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


 1. ·

  Beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie van 27 oktober 2016, Directie Wetgeving en Juridische Zaken nr. 2006929, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2017 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2017)
  Is de huidige stijging volgens het ministerie. Dit is volgens het CBS, de hercalculatie juist het tegenovergestelde nameljik: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/37/koopkracht-blijft-in-doorsnee-stijgen
  Deze koopkracht laat een deflatie zien welke niet in de alimentatie cijfers terug te vinden is, zoals helaas door de overheid foutief wordt toegepast. Alimentatie is niet voor inkomsten verbetering. Ook de contractuele loonstijging zijn deze percentages niet terug te vinden:
  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/14/cao-lonen-stijgen-verder
  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82679ned&D1=0-4&D2=0&D3=(l-12)-l&VW=T
  Dus er is een illegale extra verhoging van de alimentatie index tov de daadwerkelijke cijfers. Dit is conform de wet zoals deze er momenteel is dus fout en dient er een correctie plaats te vinden naar de juiste cijfers.

  Graag zie ik deze graag ook via de kamervragen beantwoord waarom deze index zo sterk afwijkt en onterecht hoog is. Mede gezien het maatschappelijk klimaat welke deze loonstijging absoluut niet laat zien.

  Beantwoorden

 2. ·

  Dit maakt eens te meer duidelijk hoe corrupt en door de alimentatiemaffia gespekt de heren politici zijn. Doorlopend verschuilen zij zich achter inderhaast verzonnen drogredenen om de alimentatie-gerechtigde op allerlei wijzen tegemoet te komen en deze verachtelijke wetgeving in stand te houden. De arme zwoeger die dit op moet brengen gaat verder gebukt onder het slavernijregime van deze zichtbaar corrupte overheid. Politiek interesseert me niet maar ik ga iedereen aanzetten om te stemmen op de PVV om de zittende door en door verotte haagse elite eruit te werken.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *