Huren en Inkomen PGB

huren
Vraag aan D66, GL, de PvdA en de SP (12 november 2016, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Voortman, kamerlid Tanamal en kamerlid Leijten)
Graag vraag ik u aandacht voor het hierna volgende. Sinds 3 jaar ben ik in loondienst van mijn partner dmv PGB (vasculaire dementie, CIZ indicatie 7) en heb mijn baan daarvoor opgezegd om 24/7 voor hem te zorgen. Aangezien mijn partner rolstoelgebonden is en wij in een eengezinswoning koophuis woonde hebben wij onze woning moeten verkopen. Aangezien een PGB niet als inkomen wordt gezien konden wij niet meer kopen, maar huren, werd ons gezegd. Nu willen wij graag huren in de vrije sector maar worden steeds afgewezen omdat men een PGB ook bij huren niet als inkomen ziet en geen risico wil nemen terwijl wij, financieel gezien, aan alle eisen voldoen.
De overheid propagandeert dat het beter is om dementerende langer thuis te laten wonen (veel tv spotjes), maar een van de consequenties is dat degene die voor een dementerende gaat zorgen toch zijn/haar baan moet opzeggen om die zorg te kunnen bieden en ook een dak boven zijn hoofd moet hebben om die zorg te blijven bieden.
Ik heb bovenstaande vraag aan het ministerie van VWS voorgelegd maar werd meteen al doorverwezen naar BZK. Geruime tijd later kreeg ik een antwoord wat geen antwoord op mijn vraag was te weten: ‘Om een huis te huren van een woningcorporatie mogen zij bepaalde voorwaarden stellen waaraan toekomstige huurders moeten voldoen. Mogelijk is één van de voorwaarden dat men moet beschikken over een arbeidsovereenkomst of een andere vorm van inkomensgarantie. Het staat het woningcorporaties vrij om voorwaarden te stellen. Het ministerie van VWS heeft hierin geen bemoeienis’.
Ik begrijp dat VWS zich daar niet mee mag bemoeien maar men kan er wel voor zorgdragen dat een PGB als inkomen wordt gezien voor een mantelzorger. Het is begrijpelijk dat het voor woningbouwverenigingen als risico wordt gezien maar dat zijn veel dingen in het leven. Als de overheid propagandeert dementerende mensen langer thuis te laten wonen is mijn constatering dat dit een consequentie is van wat de overheid verkondigd. Het is niet alleen verkondigen van een mooie reclame maar ook nadenken wat voor consequenties dat eventueel met zich mee kan brengen voor mensen die daadwerkelijk voor dementerende gaan zorgen en hun baan opzeggen.
Ik kan mij haast niet voorstellen dat je gestraft wordt voor het feit dat je voor een dementerende zorgt en om die reden niet in aanmerking komt voor een huurwoning, omdat PGB niet als inkomen wordt gezien. De laatste tijd wordt gesproken over overbelasting bij mantelzorgers, het is zwaar maar het wordt zwaarder gemaakt door alles wat er bij komt kijken en je steeds moet vechten tegen onrecht. Als de woningbouwverenigingen blijven weigeren, waar moet ik dan met een dementerende partner gaan wonen, op straat in de goot? Heeft de overheid daar ook wel eens over nagedacht als het PGB niet als inkomen wordt gezien? En welke stappen kunnen wij ondernemen en wie kan ons helpen daarmee? Want streven naar dementerende die thuis wonen, is fantastisch, maar als woningcorporaties PGB niet als inkomen zien, hoe kan de dementerende dan thuis wonen?

Antwoord van de SP (14/11/16, kamerlid Leijten)
Dank voor uw mail en uw vraag. U zit in een moeilijke situatie. Het is vreemd dat uw inkomen uit het pgb niet gezien wordt als inkomen. Dat is het namelijk wel. Werkt u via een vastgestelde en goedgekeurde zorgovereenkomst voor uw echtgenoot? Dan lijkt het me het proberen waard om die zorgovereenkomst in te zetten als bewijs van werkzaamheden waar salaris tegenover staat. Mocht dat niet lukken, dan hoor ik het graag. Dit onderwerp leent zich goed voor het stellen van Kamervragen om opheldering te verkrijgen.

Antwoord van de PvdA (30/11/16, kamerlid Tanamal)
Ik kan mij goed voorstellen dat het voor u enorm frustrerend is dat uw keuze om voor uw partner te zorgen het zo lastig maakt om een passende woning voor u beiden te vinden. U heeft immers een keuze gemaakt, die door de samenleving en de regering aangemoedigd wordt en vervolgens sluiten de regels daar niet goed op aan.
Het klopt dat hypotheekverstrekkers en verhuurders in de vrije sector zekerheid zoeken over de betaalcapaciteit van mensen met wie zij zaken doen, daarvoor stellen ze inkomenseisen. Inkomen dat u uit het PGB van uw partner krijgt wordt door deze partijen als te onzeker beschouwd om voor de inkomenseisen mee te tellen. Dit probleem geldt niet alleen voor inkomen uit een PGB, maar ook voor mensen met tijdelijke contracten of mensen die als zelfstandige werken. Wij vinden dat banken en verhuurders maatwerk moeten leveren als er geen sprake is van een vast contract, er moet individueel gekeken worden welke inkomenszekerheid een hypotheeknemer of huurder heeft. Deze reële beoordeling zou ook moeten gelden voor mensen die van PGB-inkomsten leven en de samenleving met hun werkzaamheden ook een grote dienst bewijzen. We hebben de minister al vaker op de noodzaak van maatwerk aangesproken en hier komt wel langzaam beweging in, maar de financiële dienstverleners zijn huiverig. De knelpunten van mensen die hun inkomen uit een PGB verdienen hebben wij hierbij helder op het netvlies staan.
Daarnaast is er een andere optie om in uw woonbehoefte te voorzien, namelijk een sociale huurwoning. Gewoonlijk geldt er om in aanmerking te komen voor sociale huurwoningen een maximuminkomnen, maar uw partner heeft een zorgindicatie inclusief verblijf. Bij zo’n zorgindicatie heeft u ongeacht uw inkomen altijd toegang tot de sociale huur, die ook toegankelijke zorgwoningen in de woningvoorraad heeft. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen geen minimumeisen aan het inkomen stellen, daarvoor zijn andere instrumenten. Bij de toewijzing van een sociale huurwoning kunt u mogelijk op medische gronden ook nog gebruik maken van regelingen voor urgentie.
Ik hoop dat u via één van deze wegen alsnog snel een voor u passende woning zult vinden, waar u en uw partner met plezier kunnen wonen.

Antwoord van GL (21/12/16, kamerlid Voortman)
Wat vervelend om te horen dat het niet lukt om een huis in de vrije sector te huren omdat daar allerlei belemmeringen bij komen kijken. GroenLinks vindt het belangrijk dat er bij iedere situatie wordt gekeken naar persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden, zonder dat dit wordt gefrustreerd door algemene regels. Zeker wat betreft PGB’s, waarbij eigen regie van groot belang is, zou het vinden van een woning met een PGB gewoon mogelijk moeten zijn. GroenLinks benadrukt in debatten dan ook het belang van een integraal PGB waarbij zorg, en wonen goed is geregeld. Misschien loont het de moeite als een WMO-consulent hierbij kan helpen? Wij hopen van harte dat het alsnog opgelost kan worden zodat u en uw partner een geschikte woning kunnen vinden. Heel veel succes daarmee.

Geen antwoord van D66 (12/2/17, kamerlid van Weyenberg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *