Dokter Online

dokter
Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (13 november 2016, kamerlid Dijkstra, kamerlid Vermue, kamerlid Klever en kamerlid de Lange)
Hoe kan het toch dat na de uitzending van RamBam op donderdag 10 november 2016, de website van dokter online nog steeds actief is? Dit soort praktijken zijn toch levensgevaarlijk voor de samenleving? Daarbij komt ook nog eens dat Nederlanders de grootste afnemers zijn. Wat is uw mening over de werkwijze en gevaren van de website dokter online, die werkzaam is vanuit Curaçao? Hopelijk kunt u dit in de tweede kamer op de agenda zetten en deze schandalige praktijken stoppen. Ik zie dan ook erg uit naar dit debat.

Antwoord van D66 + de PvdA (24/2/17, kamerlid Dijkstra + kamerlid Vermue)
Hartelijk dank voor uw vraag. We waarderen het zeer om inhoudelijke tips en informatie te ontvangen, die ons helpen bij onze standpuntbepaling. Door omstandigheden zijn wij tot nu toe nog niet in de gelegenheid geweest uw vraag te beantwoorden. Onze excuses hiervoor.
Naar aanleiding van de uitzending van RamBam op donderdag 10 november 2016 zijn er kamervragen gesteld door het kamerlid Vermue (PvdA).
Antwoord 2+3 van Minister Schipper (VWS):
‘In Nederland gelden vanuit de Geneesmiddelenwet strenge eisen aan de terhandstelling van geneesmiddelen en het voorschrijven daarvan. Het is in Nederland verboden via internet geneesmiddelen voor te schrijven aan personen die de voorschrijver nog nooit persoonlijk heeft ontmoet, of die de voorschrijver niet kent of van wie de voorschrijver de medicatiehistorie niet beschikbaar heeft. Het is niet mogelijk de werking daarvan uit te breiden tot andere landen. De IGZ zal de autoriteiten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk actief informeren over de uitzending vanwege de betrokkenheid van apotheken en artsen die onder hun toezicht staan. De IGZ zal ook contact opnemen met de inspectie op Curaçao om deze casus aan de orde te stellen.’

Zie alle vragen van kamerlid Vermue (PvdA) op 10 november 2016:
Vragen van het lid Vermue (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de website Dokteronline waar mensen zonder doktersbezoek geneesmiddelen kunnen bestellen (ingezonden 10 november 2016) en Antwoord van Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 15 december 2016).

Geen antwoord van de PVV (13/2/17, kamerlid Klever)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (13/2/17, kamerlid de Lange)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Ter info zie ook de vragen van kamerlid van Gerven en kamerlid Leijten (beiden SP) op 15 november 2016:
Vragen van de leden Van Gerven en Leijten (beiden SP) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over de uitzending van Rambam met als onderwerp dokteronline (ingezonden 15 november 2016) en Antwoord van Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 15 december 2016.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *