Straling en Kanker

straling
Vraag aan D66, GL, de PvdA en de VVD (14 november 2016, kamerlid Verhoeven, kamerlid van Tongeren, kamerlid Oosenbrug en kamerlid Bosma)
In mei 2016 zijn de resultaten van een grootschalig onderzoek gepubliceerd over de blootstelling van ratten aan GSM straling. De ratten blootgesteld aan straling, bleken hogere ratio’s te hebben van twee specifieke types zeldzame kankers. Bij de niet-blootgestelde ratten kwamen deze tumoren geheel niet voor. Ik vind dat iedereen dit moet weten en dat de scholen stralingsvrij (zover dit kan) moeten worden gemaakt. Frankrijk verbiedt al mobiele telefoons en wifi op school. De telefoonmaatschappijen proberen berichtgeving te smoren. Het lijkt of de overheid ook aan hun kant staat en dat vind ik echt niet kunnen. Wat is uw mening over het onderzoek en de mogelijke gevolgen voor leerlingen in Nederland?

Antwoord van D66 (24/1/17, kamerlid Verhoeven)
D66 volgt in dit dossier de adviezen van de Gezondheidsraad, die in dit geval aangeeft dat er geen bewijs is voor gezondheidsrisico’s. Het is wel belangrijk om nieuwe vormen van staling te onderzoeken en te monitoren. Daarom pleit D66 ook voor investeringen in onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Geen antwoord van GL (14/2/17, kamerlid van Tongeren)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (14/2/17, kamerlid Oosenbrug)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (14/2/17, kamerlid Bosma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


  1. ·

    Dat veroorzaakt voor velen ziek zijn en niet meer mee kunnen doen aan het dagelijks leven waar een mens recht op heeft. Er zijn al zoveel mensen die geen leven meer hebben door straling die hun lichaam afbreekt. En zoveel mensen die niet begrijpen waar hun hoofdpijn en allergiën vandaan komen. Niet begrijpen waarom hun kinderen zo druk zijn en slecht slapen. En toch wordt er nog steeds niets aan gedaan. Straling is uiteindelijk dodelijk omdat je niet de lengte van leven hebt die je zonder de celafbrekende straling zou hebben. Mijn vraag: wanneer wordt U nu eens wakker? Als het te laat is misschien? En de jongeren van nu straks geen gezonde kinderen meer op de wereld kunnen zetten?

    Beantwoorden

  2. ·

    Niet overal wifi, stop ermee voordat het te laat is. Veel mensen worden hier ziek van. Bekijk eerst eens de vele rapporten waaruit blijkt dat er gezondheidsschade kan zijn. Maak wifi-vrije zones, vooral in ziekenhuizen, voor mensen die stralingsgevoelig zijn. En zeker op scholen, kinderdagverblijven en creches, zoals al in veel landen is verboden.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *