Ouderlijk Toezicht Kind met Beperking

ouderlijk

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PvdD en de SP (24 april 2014, kamerlid Keijzer, kamerlid van Dijk, kamerlid Thieme en kamerlid Kooiman)
Veel kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking zijn niet rijp voor de verantwoordelijkheden, die met de leeftijd van 18 jaar voor hun bereikbaar zijn. Ze zijn dan wel voor de kalender 18 jaar, maar in hun ontwikkeling niet. Mijn wens zou zijn dat men zulke kinderen voor hun eigen veiligheid tot 21 jaar onder ouderlijk toezicht kan houden. Dit uiteraard in overleg met school en eventuele behandelaars en rechterlijke uitspraak. Zulke jeugdigen zijn ook personen die zichzelf overschatten en simpelweg beschermd moeten worden totdat ze geestelijk ook op een volwassen leeftijd zijn. Het zou dus fijn zijn als er een wet kan komen die zulke jeugd beschermd en langer onder toezicht van de ouders laat of er een voogd voor aansteld. U kunt zich echt wel een beeld maken waarvoor zulke kinderen kwetsbaar zijn.

Antwoord van het CDA (24/5/14, kamerlid Keijzer)
Dank voor uw vraag. Ik lees daar in ieder geval zorg in om jong-volwassenen die in de problemen kunnen komen door hun verstandelijke beperking. Momenteel kent de wet al verschillende beschermingsmaatregelen, namelijk bewindvoering, mentorschap (vaak in combi met bewindvoering) en onder curatele stelling (wilsonbekwaamheidverklaring). De CDA-fractie heeft hierover vragen gesteld bij het wetsvoorstel verplichte GGZ:
“Tijdens de hoorzitting ‘Continueren (jeugd)zorg bij bereiken van de leeftijd van 18 jaar’ op 21 maart 2014 bleek dat het wettelijk instrumentarium vaak niet voldoende is om kinderen die tot hun 18e (gedwongen) in een zorginstelling verblijven na hun 18e ook de benodigde bescherming te kunnen geven. Deze hoorzitting is georganiseerd naar aanleiding van de Brandpunt-uitzending over de dood van Daniella en de NCRV-documentaire ‘Het leven begint bij 18’ over de jonge vrouw Hiba. Tijdens de hoorzitting bleek dat benodigde bescherming na het 18e levensjaar kan als er sprake is van bewindvoering, mentorschap en/of onder curatele stelling is. Ook wordt de wet BOPZ in enkele gevallen gebruikt. De CDA-fractie krijgt graag een nadere toelichting van de minister of het wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg het mogelijk maakt om aan jongeren die tot hun achttiende levensjaar in een verplichtend kader zitten ook na de achttiende verjaardag voor de veiligheid van de persoon in kwestie een verplichtend kader op te leggen. Aan welke voorwaarden moet dan voldaan zijn zo vragen de leden van de CDA-fractie zich ook af. En in welke gevallen is wel een verplichtend kader tot het achttiende levensjaar mogelijk en na de achttiende verjaardag niet meer, willen de leden van de CDA-fractie weten. Overigens krijgt de CDA-fractie ook graag een analyse of de drie mogelijkheden bewindvoering, mentorschap of onder curatelestelling volstaan en zo nee, of de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg dan voldoende mogelijkheden naar de mening van de minister biedt.”
Op de website van de Tweede Kamer kunt u de verdere behandeling van deze wet en dus ook de antwoorden op de gestelde vragen volgen.

Geen antwoord van de PvdA (24/7/14, kamerlid van Dijk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdD (24/7/14, kamerlid Thieme)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (24/7/14, kamerlid Kooiman)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *