Drugs Gebruik bij Jongeren

drugs

drugs
foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (22 april 2014, kamerlid Bruins Slot, kamerlid Rebel, kamerlid Agema en kamerlid van der Steur)
De laatste tijd raken steeds meer mensen in mijn omgeving (jongeren onder de 18 jaar) aan de drugs. Ook mijn vrienden. Ik ga hier helemaal aan kapot. Ik raak alles om me heen kwijt. Vroeger ben ik verwaarloosd door mijn moeder, omdat zij drugs gebruikte onder dwang. Ik hoopte dat ik van die troep af zou zijn. Maar niets is minder waar. Vandaag, stond ik bij de C1000, komen er jongeren aan van 16 jaar en steken een joint op. Ik vraag of ze ergens anders willen blowen, maar ze luisteren niet. Dit gebeurt in Harderwijk steeds meer. Nu op dit moment ben ik in gesprek met een vriendin die nu inmiddels ook gebruikt. Dit gaat niet zonder schelden. Ik ben er klaar mee. Die troep moet worden afgeschaft! Ik zou heel graag eens langs willen komen om mijn woord heel uitgebreid te kunnen vertellen.

Antwoord van de PvdA (1/5/14, kamerlid Rebel)
Het lijkt me erg naar om op deze manier geconfronteerd te worden met je verleden. Het moet erg moeilijk en verdrietig zijn geweest om als kind te zien hoe je moeder onder dwang drugs gebruikt. Als je wilt stoppen, moet je omgeving meewerken. Helaas gebeurt dat nu niet. De overheid moet jongeren die willen stoppen de helpende hand bieden en steunen. Door het verbieden van drugs voorkom je niet dat mensen gaan blowen. Ze halen de drugs dan niet meer in een coffeeshop, maar op straat. Dat willen wij in ieder geval voorkomen omdat je dan niet weet wat je krijgt. Daarbij kom je op straat al heel gauw in aanraking met harddrugs, omdat de straatverkopers van wiet vaak ook andere drugssoorten bij zich hebben. Jongeren moeten weerbaarder gemaakt worden en nee leren zeggen als ze worden uitgedaagd om drugs te gaan gebruiken. Dat is niet eenvoudig, daarom moet de overheid de jongere daarin steunen, door voorlichting op scholen, goede afkickprogramma’s etc. Je bent van harte welkom in Den Haag. Ik praat graag verder met je. Mail in dat geval naar m.rebel@tweedekamer.nl. Vriendelijke groet, Marith Rebel

Antwoord van het CDA (1/7/14, kamerlid Bruins Slot)
Dit soort verhalen bevestigen nogmaals hoe schadelijk het gebruik van zogenaamde ‘softdrugs’ is. Het CDA heeft al langer als standpunt dat het gedoogbeleid gefaald heeft. Wat ons betreft zouden op termijn daarom alle coffeeshops gesloten moeten worden en het wettelijke verbod op gebruik en verkoop van softdrugs zou gewoon gehandhaafd moeten worden. Ik ben het ook eens met de vragensteller dat vooral jongeren onze bescherming verdienen. Om die reden willen wij als CDA in ieder geval dat coffeeshops in de omgeving van scholen zo spoedig mogelijk gesloten worden. Tijdens het vorige kabinet waren daarom afspraken gemaakt om coffeeshops binnen een straal van 350 meter rond een school te sluiten. Helaas heeft de huidige coalitie die afspraak weer bij het oud vuil gezet. Blijkbaar vinden PvdA en VVD het geen probleem als kinderen met zogenaamde ‘softdrugs’ geconfronteerd worden. Ook zien we in steeds meer steden initiatieven om op bepaalde plaatsen waar jongeren vaak komen, zoals speeltuinen, het gebruik van softdrugs te verbieden. Amsterdam is hier vorig jaar mee begonnen en het lijkt mij een goed idee als meer gemeenten hierin volgen.

Geen antwoord van de PVV (22/7/14, kamerlid Agema)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (22/7/14, kamerlid van der Steur)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

drugs
foto: Simon Howden

Vraag aan het CDA, GL, de PvdA en de VVD (30 januari 2011, kamerlid Uitslag, kamerlid Voortman, kamerlid Bouwmeester en kamerlid van der Steur)
Erpse jongeren massaal aan de drugs stond 19 november 2010 in het Brabants Dagblad. Is een zeer groot probleem, dat al heel wat langer speelt. Heb het bij het Brabants Dagblad in mei 2010 aanhangig gemaakt en die zijn op onderzoek uit gegaan. Tussentijds is er van alles gebeurd en zijn er zichtbare resultaten aan het licht gekomen. Erp is een plaatsje zoals Volendam, alles wordt naar binnen gekeerd. Zulke zaken mogen eigenlijk niet naar buiten komen.
Eindelijk is de dorpsraad Erp zover dat er een openbaar gesprek gaat plaatsvinden. Ik ben bang dat er niet zoveel mensen op afkomen, omdat het naar binnengekeerde nog immer iets is dat niet zomaar kan veranderen. Wanneer er nu kamerleden aanwezig zouden zijn, dan doorbreekt het wellicht een taboe en zullen ook andere (politieke) groeperingen de ernst gaan inzien. De bijeenkomst vindt plaats op 8 februari 2011 in Erp(‘s-avonds).

Antwoord van de PvdA (8/2, kamerlid Bouwmeester)
Wat goed dat er in Erp over dit onderwerp wordt gesproken. Lijkt mij een hele overwinning als ik dit lees. Er zijn meerdere gemeenten waar een taboe rust op dit onderwerp, zoals u terecht omschrijft. Is het een idee dat u informeert hoe ze daar het taboe hebben doorbroken? Ik ben altijd bereid langs te komen. En in ieder geval blijf ik graag op de hoogte.

Antwoord van GL (21/2, kamerlid Voortman)
Linda heeft uw vraag gelezen en mij gevraagd u te laten weten dat zij het zeer waardeert dat u de tijd en moeite heeft genomen om haar te schrijven. Omdat zij dagelijks meer dan honderd mails en brieven ontvangt, is het voor haar helaas niet mogelijk om iedereen een persoonlijke en inhoudelijke reactie te sturen. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft. U uit uw zorgen over het gebruik van drugs onder jongeren. GroenLinks begrijpt deze zorgen. Wij willen het gebruik van alcohol, tabak, soft- en harddrugs dan ook ontmoedigen door meer en betere voorlichting te geven aan jongeren en ouders. Ook wil GroenLinks reclame voor alcohol, tabak en drugs tegengaan.

Antwoord van het CDA (4/4, kamerlid Uitslag)
Wat goed om te horen dat het taboe nu eindelijk doorbroken lijkt te worden. Voor het CDA is al langer duidelijk dat het gedoogbeleid niet werkt. De grenzen tussen softdrugs en harddrugs vervagen steeds meer, dat blijkt ook wel uit het artikel. In het regeerakkoord is afgesproken dat er een pasjessysteem komt voor coffeeshops en dat coffeeshops in een straal van 350 meter rond scholen worden gesloten. Wat het CDA betreft een goed begin, maar het einddoel blijft voor ons: alle coffeeshops gesloten. De ervaringen in Bergen op Zoom en Roosendaal leren ons dat de overlast hiermee sterk wordt teruggedrongen. Ik blijf graag op de hoogte van de ontwikkelingen in Erp!

Geen antwoord van de VVD (2/5, kamerlid van der Steur)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Ik vind dat u zichzelf nu heel erg maar dan ook heel erg aanstelt. Het is allemaal heel verdrietig wat u vroeger heeft meegemaakt, maar dat anti gedoe is zeer overdreven. Wees nou eerlijk wat hoor je meer: Een slechte opvoeding door ouders die drinken (alcohol natuurlijk) of een slechte opvoeding door ouders die blowen? Lijkt me totaal geen moeilijke vraag. Dus waarom zou alcohol dan niet gelijk verboden moeten worden. Gebruikte je moeder trouwens softdrugs of harddrugs dat werd niet helemaal duidelijk gemaakt. Lijkt me namelijk sterk dat je moeder je verwaarloosde omdat ze blowde. Dat ze word ‘gedwongen’ om te blowen lijkt me eerlijk gezegd ook heel sterk, omdat het namelijk vrij weinig kost en als ze echt werd gedwongen zou dat hoogst waarschijnlijk gebeurt zijn door een straat dealer en als soft drugs verboden zou worden zie je die alleen maar en ik weet niet of u dat wel wilt. Ik snap dat u boos bent, maar het is niet reeël om soft drugs te willen verbieden, omdat u er niet van houd.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *