Wietpas

wietpas
foto: van_mij

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (kamerlid Çörüz, kamerlid Bouwmeester, kamerlid Kooiman en kamerlid van der Steur)
Beste Volksvertegenwoordigers, ik rook ruim 20 jaar wiet. Dat koop ik, zoals jullie het in Nederland geregeld hebben, in de coffeeshop. Het liefst zou ik zelf kweken, voor eigen gebruik. Als er een wietpas komt, waar kunnen mensen die uit een dorp komen, legaal wiet kopen? En hoe wordt het geregeld als er meer mensen een pas willen, als dat jullie per shop toestaan? Ik hoop dat hier snel duidelijkheid over komt.

Antwoord van de SP (31/1, kamerlid Kooiman)
De SP is van mening dat het verstandiger zou zijn om teelt en bevoorrading van cannabis aan coffeeshops te reguleren. Wij zijn dus geen voorstander van het invoeren van een wietpas. Ik denk dat de wietpas geen problemen oplost, en wel problemen (zoals toename van de straatoverlast) zal veroorzaken. Als we over zouden gaan tot reguleren, dan hebben we meer mogelijkheden te controleren op kwaliteit, voorlichting te geven en te waarschuwen voor risico’s aan het gebruik.

Antwoord van het CDA (3/2, kamerlid Çörüz)
De coffeeshop was ooit bedoeld om de markten voor softdrugs en harddrugs gescheiden te houden. Jongeren zouden daardoor minder gemakkelijk overstappen op harddrugs. Mensen die veel blowen blijken toch vaak meerdere soorten drugs te gebruiken. Het is dan ook zeer de vraag of er van zo’n scheiding van markten sprake is. Bij de criminele handel rondom harddrugs en softdrugs is er van zo’n scheiding in elk geval geen sprake. Een derde van de Nederlandse gebruikers koopt zijn cannabis via dit circuit. De schadelijke effecten van cannabisgebruik worden ook steeds duidelijker, vooral bij jongeren. Dat komt mede doordat de werkzame stof in de cannabis veel sterker is dan twintig jaar geleden. Veel van de illegaal geteelde cannabis in Nederland wordt ook naar het buitenland geëxporteerd. Er is een uitgebreide illegaal netwerk ontstaan dat in de greep is van de georganiseerde criminaliteit. Het CDA vindt dat een ongewenste situatie. Een screening van de plant zoals u voorstelt zou kunnen helpen. Maar dit gaat het CDA niet ver genoeg. Het CDA wil een streng drugsbeleid dat aansluit bij het beleid van andere landen. In ons verkiezingsprogramma staat dan ook dat wij uiteindelijk alle coffeeshops willen sluiten. Het verminderen van het aantal coffeeshops is al een eerste goede stap in die richting. Daar is de regering op dit moment druk mee bezig. Gemeenten moeten er voortaan voor zorgen dat er geen coffeeshops te dicht in de buurt van scholen zitten. Daarnaast wil de regering coffeeshops bij de grens tegengaan. Het CDA vindt dat er geen coffeeshops naar woonwijken mogen worden verplaatst. Het CDA is ervoor om van elke coffeeshop een besloten club te maken voor plaatselijke gebruikers. Wij willen geen experimenten, om de cannabismarkt te reguleren, via controle aan de achterdeur. Ook is het CDA geen voorstander van een grotere handelsvoorraad voor de coffeeshop. Bij een kleinschalige, besloten coffeeshop past een kleine handelsvoorraad. Er moet meer gerichte aandacht komen voor kwetsbare jongeren, om te voorkomen dat ze deze middelen gaan gebruiken. De georganiseerde criminaliteit moet veel harder worden aangepakt. Er moet een grote schoonmaak worden gehouden in de cannabisbranche. Henneptelers moeten harder worden gestraft; zij mogen er niet meer van afkomen met alleen een taakstraf. Het kabinet komt met voorstellen zwaardere straffen te stellen op de (voorbereiding van) in- en uitvoer, teelt en (georganiseerde) handel van drugs en tot aanpassing van het onderscheid tussen harddrugs en softdrugs. Het CDA heeft de regering ook gevraagd de growshops te sluiten. In deze winkels kun je alle spullen kopen om wiet te telen, terwijl het wiet telen zelf verboden is. Deze growshops hebben sterke banden met de georganiseerde criminaliteit rond cannabisteelt. De regering heeft aangekondigd met een wetsvoorstel te komen waarin ook de voorbereidende handelingen rond wietteelt zullen worden verboden. Als het nodig is zal de Tweede Kamerfractie zelf met een initiatiefwet komen. Het CDA vindt het goed dat nu eindelijk wordt erkend dat we zo niet verder kunnen met het gedoogbeleid. Dit niet betekent dat iedereen er zo over denkt en dat alle coffeeshops gesloten zouden moeten worden. Er zijn juist partijen die de markt voor softdrugs willen liberaliseren. Het CDA wil dit dus niet en we zullen ons blijven inzetten voor een situatie waarin alle coffeeshops worden gesloten.

Antwoord van de PvdA (3/4, kamerlid Bouwmeester)
De PvdA is tegen de wietpas! Zie Wietpas is schijnoplossing voor uitleg van ons standpunt.

Geen antwoord van de VVD (28/4, kamerlid van der Steur)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

8 reacties


 1. ·

  Hoe kan het zijn dat ik mij met al mijn privegegevens straks moet registreren bij een cannabis club die door de regering als criminele organisatie wordt betiteld? Hoe kan het dat de wietpas gegevens wel centraal mogen worden opgeslagen terwijl dit met het EPD en de vingerafdrukken van paspoorten niet mag? Voor meer informatie zie: http://mrlunk.net/

  Beantwoorden

 2. ·

  Ik ben sinds 21 jaar coffeeshop exploitant te Haarlem en kijk met grote belangstelling en vrees naar de ontwikkelingen rond minister Opstelten’s plan om een z.g. Wietpas in te voeren voor coffeeshops. Is het de kamerleden bekend dat dit plan van minister Opstelten wettelijk en praktisch niet uitvoerbaar is, want een coffeeshop zou moeten veranderen in een ledenclub en dat is mijns inziens onmogelijk door bepalingen in het plaatselijke gedoogbeleid van veel steden. Een coffeeshop mag namelijk niet van bedrijfsvorm veranderen, tenzij de eigenaar de wens heeft zijn/haar gedoogvergunning te laten intrekken. Om U beter te informeren voeg ik enkele links toe naar artikelen waarin dit wordt uitgelegd, zoals een gerechtelijke uitspraak rond dit onderwerp en de gedoogbepalingen van de gemeente Groningen.
  1) http://www.hetccv.nl/dossiers/Drugs+-+Jurisprudentie/cannabis/Gedoogbeschikking+weigeren+of+intrekken/20041012_rbmiddelburg.html

  2) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Groningen%20(Gr)/105144.html

  Beantwoorden

 3. ·

  Wat met de economische voordelen van coffeeshops en dan met name de toeristische sector in Amsterdam. Veel toeristen komen naar Amsterdam voor de coffeeshops. Voor Amsterdam is dit een drama. Weet het kabinet niet hoeveel toeristen er naar Amsterdam komen voor de coffeeshops? Naast de bezuinigingen en lasten verzwaringen die er aankomen geeft het kabinet de Amsterdamse toeristische sector nog verder een duw naar beneden in deze crisis tijden. En bedankt!

  Beantwoorden

 4. ·

  Het is onzinnig om cannabis te criminaliseren. Dat is te vergelijken met het criminaliseren van homo’s. Dat homo’s in andere landen gecriminaliseerd worden, betekent nog niet dat wij dat in Nederland ook moeten doen. De overheid is hoofdsponsor van de georganiseerde criminaliteit omdat het repressieve cannabis beleid juist criminaliteit stimuleert. Hoe repressiever het beleid, hoe lucratiever de handel en hoe sterker het verband tussen cannabis en criminaliteit. Het probleem is niet de cannabis plant, maar het verbod op de cannabis plant. Dit is precies hetzelfde als het criminaliseren van alcohol. In het verleden is dat geprobeerd (bv in Amerika) en toen ontstond er ook een sterke relatie tussen de georganiseerde criminaliteit en de handel, productie en distributie van alcohol, met allerlei ongewenste schadelijke gevolgen voor de samenleving. Waarom zijn politici zo kortzichtig en stompzinnig bezig door te volharden in deze onzinnige benadering? Dat cannabis misbruikt kan worden is evident, maar alcohol kan evengoed misbruikt worden en dat is juist een reden om de handel erin te reguleren om te voorkomen dat kwetsbare groepen zoals jongeren blootgesteld worden aan risico’s. Door cannabis meer te criminaliseren, worden jongeren en cannabis consumenten in het algemeen blootgesteld aan extra risico’s en bovendien ondermijnt het de effectiviteit en geloofwaardigheid van voorlichting. Stop met het criminaliseren en marginaliseren van cannabis gebruikers en gun mensen de vrijheid en verantwoordelijkheid om over hun eigen lichaam en geest te beslissen. Ik walg van het CDA en pseudoliberale partijen zoals de VVD die mensenrechten schenden in plaats van beschermen. Het is mijn recht als een individu om zelf te beslissen of ik cannabis wil gebruiken en als burger heb ik in dat opzicht net zo goed recht op consumenten bescherming in de zin dat ik van de overheid mag verwachten dat ze de teelt van cannabis op een fatsoenlijke manier reguleert in plaats van het over te laten aan criminelen die voornamelijk in geld geïnteresseerd zijn. Als een jongere sterke drank in een slijterij koopt, dan raakt zo’n slijterij z’n vergunning kwijt, maar als een jongere wiet koopt via een dealer, dan kan ‘ie er ook nog wat heroïne of cocaïne bij krijgen om uit te proberen. Dat soort praktijken worden in de hand gewerkt door de legale kanalen zoals coffeeshops geforceerd in te perken (in de zin dat er geen vrije markt is van vraag en aanbod, zoals daar wel sprake van is bij tabak en alcohol).

  Beantwoorden

 5. ·

  Meneer Çörüz, uw reactie maakt duidelijk dat het CDA weigert de feiten onder ogen te zien. Uit meerdere onderzoeken blijk dat de scheiding tussen hard en softdrugs juist zeer succesvol is door het gevoerde coffeshopbeleid. NL heeft minder problemen met harddrugs, en minder softdrugsgebruikers dan omringende landen. Drugsgerelateerde problemen komen met overweldigende hoeveelheid door dronken mensen, alcoholgebruik vormt het ware drugsprobleem in Nederland. U kunt dit eenvoudig aan elke agent of ambulancemedewerker navragen, vooral als die net weekenddienst heeft gehad. De groep mensen die in NL wel eens softdrugs gebruikt is net zo groot als het aantal probleemgebruikers van alcohol. Ondanks deze bekende feiten pleit het CDA niet voor sluiten van bars e.d. vlakbij scholen, of voor bijvoorbeeld een alcoholpas en lidmaatschap van alcoholclubs. De voorgestelde wietpas en wietclubs zijn slechts vormen van symboolpolitiek die absoluut niet zullen werken. Ongetwijfeld ook bij u bekend. Maar dan kunt u vervolgens weer roepen dat softdrugs nog harder aangepakt moeten gaan worden niet waar? Het gaat erom dat u niet probeert de werkelijke (drugs)problemen in onze maatschappij aan te pakken. Integendeel, u blijft uw pijlen richten op softdrugs en leugentjes om bestwel worden daarbij niet geschuwd, terwijl de werkelijke problemen niet eens benoemd worden, laat staan aangepakt. Het CDA wil steeds strengere straffen invoeren, maar de laatste jaren heeft dit juist geleid tot een toename van de criminaliteit, en tot geen enkele afname van het gebruik of de kweek van softdrugs. Deze feiten moeten ook bij het CDA bekend zijn, aangezien de oudvoorzitter van de politiebond dhr. H. van Duijn een fervent pleitbezorger van deze zaak is. Desondanks pleit u voor een nog hardere aanpak. Waar dit uiteindelijk toe leidt werd geillustreerd door de voormalige drooglegging in Amerika, en op dit moment door de situatie aan de Mexicaans/Amerikaanse grens. Is dat de kant die het CDA op wil?

  Beantwoorden

 6. ·

  Het CDA vind een screening op de plant een goed idee, laat de CDA dan daar eerst maar eens mee beginnen en ligt ook nog eens in lijn met een christelijk beginsel van het rentmeesterschap bij deze zeer ecologie vriendelijke medicinale ontspanningsplant. Daarna pas eens verder borduren op ongewenste neveneffecten van andere plannen, die nu juist het rentmeesterschap in het geding brengen. De kern is voorlichting en betekenisgeving. Dat cannabis sterker zou zijn dan voorheen is niet de kern van de zaak gezien het gebrek aan gedegen voorlichting omtrent de THC:CBD ratio, terpenen en de pesticiden als neveneffect van het gedoogbeleid en de gedachtegang van het CDA zou betekenen dat het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) van het Ministerie van VWS door het CDA een probleem wat er niet is krijgt opgezadeld, omdat er dus ook sterke medicinale cannabis legaal wordt geteeld en het gaat om de dosering en afstemming per individu. De verworvenheid van het Nederlandse gedoogbeleid ondanks de neveneffecten en het BMC kunnen nu juist met een screening op de plant in plaats van op de gebruiker veel belastingvriendelijker en tevens wetenschappelijk verantwoord worden aangewend. In Nederland ligt er een wetenschappelijke en historische tolerante voorsprong en humusvoedingsgrond t.a.v van deze ecologische medicinale ontspanningsplant, ik zou zeggen tegen het CDA: ’tel eens uit onze zegeningen…’ – Aldus drs. H.Kooistra – humanistiek onderzoekster te Amsterdam.

  Beantwoorden

 7. ·

  Toch hebben jullie wietpas.eu opgezet, vreemd allemaal…..

  Beantwoorden

 8. ·

  Geacht CDA, wat denken jullie nu werkelijk te bereiken met het invoeren van deze pas? Overlast tegengaan? Welke overlast, de enige overlast die wietgebruikers vaak produceren is geur of vervuiling, waar iedere andere Nederlander zich minimaal 1x per week ook schuldig aan maakt. De scheiding tussen soft en hard drugs is in Nederland vele malen beter dan in andere landen, dus de coffeeshops hebben hun gewenste effect. Ook zal er door deze wietpas veel minder vraag komen naar ‘legale’ wiet waardoor er coffeeshops verdwijnen, en dus ook banen. Verder zal niet alleen de straathandel vergroten maar ook de scheiding tussen hard en softdrugs verdwijnen. Ook zullen deze dealers niet om een legitimatie vragen om te kijken hoe oud zijn klanten zijn: gevolg, jonge kinderen die op vroege leeftijd aan de harddrugs zitten, een Amerika tafereel dus. Ik vind het schandalig dat de krant, in dit geval de pzc rustig wordt gebruikt als indoctrinatie materiaal: wietpas geeft tot nu toe geen problemen. Dat komt omdat jullie oogkleppen op hebben. Zo zag ik op het bevrijdingsfestival meerdere drugsdeals plaatsvinden waar ik dit anders nooit eerder heb gezien. Denk even na Den Haag waar staat Nederland om bekend denken jullie niet dat we door deze pas veel toerisme zullen verliezen? Kortom die wietpas, het domste wat je kan doen.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *