Verkeerd Vliegtuig

Verkeerd

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (21 juli 2014, kamerlid Buma, kamerlid Pechtold, kamerlid Samsom en kamerlid Zijlstra)
Waarom zijn zoveel onschuldige mensen, waaronder 193 Nederlanders, vermoord? De inlichtingendiensten van de VS en Rusland weten allang wat er is gebeurd. De vele zaken die we te zien krijgen in de media zijn vooral tegenstrijdige berichten, allerlei scenario’s hoe het gebeurd kan zijn en foto’s en video’s van het rampgebied. Dank zij het internet beginnen wij gewone mensen ook steeds vaker te zien hoe wij in de maling worden genomen. Heeft wijlen Cor Pan een verkeerd vliegtuig met het kenteken ‘RC’ gefotografeerd en op Facebook gezet (zie klep voorwiel)? Op de foto van het rampgebied staat recht in de grond een stuk van de romp met het kenteken ‘RD’. Kunt u dit verklaren?

Antwoord van D66 (22/9/14, kamerlid Pechtold)
Hartelijk dank voor uw vraag aan D66. Voor D66 staan op dit moment drie zaken centraal. Allereerst de repatriëring van de lichamen en alle persoonlijke bezittingen. Ten tweede een grootschalig en onafhankelijk onderzoek naar de toedracht van de ramp. Ten derde willen wij strafrechtelijke vervolging van de daders. De situatie op de grond zorgt ervoor dat onderzoek ter plaatste helaas niet mogelijk is. D66 wil dat het kabinet alles op alles zet om ervoor te zorgen dat onderzoek ter plaatse wél mogelijk wordt. Veilige toegang tot het gebied is cruciaal. Daarnaast moet Nederland alles doen wat op dit moment gedaan kan worden aan het onderzoek naar de toedracht en het strafrechtelijk onderzoek. Een belangrijke diplomatieke stap die D66 steunt is een stevig sanctiepakket tegen Rusland. Wij zijn ten aanzien van Rusland al langere tijd voorstander van vergaande sancties. De opeenstapeling van botsingen en conflicten met het land zorgen ervoor dat de Europese Unie niet langer op oude voet kan doorgaan met het land. Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Geen antwoord van het CDA (21/10/14, kamerlid Buma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (21/10/14, kamerlid Samsom)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (21/10/14, kamerlid Zijlstra)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *