Gevaarlijk Griepvirus Gemaakt

Griepvirus

Vraag aan het CDA, de PVV, de SP en de VVD (27 november 2011, kamerlid Smilde, kamerlid Gerbrands, kamerlid van Gerven en kamerlid Mulder)
Ik verbaas me vandaag over een artikel in het Algemeen Dagblad, waarin vermeld staat dat er door Nederlandse wetenschappers een zeer gevaarlijk griepvirus is ontwikkeld. In dat zelfde artikel staat dat er angst bestaat voor te veel aandacht, waardoor dit foute mensen een idee zou kunnen geven (een beetje dubbel). Mijn angst is natuurlijk dat dit misbruikt zou kunnen worden. Mijn vraag met name of dit soort publicaties niet aan banden gelegd kan worden? Ik kan hier diverse gevoelige voorbeelden voor verzinnen. Heeft de publicist zelf kinderen die hij of zij groot wil zien worden? Zie ook het artikel: Een van de gevaarlijkste virussen ooit.

Antwoord van de SP (27/1/12, kamerlid van Gerven)
De kans dat er gevaarlijke dingen mee gebeuren acht ik niet zo groot. Het is zeer ingewikkeld om dit te maken. Voor wetenschappelijke doeleinden moet dit kunnen.

Antwoord van de PVV (27/1/12, kamerlid Gerbrands)
De PVV deelt uw zorgen en wij zijn blij dat in de uiteindelijke publicatie niet alle details vermeld zijn. Het gevaar blijft echter dat de data in verkeerde handen valt omdat de ontbrekende gegevens opgevraagd kunnen worden. De discussie is niet eenvoudig want aan de ene kant hebben wij het over het belang van de volksgezondheid en aan de andere kant over de beveiliging van de bevolking tegen terroristen. Het instellen van een internationale adviescommissie die deze belangen afweegt voordat er tot publicatie wordt overgegaan zou ons inziens een goede zaak zijn.

Antwoord van de VVD (21/2/12, kamerlid Mulder)
Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor vooruitgang binnen de gezondheidszorg. Aan onderzoek van een gevaarlijk griepvirus zijn wel risico’s verbonden. De heer Ormel (CDA) heeft hierover mondelinge vragen gesteld. Minister Schippers heeft aangegeven dat er verschillende ministeries betrokken waren bij het verlenen van de vergunning voor het onderzoek. Dat is zorgvuldig afgewogen. Zij maakt zich wel zorgen over de publicatie van het onderzoek en de eisen die daaraan gesteld worden. De VVD deelt de mening van de minister dat er strenger gekeken moet worden naar de eisen voor publicatie op mondiaal niveau. Als we alleen de regels in Nederland aanpassen dan bestaat de kans dat het onderzoek naar het buitenland verplaatst of elders over de resultaten wordt gepubliceerd.

Antwoord van het CDA (21/2/12, kamerlid Smilde)
De heer Ormel heeft hierover mondelinge vragen gesteld aan Minister Schippers.

The Sequel to the fall of the Cabal – deel 14 door Janet Ossebaard en Cyntha Koete


FallCabal: The official Bitchute channel of Janet Ossebaard and Cyntha Koeter

Heksenjacht om mazelen vaccinatie

Al een hele tijd worden regelmatig statistieken gepubliceerd over het aantal kinderen dat de mazelen heeft gekregen in Nederland en hoeveel kinderen in het ziekenhuis zijn opgenomen met complicaties. Zeker nu de scholen weer begonnen zijn verwacht het RIVM een grote toename van besmette kinderen. Daarbij wordt vooral aangegeven dat het gaat over kinderen van (streng)gelovigen in de zogenaamde ‘bible belt’. Er wordt niet aangegeven hoeveel tegen mazelen gevaccineerde kinderen besmet raken met de mazelen. In de elsevier van 12 augustus 2013 (wetenschap blog van Simon Rozendaal) wordt een nieuwe groep van ouders toegevoegd, die niet gebruik wil maken van vaccinaties, de antroposofen. Een ware heksenjacht is zich aan het ontwikkelen in Nederland tegen mensen die hun kinderen willen beschermen tegen de negatieve effecten van vaccinatie. Ze worden zeer wetenschappelijk zelfs ietwat achterlijk genoemd. Het lijkt of de heer Rozendaal een nieuwe religie wil stichten in de ‘bible belt’, gezien zijn statement: ‘Het vaccin vormt een toppunt van verlichting en beschaving.’

HPV vaccins voor baby’s

Ze zijn van plan om HPV (Human Papilloma Virus) vaccins (Gardasil and Cervarix) toe te dienen aan baby’s. Het argument is: ‘On a global scale, vaccination of newborns and infants is well established and has developed a successful working infrastructure. The hepatitis B virus (HBV) vaccination programs offer a model for HPV introduction in which newborn and infant immunization achieves a rapid reduction in the prevalence of the HBV carrier rates in immunized cohorts of children, and of liver cirrhosis and liver cancer decades later.’ Ook jongens willen ze HPV vaccins gaan toedienen om zo HPV-gerelateerde ziektes te voorkomen.

Klinisch wetenschappelijk onderzoek

Waarom dien je vaccins toe aan een baby van twee maanden, zonder wetenschappelijk bewijs van veiligheid en doeltreffendheid? Waarom zijn er geen klinische onderzoeken opgezet, die wetenschappelijke conclusies geven over vaccinveiligheid en doeltreffendheid bij kinderen. Misschien staan steeds meer ouders daarom niet toe, dat hun kinderen op zeer jonge leeftijd worden belast door de vele (herhalingen) vaccinaties. Het RIVM weet dit en politici, zoals Dupuis en Rutte, spelen de emotie-kaart omdat ze niet beter weten.

Klinische psychologie en vaccineren

Het gaat er niet om wat de motieven zijn van ouders die hun kinderen niet laten vaccineren tegen wat voor ziekte dan ook, het gaat om hun gedrag, schrijft psychoterapeut en klinisch psycholoog Henk Kik. En hoe we dat zouden kunnen veranderen. Kik geeft aan: ‘Het niet-vaccineren van een kind vergroot willens en wetens het risico op ziek worden en kan daarmee gedefinieerd worden als een daad van verwaarlozing.’

Hepatitis B vaccin

Drie pas geboren baby’s zijn, kort na een toediening van een hepatitis B vaccin, gestorven op 20 juli 2013 in Vietnam. Onderzoek heeft aangetoond dat de drie baby’s waarschijnlijk zijn gestorven door een anafylactische shock.

Heleen Dupuis op 13 juli 2013

Ethica Heleen Dupuis (VVD senator Eerste Kamer) vindt dat de overheid de plicht heeft om kinderen te beschermen. Zij zegt: ‘In het gezondheidsrecht staat vast dat ouderen voor zichzelf kunnen beslissen om iets wel of niet te doen, maar als het om kinderen gaat heeft de overheid de plicht om kinderen, als het moet, tegen hun ouders te beschermen. We moeten ons serieus gaan beraden of er mogelijkheden zijn om een drama als dit beperkter te maken.’ Dupuis roept de Gezondheidsraad en het ministerie van Volksgezondheid op om de discussie over verplichte inenting op te pakken.

Mark Rutte op 12 juli 2013

Premier Mark Rutte (VVD) zei: ‘Predikanten moeten ouders aansporen hun kinderen te laten inenten tegen de mazelen. Inenten vindt hij verenigbaar met het geloven in God. Vanuit die overtuiging zou je net zo goed de stelling kunnen aanhangen dat God ook de vaccinaties heeft gemaakt.’ Mark Rutte is lid van de Protestantse Kerk Nederland.

Japan stopt steun HPV vaccinaties

Het Japanse Ministerie van Volksgezondheid heeft de aanbevelingen voor HPV vaccinaties met onmiddellijke ingang stopgezet vanwege de nadelige bijwerkingen. Er zijn bij de Japanse overheid inmiddels al 1.968 gevallen gemeld met bijwerkingen. Het gaat in Japan om twee wereldwijd gepromote merken, Gardasil en Cervarix. Het eerste vaccin wordt geproduceerd door Merck en het tweede door GlaxoSmithKline. Er zijn in totaal tot nu toe naar schatting 3,28 miljoen meisjes gevaccineerd tegen HPV. Voor meer informatie zie Sanevax.

Effect aluminium in vaccins

Aluminum hydroxide, Aluminum phosphate and Aluminum potassium sulfate dodecahydrate

Environmental Toxicology and Pharmacology: 78, 103404, 2020
Isaac Niesa, Krisha Hidalgoa, Stephen C. Bondyb en Arezoo Campbell
Distinctive cellular response to aluminum based adjuvants

Aluminum-based adjuvants (ABAs) are used in human vaccines to enhance the magnitude of protective immune responses elicited against specific pathogens. One hypothesis is that stress signals released by aluminum-exposed necrotic cells play a role in modulating an immune response that contributes to the adjuvant’s effectiveness. We hypothesized that aluminum adjuvant-induced necrosis would be similar irrespective of cellular origin or composition of the adjuvant. To test this hypothesis, human macrophages derived from peripheral monocytic cell line (THP-1) and cells derived from the human brain (primary astrocytes) were evaluated. Three com- mercially available formulations of ABAs (Alhydrogel, Imject alum, and Adju-Phos) were examined.

After exposure to ABAs, astrocytes and macrophages presented a distinct profile of cytokine secretion which may relate to the function and unique characteristics of each cell type. These variations indicate that aluminum adjuvants may have differing capability of activating cells of different origin and thus their utility in specific vaccine design should be carefully assessed for optimum efficacy.

Effect formaldehyde in vaccins

Formaldehyde wordt gebruikt om bacteriën en virussen te inactiveren, alvorens het in vaccins te gebruiken. Formaldehyde is hormoonverstorend en benadeelt de kwaliteit van het veldcontact. Daarom kan het lipofiele formaldehyde vanaf de eerste vaccinatie – vaak al op de leeftijd van een paar maanden – de verdere ontwikkeling van de baby benadelen. En juist tijdens de eerste twee jaren van het jonge leven – wanneer de hersenontwikkeling eigenlijk nog een voortzetting is van de eerste prenatale ontwikkelingsperiode – zijn verzwakking van de kwaliteit van het veldcontact en hormoonverstorende invloeden zeer gevaarlijk en kunnen daardoor makkelijk stoornissen ontstaan zoals autisme, ADHD, de aanleg voor schizofrenie en de borderline-stoornis en allerlei mengvormen hiervan die met elkaar overlappen en vaak vallen onder het autistisch spectrum.

De verborgen gevaren van vaccinaties 2009

Sinds de ‘uitvinding’ van de vaccinatie heeft deze techniek een ongebreidelde vlucht genomen en heeft men gemeend om pasgeborenen – vooral in het eerste en tweede levensjaar herhaaldelijk te moeten vaccineren tegen allerlei kinderziekten. Kinderziekten die op zich lang niet allemaal levensbedreigend zijn, maar waarvan de vaccinaties ter voorkoming van deze ziekten helaas wel schadelijk zijn voor het welzijn en de ontwikkeling. Daar waar het gaat om levensbedreigende aandoeningen zoals malaria, gele koorts en tetanus wegen de voordelen van de vaccinatie op tegen de andere nadelen voor de gezondheid en ontwikkeling; zeker waar het gaat om incidentele vaccinatie van volwassenen. Bij inenting tegen griep en kinderziekten slaat volgens mij de balans echter door naar de andere kant en lijkt een herbezinning op het huidige vaccinatiebeleid op zijn plaats.
T.C. Kuiper – van den Bos, Oostvoorne, oktober 2009

Is AIDS bewust verspreid?

‘The WHO started to inject AIDS-laced smallpox vaccine into over 100 million Africans in 1977. Over 2.000 young white male homosexuals (Operation Trojan Horse) were injected with laced hepatitis A vaccine in 1978 through the Centers for Disease Control and the New York Blood Center.’

Wie kan je nog vertrouwen als dit waar is?
Wie kan je nog vertrouwen als dit waar is?

Kankerverwekkend SV40 virus in Poliovaccin

Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de verontreiniging van poliovaccins (Salk, Sabin) met dierlijke virussen die leven in de apennieren welke worden gebruikt om deze vaccins te maken, en de resultaten van die onderzoeken zijn gepubliceerd. Het leeuwendeel van dit onderzoek werd al in de jaren vijftig en zestig verricht. De belangrijkste van deze verontreinigde dierlijke virussen zijn een groep van circa 40 simiae-retrovirussen. Hiervan is SV40 grondig onderzocht en carcinogeen bevonden: SV40 veroorzaakt kanker bij hamsters, muizen, andere dieren (zoals kleine wilde knaagdieren), en de mens. De enorme toename van de incidentie van leukemie en kanker bij jonge kinderen sinds de introductie en het massale gebruik van vaccins is eveneens uitvoerig in de medische literatuur gedocumenteerd. De aanwezigheid van dierlijke retrovirussen in vaccins was al spoedig na het begin van de massale vaccinaties tegen polio bekend. De reden die de Amerikaanse Food en Drugs Administration opgaf voor het achterwege laten van drastisch ingrijpen was dat er geen gepubliceerde onderzoeksverslagen waren over de schadelijke uitwerking van deze virussen op mensen. Toen echter de kankerverwekkende effecten van deze virussen bekend werden, bleef men deze vaccins injecteren, ondanks het feit dat ze deze schadelijke virussen bevatten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *