Onbevoegd Rijden Auto

onbevoegd
foto: mystic mabel

Vraag aan het CDA, de PvdD, de SGP en de VVD (kamerlid de Rouwe, kamerlid Ouwehand, kamerlid Dijkgraaf en kamerlid Aptroot)
Je leest toch wel vaak dat iemand gepakt wordt voor het besturen van een auto zonder in bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Ze worden dan naar huis gestuurd met een boete. Nu de boetes per 1 januari 2012 weer flink omhoog gaan, vraag ik me het volgende af. Zijn er ook strengere maatregelen genomen om het rijden zonder rijbewijs tegen te gaan?

Antwoord van het CDA (20/1, kamerlid de Rouwe)
Het rijden zonder rijbewijs is altijd strafbaar. Als een bestuurder gepakt wordt, dan wordt een proces-verbaal opgemaakt omdat er een strafbaar feit gepleegd is. Het is vervolgens aan de rechter om te bepalen hoe hoog de straf uitvalt. Bestuurders waarvan het rijbewijs verlopen is krijgen wel een boete, die tussen de 85 en 330 euro bedraagt.

Antwoord van de PvdD (26/1, kamerlid Ouwehand)
Met gerichte boeteverhogingen komt de minister tegemoet aan de motie Van der Staaij. Deze motie verzoekt de regering om te kiezen voor gerichte boeteverhogingen voor in het bijzonder grote verkeersovertredingen, waaronder snelheidsovertredingen in woonwijken, hufterigheid in het verkeer en recidive. Strengere maatregelen zijn niet genomen. Mensen zonder geldig rijbewijs vormen een gevaar voor het verkeer. De Partij voor de Dieren vindt dat strengere handhaving op dit gebied nodig is.

Antwoord van de SGP (27/1, kamerlid Dijkgraaf)
Het beleid t.a.v. beboeten van personen die zonder rijbewijs achter het stuur zitten, is ongewijzigd. Het is namelijk altijd strafbaar om zonder rijbewijs te rijden. Het is aan de rechter om de hoogte van de boete te bepalen en dat kan dus ook heel hoog zijn.

Geen antwoord van de VVD (27/2, kamerlid Aptroot)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *