Escalatie Oorlog Oekraïne

25 februari 2024

De oorlogstaal in Den Haag wordt steeds luider. Hoewel Nederland niet aangevallen wordt, wordt er wel gesproken over een oorlog die van ons zou zijn. Recentelijk is er zelfs besloten om voor 10 jaar wapens en geld te sturen naar Oekraïne. Hiermee wordt Nederland partij in een oorlog die niet de onze is, zelfs met de grootste kernmacht ter wereld.
Dit brengt Nederland en de Nederlanders in gevaar. Een lokaal conflict, hoe tragisch ook, kan uitgroeien tot een wereldoorlog.

Nederland sluit tienjarige veiligheidsovereenkomst met Oekraïne

Kritiek Wilders op 10-jarig akkoord met Oekraïne: ‘Kan echt niet als demissionair kabinet’

31 januari 2023

Opdracht aan de regering, de tweede kamer en de eerste kamer (31 januari 2023, Alle leden van de regering en alle leden van de eerste kamer en de tweede kamer)
Ik verbied de Regering en de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal wapens en geld te leveren ten behoeve van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dit is niet onze oorlog, dit is niet ons conflict. Ik verbied het Nederland en de Nederlanders nog langer in gevaar te brengen door oorlogsverklaringen en/of andere woorden of daden die Nederland en de Nederlanders tot legitiem oorlogsdoel voor Rusland maken. Regering noch parlement hebben mandaat om een oorlog te beginnen/uit te lokken of Nederland in een oorlog te verwikkelen.
Ik gebied de Regering en de beide Kamers per onmiddellijk al het nodige te doen om diplomatieke onderhandelingen te beginnen en zowel Rusland als Oekraïne op te roepen over vrede/wapenstilstand te onderhandelen. En Rusland te berichten dat Nederland zich verder neutraal opstelt in deze oorlog die de onze niet is en niet moet worden.
Zie de website ‘Ik de burger

Antwoord van de SP (31/1/23, kamerlid van Dijk)
De SP stelt vast dat de Russische invasie van 24 februari 2022 in strijd is met het internationaal recht. Oekraïne heeft het recht zich te verdedigen, het is aan andere landen om hulp te bieden. Zo levert Nederland humanitaire hulp, maar ook hulp aan vluchtelingen. Wij steunen dat, net als het onderzoek naar oorlogsmisdaden. Ook de sancties tegen de steunpilaren en oligarchen van de regering-Poetin zijn een terechte maatregel.
De SP-fractie maakt zich grote zorgen over de risico’s van escalatie. De oorlog is buitengewoon gewelddadig en intensief en kan zich ook ontwikkelen tot buiten de grenzen van Europa. Het gebruik van kernwapens is uit den boze.
Volgende week is er een debat in de Tweede Kamer over levering van zware wapens aan Oekraïne. De SP-fractie heeft daarover zorgen, daarom hebben wij voorgesteld om eerst een hoorzitting met experts te houden om de risico’s van escalatie in beeld te brengen. Een plan-B waarin onderhandelingen een belangrijke rol spelen is hard nodig.
We danken u voor uw inzichten en zijn ons bewust van de gevaren van de ingezette koers. We steunen de inspanningen die bijdragen aan een spoedig einde van de oorlog.

1 reactie


  1. ·

    Dit maakt het voor mij moreel verwerpelijk als wel strafbaar art. 140 SR en daarmee onmogelijk om u en uw organisatie middels onze stem in machtiging tot vertegenwoordiging te steunen. Met deze Juridische Kennisgeving maak ik aantoonbaar niet aan u, noch aan uw publieke vereniging of bedrijf, een machtiging in recht van spreken en handelen te hebben gegeven om voor mij besluiten te mogen nemen welke de rechten van andere schenden. Ik stel dit middels deze juridische verklaring aldus veilig tegen uw ‘vrijheid van mening in aanname op art 3:35 BW en art 3:61 BW. Wat mij wel degelijk verplicht te reageren dit veilig te stellen. Als wel ik niet in rechtssubject burger aansprakelijk willen zijn voor de “bewuste/onbewuste fouten” die zij maken art 6:172 BW.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *