Sancties Rusland

sancties

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de SP (17 november 2014, kamerlid Omtzigt, kamerlid Sjoerdsma, kamerlid Servaes en kamerlid van Bommel)
Zijn de opgelegde sancties aan Rusland, vanwege ‘deelname’ aan de oorlog in Oekraïne en levering van goederen, vanaf het eerste moment gegrond geweest? Hoe kunnen sancties opgelegd worden, om rede van het neerschieten van passagiersvlucht MH17, terwijl het onderzoek naar de oorzaak van de ramp met MH17 nog niet een definitieve conclusie heeft opgeleverd? Is dat niet oordelen voor de feiten bekend zijn? Of wordt er iets niet verteld? Het lijkt erop dat sancties meer een probleem voor Europa, dan voor Rusland zullen gaan zijn. De Amerikaanse Dollar is waardevoller aan het worden, de Euro daalt in waarde. Rusland drijft veel minder handel met Europa en Amerika, maar drijft sinds invoering van de sancties veel meer handel met andere ‘oosterse landen’. Een recent voorbeeld is de nieuwe gaslevering van Rusland aan China, waarmee China nu de grootste afnemer van natuurlijk gas is ter wereld. Is de kans dat zowel een economische als politieke afscheiding tussen ‘Oost en West’, vele malen makkelijker zal ontwikkelen, door de opgelegde sancties? Zo ja, is dat dan niet precies wat president Poetin lijkt na te streven?

Antwoord van het CDA (16/11/14, kamerlid Omtzigt)
In het debat heb ik daarover namens het CDA gezegd: ‘De sancties zijn overigens voor het bezetten van Abchazië en Zuid-Ossetië, voor het illegaal annexeren van de Krim, maar nog niet voor de schuldvraag, want die wordt op dit moment onderzocht. Je kunt geen onderzoek doen en tegelijkertijd al sancties opleggen voor iets wat je al vindt.’ Je kunt de posities van de partijen vinden in het debat van 25 juli over de MH17: Verslag van algemeen overleg (33997) – Vliegramp MH17.

Antwoord van de SP (19/11/14, kamerlid van Bommel)
De sancties zijn inderdaad niet voor het neerhalen van de MH17. Dat zou het hele onderzoek naar toedracht en schuldvraag ondermijnen. Overigens moeten we met die sancties ook oppassen. Je kunt er niet eindeloos mee doorgaan en in een situatie komen waar je geen kant meer op kunt en mogelijk tot de inzet van geweld wordt bewogen. De SP wil graag dat de EU en de NAVO stoppen met het touwtrekken om Oekraïne en Georgië. Geen intensievere samenwerking die de indruk wekt dat we beide landen in de eigen invloedssfeer willen krijgen dus.

Geen antwoord van D66 (16/2/15, kamerlid Sjoerdsma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (16/2/15, kamerlid Servaes)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


 1. ·

  ‘De sancties zijn overigens voor het bezetten van Abchazië en Zuid-Ossetië, voor het illegaal annexeren van de Krim, maar nog niet voor de schuldvraag, want die wordt op dit moment onderzocht.’
  Als het onderzoek nog in gang is, hoe kan de conclusie dan ontstaan dat Rusland hierbij betrokken is geweest? Dat is nu toch puur gebaseerd op subjectiviteit? Maar mijn belangrijkste vraag blijft tot op heden onbeantwoord: “Drijven de sancties ‘West en Oost’ niet juist verder uit elkaar? En zo niet de sancties, dan wel subjectieve conclusies als: ‘Rusland is betrokken bij het neerhalen van vlucht MH17’? En wat nou als uiteindelijk blijkt dat Rusland/Russische seperatisten NIET verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van MH17? Denkt u dan dat Rusland én haar handelspartners überhaupt nog belangstelling hebben voor enige vorm van dialoog met Europa/Amerika?

  Beantwoorden

 2. ·

  Ik citeer: ‘Dat zou het hele onderzoek naar toedracht en schuldvraag ondermijnen. Overigens moeten we met die sancties ook oppassen. Je kunt er niet eindeloos mee doorgaan en in een situatie komen waar je geen kant meer op kunt en mogelijk tot de inzet van geweld wordt bewogen.’
  Is dat niet het punt waar we onderhand al zijn aanbeland? De sancties doen economisch pijn voor Europa en meneer Poetin heeft zelf al gezegd dat ‘Het Westen’ de kans zelf groter maakt dat handelsrelaties tussen ‘Oost en West’ verloren zullen gaan als het Westen zich zo blijft opstellen tegenover Rusland. Ik verdenk Poetin ervan een scheiding te willen maken tussen het ‘rijke Westen’ en de rest van de wereld. Waarbij Rusland alleen nog zal handelen met Brics-landen en Brics-landen onderling, en dat Europa alleen nog handel zal drijven met Amerika. Aangezien we als Europa / Amerika nogal afhankelijk zijn van de rest van de wereld, omdat onze grondstoffen beperkt zijn, zou dit goed kunnen gebeuren. De belangrijkste vraag voor mij is: Hoe groot acht u deze kans momenteel? Gaarne deze dan ook zo concreet mogelijk beantwoorden.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *