Regeling Dienstverlening

regeling

Vraag aan de CU, D66 en de SP (15 november 2014, kamerlid Dik, kamerlid van Weyenberg en kamerlid Siderius)
Is het verplicht om deze regeling toe te passen, werkende als gastouder aan huis, wanneer je onder deze regeling valt? Nu is er namelijk sprake van een overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten en word ik niet doorbetaald wanneer ik ziek ben en krijg ik geen doorbetaalde vakantieweken. Ik ben een geregistreerde gastouder en werk op drie dagen in de week, dagen van 10 uur lang. Ik ben geen familielid en ik word niet gezien als zzp’er. Volgens mij val ik onder de regeling en heb ik recht op doorbetaling wanneer ik ziek ben en 4 weken doorbetaalde vakantie. Is dan het gezin en het gastouderbureau verplicht om de regeling toe te passen?

Antwoord van D66 (19/11/14, kamerlid van Weyenberg)
Er is een relatief kleine groep gastouders aan huis die onder de werkingssfeer van de Regeling valt. Dit betreft circa 8.000 van de 40.000 gastouders in totaal. Wanneer uw situatie aan de voorwaarden voor de regeling dienstverlening aan huis voldoet, is het inderdaad de bedoeling dat deze ook wordt nageleefd. De regeling is van toepassing als een particulier u maximaal 3 dagen per week inhuurt voor werkzaamheden voor het huishouden, zoals oppassen. Het moet gaan om werk dat u met enige regelmaat doet, meestal in en rond de woning van de particulier. Dit betekent niet dat de werkzaamheden altijd in of rond de woning van de particulier moeten gebeuren. U mag bijvoorbeeld ook oppassen in uw eigen woning.

Rechten
Onder de Regeling dienstverlening aan huis heeft u recht op:

  • loon. Dit moet u vooraf afspreken en bedraagt per uur minimaal het wettelijk minimumloon;
  • een vakantietoeslag van 8%. Dit kan een eenmalige storting zijn of worden verrekend in de afgesproken uurprijs;
  • doorbetaalde vakantie. Wie bijvoorbeeld 2 uur per week werkt, heeft na 1 jaar recht op 4 maal 2 uur vakantie;
  • maximaal 6 weken loondoorbetaling bij ziekte. Dit ziekengeld is minstens 70% van het minimumloon dat voor u geldt;
  • verlof volgens de Wet arbeid en zorg;
  • een veilige en gezonde werkomgeving. U heeft namelijk te maken met een werkgever in de zin van de Arbowet, die daarvoor moet zorgen.

U bent niet verzekerd voor:

  • de Ziektewet;
  • de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
  • de Werkloosheidswet (WW).

U heeft dus geen recht op deze uitkeringen. Eventueel zou u zich hiervoor vrijwillig kunnen verzekeren bij het UWV.

Belastingaangifte
Als u werkt onder de regeling dienstverlening aan huis, moet u zelf aangifte doen van uw inkomsten bij de Belastingdienst. Of en hoeveel belasting u moet betalen, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Uw bijverdiensten als dienstverlener kunnen ook gevolgen hebben voor eventuele toeslagen die u ontvangt. Op www.toeslagen.nl kunt u zien of dit het geval is.

Verandering op komst?
Het kabinet is van plan om de positie van gastouders aan huis te evalueren. Eind 2015 zal het kabinet een rapport publiceren (dit is de beleidsdoorlichting kinderopvang en evaluatie van de Wet Kinderopvang). In afwachting hiervan blijft de Regeling voor gastouders vooralsnog in stand.
Hopelijk bent u hiermee geholpen.

Antwoord van de SP (3/2/15, kamerlid Siderius)
Het klopt inderdaad dat als u maximaal drie dagen in de week wordt ingehuurd als gastouder er sprake van kan zijn dat u onder de regeling dienstverlening aan huis valt. U heeft dan recht op het wettelijk minimumloon, een vakantietoeslag en 6 weken doorbetaling bij ziekte. De SP heeft altijd veel kritiek gehad op deze regeling, omdat er voor een deel van de werknemers niets is geregeld. Geen bescherming tegen ontslag, geen recht op WW indien men ontslagen wordt, geen uitbetaling bij ziekte of arbeidsongeschiktheid en geen arbeidsvoorwaarden die je normaal wel hebt bij een arbeidscontract. De regeling heeft als gevolg dat werknemers die volgens deze regeling werken afhankelijk zijn van een baan die geen rechten geeft, waar andere werknemers wel recht op hebben. De SP heeft onlangs voorgesteld om de dienstverlener aan huis de volledige werknemersstatus te geven: door betaling van het loon van de werkgever via het UWV of de Belastingdienst aan de dienstverlener, zodat premies kunnen worden ingehouden en de sociale zekerheid ook voor deze werknemers toegankelijk wordt.

Geen antwoord van de CU (15/2/15, kamerlid Dik)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *