Hoge Brandstofprijzen

hoge

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de PVV (14 november 2014, kamerlid de Rouwe, kamerlid van Veldhoven, kamerlid Hoogland en kamerlid Madlener)
Waarom worden de benzineprijzen zo systematisch hoog gehouden? Nu snijden we ons zelf in de vingers. Hierdoor gaan mensen, die dichtbij de grens wonen, over de grens om te tanken. Dit is tegen over onze eigen economie een verlies. En deze gaat alleen maar groeien aangezien het bij de buren goedkoper is. Lees net in de telegraaf dat de buren maar voor euro-95 1,35 vragen. Terwijl wij op 1,60 zitten. Ik vind dit persoonlijk niet economisch verantwoord. We moeten slimmer zijn en zorgen dat de buren bij ons komen tanken. Hebben we economisch veel meer aan. Nu laten heel veel mensen de auto staan. Of is vanuit de regering juist de bedoeling dat de mensen de auto laten staan? Is niet handig, wordt het verlies nog groter en moet er weer ergens anders geld vandaan worden gehaald en dan zijn wij weer de pineut.

Antwoord van D66 (6/1/15, kamerlid van Veldhoven)
Uw vraag aan D66 is in goede orde ontvangen. Het is belangrijk voor ons om te weten met welke ideeën, problemen en vragen mensen in Nederland te maken hebben. Wij zijn blij met het vertrouwen dat u in D66 stelt door ons hierover te benaderen. Inhoudelijk kan ik op uw vraag ingaan. Met het ‘systematisch hoog houden’ van de benzineprijs neem ik aan dat u bedoelt dat in Nederland de belasting op brandstof, de accijns, hoger is dan in het buitenland. De benzineprijs zelf hangt namelijk af van allerlei economische factoren en wordt niet door de overheid bepaald. Het kabinet kan vele redenen hebben om de accijns vast te stellen op een bepaalde waarde. Het idee is daarmee dat de gebruiker betaalt en opdraait voor de kosten die gemaakt worden. Het kan daardoor gebruikt worden om gebruik van auto’s te ontmoedigen. Intensief gebruik van auto’s en andere motorvoertuigen zouden bijvoorbeeld in een dichtbevolkt land als Nederland ook grote gevolgen hebben voor natuur en de gezondheid van mensen. In Nederland heeft het huidige kabinet er dus voor gekozen om de accijns op een bepaald niveau te zetten wat in verhouding met de landen om ons heen hoog kan zijn. Wat hierbij problematisch is, is het feit dat mensen natuurlijk de grens over kunnen gaan en dat dit dus gevolgen heeft voor de lokale economie. D66 is dus voor een vorm van een grenseffectentoets die op verschillende wijze vormgegeven kan worden. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog verdere vragen heeft dan hoor ik dit graag.

Geen antwoord van het CDA (14/2/15, kamerlid de Rouwe)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (14/2/15, kamerlid Hoogland)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (14/2/15, kamerlid Madlener)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (10 april 2011, kamerlid Omtzigt, kamerlid Dijksma, kamerlid van Bemmel en kamerlid Schaart)
Door de onrust in het Midden-Oosten is de trend dat de marktleiders de prijzen naar record hoogte laten stijgen. Hierdoor is brandstof voor de gemiddelde Nederlander niet meer te betalen, dus maar bezuinigen op andere zaken om naar het werk te gaan. Daarnaast wordt in Nederland het meeste aan de pomp betaald ter wereld. Er wordt misbruik van deze situatie gemaakt. Wordt het niet tijd om een maximum in te stellen of een tijdelijke belasting verlaging, zodat de brandstof prijzen dalen tot een aanvaardbaar niveau?

Antwoord van de PVV (10/5, kamerlid van Bemmel)
De hoge brandstofprijzen zijn inderdaad een probleem voor zowel alle automobilisten alsook het vrachtverkeer. Op dit moment bestaan de brandstofprijzen uit een vast accijns- en heffingendeel van de overheid en een variabel opslagdeel van de oliemaatschappijen. Het is dit laatste deel dat erg onduidelijk is. Deze zomer verwachten we de uitkomst van een, door de PVV geïnitieerd, onderzoek waaruit duidelijk moet worden op welke wijze de uiteindelijke benzine- en dieselprijzen ontstaan. Door een beter inzicht hierin en daardoor een betere concurrentie, verwachten wij een daling van de prijzen. Op dit moment zijn we bezig de grote tekorten aan het opruimen van het vorige kabinet en moet er dus voor 18 miljard worden bezuinigd. Zodra er weer ruimte komt in de begroting, zal de PVV de eerste zijn om aan te sturen op een verlaging van het overheidsdeel.

Antwoord van het CDA (12/5, kamerlid Omtzigt)
De brandstofprijzen zijn heel hoog op dit moment, mede door de onrust in het Midden Oosten en het tekort aan brandstof, dat de prijs opdrijft. Het zou flauw zijn om alleen naar de oliemaatschappijen te wijzen, omdat het grootste deel van de brandstofprijzen uit belastingen bestaat. Die hebben we helaas nodig om de overheidsuitgaven voor onder andere wegen te financieren. Met de huidige staat van de overheidsfinanciën zit een verlaging er voorlopig niet in. De prijzen kunnen wel transparanter: het CDA pleit al jaren voor prijspalen, waarop je ook kunt zien hoeveel de benzine aan omliggende pompen kost. Gelukkig kun je op internet de prijzen al goed vergelijken. Tot slot: wij vinden het belangrijk dat auto’s snel zuiniger worden. Daarom heeft minister De Jager de belastingen op de zuinige auto’s fors verlaagd. Met zo’n zuinige auto heb je minder benzine nodig, help je het milieu en beperk je de vraag naar olie, zodat de prijs op lange termijn wat kan dalen (als veel mensen zuiniger worden).

Geen antwoord van de PvdA (10/7, kamerlid Dijksma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (10/7, kamerlid Schaart)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

4 reacties


 1. ·

  ” Die hebben we helaas nodig om de overheidsuitgaven voor onder andere wegen te financieren.”

  Waarom vertrouw ik deze zin niet?

  Ondertussen is het wel duidelijk – en dat moet kamerlid Omtzigt ook weten – dat ons belastinggeld ook gebruikt wordt om bijvoorbeeld zo’n land als Griekenland te ‘redden’, terwijl ieder weldenkend mens begrijpt dat een land met zo’n toeristen- en scheepvaartindustrie er financieel toch beter voor zou moeten staan. Dus volgens mij had er moeten staan: Helaas wordt ons belastinggeld gebruikt om gaten op te vullen die zijn ontstaan omdat – met name – een groep internationale ondernemers bezig is zichzelf te verrijken ten koste van de gewone burgers. Als dit niet het geval zou zijn, zouden overschotten kunnen worden aangewend voor de lastenvermindering van de bewoners van dit land, en zou misschien zelfs de brandstofprijs omlaag kunnen. Wie zal het zeggen?
  Tijd voor verandering, dus en volgens mij moeten Kamerleden daar onderzoek naar doen in plaats van de indruk te wekken dat het een vaststaand feit is, dat we nu eenmaal moeten accepteren.

  Beantwoorden

 2. ·

  Er wordt op het nieuws al gesproken dat de dieselprijzen richting recordhoogtes gaan. Erg vervelende zaak nu het juist in de bouwsector zo slecht gaat. Voor kleine ondernemers (ZZPers) zoals ik is dit zeer vervelend. De prijzen in de bouw zijn zeer laag en alles wordt alleen maar duurder. We kunnen het hoofd net of soms helemaal niet boven water houden. Is hier wat aan te doen, iets met het kwartje van Kok terug of er af, of iets anders, want het is zo langzamerhand gewoon niet meer te doen voor ons?

  Beantwoorden

 3. ·

  Een liter euro 95 kost in Nederland inmiddels 1,75 Euro. In omringende landen waar in de brandstofprijs zelfs (gedeeltelijk?) al wegenbelasting is opgenomen liggen de prijzen 10 cent of meer lager. Indien wij eindelijk eens het beruchte Kwartje van Kok van de brandstofprijs aftrekken dan komen wij weer richting het prijsniveau van buurlanden. De 25 oude centen van Kok, vertaalt zich nu rekening houdend met vele jaren inflatie tot minstens 15 eurocent per liter. Kok zei destijds dat dit een tijdelijke maatregel zou zijn. Ja, honderd jaar is ook tijdelijk. Een automobilist die 3.000 liter per jaar verbruikt betaalt al jaarlijks 350 Euro extra en dit al sinds 1991! Ik heb begrepen dat de PVV zich hiermee al bezig heeft gehouden. Is er een partij die de PVV wil steunen en hier eindelijk eens werk van kan en wil maken? Of is het weer een geval van “we hebben nu eenmaal het geld nodig”?

  Beantwoorden

 4. ·

  Waarom moet de benzine in Nederland vrijwel rond de 1.70 kosten bij de pompen of nog duurder langs de snelwegen? In België en Duitsland betaald men rond de 1.50 Er zijn landen als Luxemburg en Oostenrijk waar de prijs rond de 1.20 / 1.30 ligt.

  Het is dan ook te gek voor woorden dat wij als Nederlanders flink mogen doken. Wil men in Nederland nog wel auto’s of moet iedereen maar op de fiets. Hoge olieprijzen ik geloof er niet in, dan was de prijs in andere landen ook wel hoger. Nederland denk nu eens aan je eigen mensen, het is toch te gek dat men hier weer naar de gaarkeukens mogen omdat men niet rond kan komen.
  Kijk naar een single persoon. Een woning huren voor iemand die rond de 2000 verdient kost al snel rond de 1000 of meer, een sociale huurwoning kan niet voor rond de 600 euro kale prijs. Dan nog de overige kosten, het geld vliegt de deur uit.

  Nederland denk nu eens aan je eigen mensen.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *