Bericht aan de leden van de Tweede Kamer

bericht
foto: -JvL-

Middels dit bericht wil ik de leden van de Tweede Kamer de website ‘Stel een vraag aan de Tweede Kamer’ (vraagde2ekamer.nl) onder de aandacht brengen. Deze website heeft de mogelijkheid in zich om kiezers en gekozenen dichter bij elkaar te brengen, door vragen, antwoorden en discussie daarover transparant en eenduidig zichtbaar te maken voor iedereen. Ook duidelijk wordt welke politieke partijen geen antwoord geven, waarna niet bevraagde politieke partijen daarop kunnen inspringen in de discussie.

Antwoord SP (2/10, kamerlid Jansen)
Ik weet niet of uw voorstel erg praktisch is. De meeste kamerleden –ik behoor daar in ieder geval toe- krijgen dagelijks 150-200 mails. Daarnaast schrijf ik gemiddeld een artikel per dag voor mijn weblog (paulusjansen.sp.nl), en met grote regelmaat artikelen voor de themakanalen op de SP website. Daarnaast gebruik ik twitter als communicatiemedium. Met die optelsom zit ik wil aan mijn tax, wil ik nog aan mijn andere werk als volksvertegenwoordiger toekomen. Mensen die vragen hebben over standpunten van de SP kunnen het best eerst op de sp website en de diverse subsites en blogs daaronder kijken. Daarmee is minstens 95% van de vragen al beantwoord. Voor de resterende vragen is de handigste methode: een mailtje naar sp op sp website, of als het mijn portefeuille betreft: pjansen op sp website.

Antwoord VVD (2/10, kamerlid de Krom)
Hartelijk dank voor uw bericht. Gelet op de hoeveelheid E-mails die ik dagelijks ontvang is het helaas niet mogelijk die allemaal (op tijd) te beantwoorden. U kunt er wel van overtuigd zijn dat ik alles lees.

Antwoord GL (2/10, kamerlid Voortman)
Op dit moment ontvang ik zeer veel emails over het voorstel van het kabinet om te bezuinigen op de tweedelijns GGZ-zorg. Dit kan ertoe leiden dat het langer duurt voordat uw email gelezen wordt. Voor mensen die mij mailen over deze bezuiniging: GroenLinks is hier tegen.

Antwoord SGP (4/10, fractie)
Bovenstaand verzoek hebben we besproken in onze fractie, maar we hebben besloten er niet aan mee te werken. Waarom? Iedereen weet ons tot nu toe ook al prima te vinden als ze vragen hebben, en we doen ons best om daar ook tijdig op te reageren. Dat is al met al al lastig genoeg, gezien het toenemende aantal mails in relatie tot het beschikbare (personeels)budget. Als we daar nog een nieuwe vorm van vragenbeantwoording aan toe gaan voegen, wordt het nog lastiger. En als je ergens ja tegen zegt, maar vervolgens niet of pas heel laat reageert, werkt dat averechts ons inziens.

Antwoord PvdD (11/10, fractie)
We hebben met belangstelling kennis genomen van uw initiatief. We zijn als partij zeer benaderbaar, vragen vanuit het publiek kunnen aan partijbureau of fractie gesteld worden of via twitter aan onze beide Kamerleden. Vooralsnog zien wij geen reden het aantal mogelijkheden verder uit te breiden, maar dat zou in de toekomst alsnog het geval kunnen zijn. Heel veel succes met uw initiatief.

Antwoord CDA (20/10, kamerlid Blanksma)
Ik heb geen bezwaar als reacties worden gepubliceerd. Discussie hebben uiteraard ook geen bezwaar. Wel vraag ik u actief ons te benaderen als er een vraag gesteld wordt.

Antwoord PvdA (1/11, fractie)
Naast het feit dat men op de PvdA website veel standpunten en artikelen vindt, weten de mensen ons voor verdere vragen steeds goed te vinden. De Tweede Kamerfractie ontvangt veel emails die beantwoord worden door de kamerleden en door de afdeling Publieksvoorlichting van de PvdA. Mensen kunnen ons mailen via de website van de PvdA en via de PvdA voorlichting. De PvdA is hiermee goed en direct bereikbaar en meent dat hiermee de kiezers alle ruimte wordt geboden hun vragen te stellen en allerhande informatie op te vragen. We zien dan ook geen aanleiding om gebruik te maken van uw website. We wensen u succes met uw initiatief.