Bescherming Mantelzorger

bescherming
Vraag aan het CDA, de CU, de PvdA en de SP (11 januari 2017, kamerlid Ronnes, kamerlid Schouten, kamerlid de Vries en kamerlid Karabulut)
De situatie waarin ik momenteel verkeer. Ik word dringend verzocht het koophuis van mijn, inmiddels 1 maand geleden overleden vader, binnen 5 maanden te verlaten. Dit omdat mede erfgenaam het erfdeel opeist. Het laatste levensjaar van vader heb ik hem 24/7 mantelzorg verleend, zoals zijn wens was. Vader had 20 jaar geleden een wilsbeschikking opgemaakt. Hierin staat niets over de woning, omdat zijn aandoening zich sinds 2016 heel snel openbaarde, waardoor er niets is aangepast. Heeft de mantelzorger in dit geval helemaal geen recht op een soort van bescherming?

Antwoord van de PvdA (11/1/17, kamerleden de Vries / Recourt)
Kamerlid de Vries: Ik kan me de vraag voorstellen maar ik denk dat er voor mantelzorgers geen andere rechten gelden dan voor anderen bij het verdelen van de boedel na overlijden. Maar omdat deze vraag meer op het terrein van mijn collega Jeroen Recourt ligt stuur ik hem dit bericht door.
Kamerlid Recourt: …

Antwoord van de CU (10/4/17, kamerlid Schouten)
Allereerst excuus dat de vraag zo lang is blijven liggen. Als er niet iets is vastgelegd in een testament, dan kan een mantelzorger geen aanspraak maken op de woning. In het verleden was het nog zo dat een mantelzorger in het geval van een mantelzorgcompliment een vrijstelling van erfbelasting kon krijgen, maar dit is niet meer van toepassing. Voor meneer/mevrouw geldt nu slechts de vrijstelling voor kinderen. Het huis is deel van de erfenis waarop dus blijkbaar meerdere erfgenamen aanspraak op kunnen maken. Verkoop ligt dan vaak voor de hand om ieder zijn/haar erfdeel te kunnen geven.

Geen antwoord van het CDA (11/4/17, kamerlid Ronnes)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (11/4/17, kamerlid Karabulut)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *