Menselijke Waardigheid in Grondwet

Vraag aan D66, de PvdA, de SP en de VVD (9 april 2012, kamerlid Schouw, kamerlid Recourt, kamerlid de Wit en kamerlid Taverne)
In Artikel-1 van de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’ staat: Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen […]
+ Geen antwoord D66 (9/7), PvdA (9/7), SP (9/7), VVD (9/7)