Menselijke Waardigheid in Grondwet

menselijke
foto: Katepanomegas

Vraag aan D66, de PvdA, de SP en de VVD (kamerlid Schouw, kamerlid Recourt, kamerlid de Wit en kamerlid Taverne)
In Artikel-1 van de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’ staat: Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. De Nederlandse Grondwet spreekt niet over de waardigheid van elk individu, de waardigheid om mens te zijn van welke komaf en status dan ook komt er niet in voor. Mijn suggestie aan de Tweede Kamer is verzeker en garandeer het recht om mens te zijn. Hierdoor ontstaat het besef dat wij allen een mens dienen te eerbiedigen. Zodat de Grondwet in eenklank is met de Universele verklaring van de Rechten van de Mens. Hierdoor komt de mens centraal te staan, echter betekend dat niet dat er geen regelgeving mag bestaan, die bij wet geregeld zijn maar hierdoor verkrijg je wel dat het uitgangspunt ten alle tijde de mens is. Zie ‘Menselijke waardigheid‘. Mijn vraag is: Waarom komt het aspect menselijke waardigheid in de Grondwet niet voor?

Geen antwoord van D66 (9/7, kamerlid Schouw)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (9/7, kamerlid Recourt)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (9/7, kamerlid de Wit)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (9/7, kamerlid Taverne)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *