MBO Student

mbo

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (31 maart 2016, kamerlid Rog, kamerlid Jadnanansing, kamerlid Siderius en kamerlid Lucas)
Mijn zoon (meerderjarig MBO student) heeft om enigszins mee te kunnen in deze maatschappij persoonlijke begeleiding vanuit de WMO, omdat hij gediagnostiseerd is met PDD-NOS, dyslexie en kenmerken van NLD. Daarnaast gebruikt hij medicatie om te kunnen functioneren, maar deze vallen onder de eigen bijdrage. Er bestaan mogelijkheden de eigen bijdrage mee te verzekeren, maar dat zou het gat tussen zorgtoeslag en premie nóg groter maken. Daarnaast is er geen verzekeraar die dit soort medicijnen niet in de AV uitsluiten, omdat ze ‘chronisch’ zijn. Door zijn beperking is het vinden van een weekendbaan nauwelijks te doen, laat staan na zijn studie een echte baan. Maar goed, enkele uren per week is hij aan de slag bij een ICT bedrijf. Wij betalen voor hem zijn onderdak, zijn eten en kleding, maar de opeenstapeling van ‘u wordt geacht dat te kunnen betalen’ stijgt ons onderhand tot voorbij de lippen. Hieronder een opsomming van zijn inkomen en kosten:

  • Voor ‘Zorg’ krijgt hij 81 euro zorgtoeslag en betaald hij 140 euro voor zorgverzekering + eigen bijdrage WMO + eigen risico;
  • Voor ‘Studie MBO’ krijgt hij 83 euro studievoorschot en een OV-kaart en betaald hij 110 euro aan studiekosten en eenmalig per jaar studieboeken, licentiekosten etc;
  • Door ‘Baan’ krijgt hij 88 euro per maand.

Een vakantie- of weekendbaantje neem je als jongere om er iets aan over te houden en om eens uit te kunnen gaan, niet om te voorzien in je eigen eerste (door derden verplicht gestelde) levensbehoeften. De volksvertegenwoordigers die beslissingen over deze zaken nemen en precies weten wat een bezuiniging, verplichte eigen bijdrage, verhoging eigen risico, afschaffing studiebeurs etc. betekent voor de staatskas, maar niemand die zich lijkt te bekommeren om wat het voor een individu, die dan ook nog eens een beperking heeft, kan betekenen. Wat is dit voor een belachelijke regeling? Hoe kan hij deze kosten betalen?

Antwoord van de SP (5/4/16, kamerlid Siderius)
Hartelijk dank voor uw vraag aan de SP-fractie. Ik kan me voorstellen dat u zich zorgen maakt over de financiële situatie van uw zoon en van andere jongeren die een MBO-opleiding volgen. Steeds vaker belanden jongeren in de schulden en beginnen zij de opleiding of hun arbeidzame leven al met een flinke (financiele) achterstand. De bezuinigingsdrift van het Kabinet heeft een behoorlijk gat geslagen in de portemonnee van jongeren. Het afschaffen van de studiefinanciering zorgt ervoor dat je afkomst en achtergrond weer gaat bepalen welke opleiding of studie je kunt gaan volgen. De privatisering van het voormalige ziekenfonds en de invoering van het eigen risico in de zorg zorgt ervoor dat chronisch zieken en gehandicapten elk jaar vast zitten aan hoge ziektekosten. Het is een onrechtvaardige boete op ziek zijn.
De opeenstapeling van deze kosten maakt dat jongeren het water financieel aan de lippen staat. De SP strijdt daarom voor een landelijke zorgvoorziening: ‘Weg met de zorgverzekeraars – kamerlid Leijten‘, het afschaffen van de eigen bijdragen in de WMO en voor herinvoering van de studiefinanciering. We blijven hiervoor strijden in het parlement en daarbuiten.

Antwoord van het CDA (1/6/16, kamerlid Rog)
Hartelijk dank voor uw vraag aan de CDA fractie. Ik kan mij voorstellen dat u zich zorgen maakt over de financiële situatie van uw zoon. Hij wordt door zijn beperking geconfronteerd met een opeenstapeling van zorgkosten, eigen risico en studiekosten. Het CDA heeft zich steeds fel verzet tegen de invoering van het leenstelsel en wij maken ons grote zorgen over het effect dat het leenstelsel heeft op kwetsbare groepen. Wij hebben de minister hierop in het debat scherp aangesproken. Wij vinden het onacceptabel dat juist kwetsbare mensen de dupe worden van het leenstelsel en er, vanwege de kosten vaak van af zien om te studeren. Met ingang van volgend jaar ontvangen MBO studenten ook een OV kaart. Hiermee gaat een al langer gekoesterde wens van het CDA in vervulling.
Het CDA heeft tegen de invoering van de Wmo gestemd vanwege meerdere redenen. Onder andere vanwege de stijging van de eigen bijdrage van 33% (in praktijk 50%). Wij zijn namelijk van mening dat inkomensbeleid (WTCG en CER regelingen) landelijk beleid moet zijn en nu betalen met name de middeninkomens de stijging van de eigen bijdragen in de Wmo. Waar u in uw mail aandacht voor vraagt is de stapeling van meerkosten door zorguitgaven waardoor u en uw gezin worden geconfronteerd met een lastenverzwaring. Dit heeft het CDA ook menigmaal aan het kabinet voorgelegd en wij hebben er voorstellen voor gedaan. Wij zullen hier aandacht voor blijven vragen. Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Geen antwoord van de PvdA (1/7/16, kamerlid Jadnanansing)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (1/7/16, kamerlid Lucas)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *