Medische Keuring Automobilist na 75e jaar

medische
foto: Kapp

Vraag aan de PvdA en de VVD (kamerlid Dijksma en kamerlid Aptroot)
Hoe staat het met dit onderwerp, minister Schultz zou zich er over beraden? Veel van mijn leeftijdgenoten (ik ben 70 jaar) wachten met smart op nadere berichtgeving ivm met het feit dat hun rijbewijsverlenging binnenkort aan de orde komt.

Antwoord van de VVD (11/5, kamerlid Aptroot)
Het door de minister aangekondigde onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft aangetoond dat een verhoging van de keuringsleeftijd naar 75 jaar een marginaal effect op de verkeersveiligheid heeft. De minister heeft daarom deze week aangekondigd de keuringsleeftijd te gaan verhogen naar 75 jaar. Omdat de verhoging van de keuringsleeftijd naar 75 jaar een aanpassing vereist van de Wegenverkeerswet 1994 en van het Reglement rijbewijzen streeft de minister er naar de verhoging in te laten gaan op 1 juli 2013. De VVD heeft met grote tevredenheid kennis genomen van het besluit van de minister, maar zal er bij de minister wel op aandringen de invoering te versnellen en niet pas in te laten gaan op 1 juli 2013.

Antwoord van de PvdA (18/5, kamerlid Dijksma)
Tijdens het overleg van de Tweede Kamerleden met de minister op 9 maart jongstleden heeft de minister toegezegd om te kijken of het mogelijk is om de leeftijd voor de rijbewijskeuring van 70 naar 75 jaar te verhogen. Hiervoor heeft zij advies ingewonnen bij het Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut voor de Verkeersveiligheid (SWOV). Volgens de SWOV leidt het verhogen van de leeftijd voor de rijbewijskeuring naar 75 jaar tot een gering hoger risico. Daarbij geeft het wel een forse lastenverlichting (minder eigen verklaringen, minder keuringen en minder rijbewijsverlengingen). Om de keuringsleeftijd te verhogen naar 75 jaar moet de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement rijbewijzen worden aangepast. Daar is het ministerie nu druk mee bezig. De minister streeft er naar om de verhoging van de keuringsleeftijd in te laten gaan op 1 juli 2013.

4 reacties


 1. ·

  Geachte heer Aptroot,
  Hartelijk dank voor de snelle beantwoording. Ik hoop dat de invoering sneller gaat dan pas per 1 juli 2013.
  Vrgr., Jan H. Slijkhuis.

  Beantwoorden

 2. ·

  In maart moet ik mijn rijbewijs verlengen. Ben dan 74 jaar. Het moet toch voor die tijd geregeld kunnen zijn? Kost de burger alleen weer geld. Gelijk doen. vrg., Fedde Beijert

  Beantwoorden

 3. ·

  Rijbewijs op 24-10-2007 laten verlengen en geldig tot 04-02-2014. Dit is de dag dat ik 70 jaar hoop te worden, dus een geldigheid van iets meer dan 6 jaar. Keuring gaat naar 75 jaar. Kan ik doorgaan naar 24-10-2017, wie geeft uitsluitsel?

  Beantwoorden

 4. ·

  Mijn rijbewijs verloopt eind maart 2013. Ik moet dus verder gaan via de keuring etc. aangezien de wet ingaat per 1 juli 2013. Dit is rechtsongelijkheid. De leeftijdsgrens gaat van 70 naar 75. Waarom niet gewoon voor iedereen? Op de site van Utrecht las ik een gekunstelde uitweg. Wachten met verlengen tot 1 juli en dan aanvragen. Van maart tot juli niet rijden natuurlijk. Is voor mij niet heel erg, omdat mijn vrouw een geldig rijbewijs heeft. Voor degene die die ontsnapping niet heeft is het gewoon rechtsongelijkheid. Wijzig dat s.v.p.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *