Overschot Rijksambtenaren VWS

overschot
Vraag aan het CDA, D66, de SP en de VVD (8 november 2016, kamerlid Amhaouch, kamerlid Koser Kaya, kamerlid van Raak en kamerlid de Caluwé)
Uw kamer discussieert over overschot zorgbudgetten bij gemeenten. De gemeenten voeren de voormalige rijkstaken uit met minder geld. Er was sprake van een bezuiniging én decentralisatie. Mijn vraag is: hoeveel rijksambtenaren werkten er voor en hoeveel na de decentralisatie van de zorg bij het ministerie van VWS?

Geen antwoord van het CDA (8/2/17, kamerlid Amhaouch)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van D66 (8/2/17, kamerlid Koser Kaya)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (8/2/17, kamerlid van Raak)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (8/2/17, kamerlid de Caluwé)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *